XẾP LOẠI KHÁ TRONG TIẾNG ANH

Sửa đổi điểm (17), (19), (20) Phụ lục biện pháp ghi câu chữ bên trên bằng giỏi nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hóa tất nhiên Thông bốn số 20/2009/TT-BGDĐT

chủng loại bởi xuất sắc nghiệp trung cấp siêng nghiệp; sửa thay đổi điểm (17), (19), (20) Phú lục cách ghi câu chữ trên bằng giỏi nghiệp cao đẳng kèm theo

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và Đào sản xuất ban hành

mẫu mã bằng tốt nghiệp cao đẳng

Căn uống cứ đọng Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng tư năm 2012 của nhà nước cơ chế tính năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CPhường ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ vẻ ngoài chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cùng cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ giáo dục và đào tạo với Đào tạo;

Căn cứ đọng Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước mức sử dụng chi tiết với hướng dẫn thi hành một vài điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa thay đổi, bổ sung một vài điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CPhường ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước vẻ ngoài cụ thể với chỉ dẫn thực hành một vài điều của Luật Giáo dục;

Cnạp năng lượng cđọng Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày trăng tròn mon 6 năm 2007 của Sở trưởng Bộ Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo thành phát hành Quy chế vnạp năng lượng bằng, chứng từ của khối hệ thống dạy dỗ quốc dân; Thông tứ số 22/2012/TT-BGDĐT ngày trăng tròn mon 6 năm 2012 của Sở trưởng Bộ Giáo dục với Đào chế tác sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống dạy dỗ quốc dân phát hành dĩ nhiên Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên quyết định.

Bạn đang xem: Xếp loại khá trong tiếng anh

1. Điểm (17) được sửa thay đổi nlỗi sau:

2. Điểm (19) được sửa đổi như sau:

“(19) Ghi xếp một số loại tốt nghiệp, bằng giờ Anh: một số loại Xuất sắc ghi “Excellent”, nhiều loại Giỏi ghi “Very good”, các loại Khá ghi “Good”, loại Trung bình tương đối ghi “Average good”, loại Trung bình ghi “Ordinary”.”

3. Điểm (20) được sửa đổi nhỏng sau:

“(20) Ghi hiệ tượng huấn luyện, bằng giờ Anh: “Chính quy” ghi “Full-time”, “Vừa làm cho vừa học” ghi “Part-time”, “Học tự xa” ghi “Distance learning”, “Tự học được bố trí theo hướng dẫn” ghi “Guided Self – learning”.”

1. Điểm (17) được sửa thay đổi nlỗi sau:

2.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tạo Template Trong Powerpoint 2003 2016, Hướng Dẫn Tạo Template Cho Powerpoint

Điểm (19) được sửa đổi nlỗi sau:

“(19) Ghi xếp một số loại xuất sắc nghiệp, bởi tiếng Anh: nhiều loại Xuất sắc ghi “Excellent”, các loại Giỏi ghi “Very good”, một số loại Khá ghi “Good”, một số loại Trung bình khá ghi “Average good”, nhiều loại Trung bình ghi “Ordinary”.”

3. Điểm (20) được sửa thay đổi như sau:

“(20) Ghi hiệ tượng huấn luyện và giảng dạy, bởi giờ Anh: “Chính quy” ghi “Full-time”, “Vừa làm cho vừa học” ghi “Part-time”, “Học từ xa” ghi “Distance learning”, “Tự học được đặt theo hướng dẫn” ghi “Guided Self – learning”.”

Điều 3. Chánh Văn uống chống, Vụ trưởng Vụ Pháp dụng, Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo thật sự chuyên nghiệp, Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Đại học tập, Thủ trưởng những đơn vị bao gồm liên quan trực thuộc Bộ giáo dục và đào tạo cùng Đào sản xuất, Thủ trưởng cửa hàng giáo dục được giao trọng trách đào tạo trình độ trung cung cấp chuyên nghiệp, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học chịu đựng trách rưới nhiệm thực hành Thông tứ này.

Điều 4. Thông bốn này có hiệu lực thi hành Tính từ lúc tháng ngày năm 2012. Các biện pháp trước đây trái với Thông tứ này đầy đủ bãi bỏ./.