Trọn Bộ 7 Mẫu Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Đất Nông Nghiệp Chi Tiết Nhất

Đất nông nghiệp vô cùng quan trọng từ việc sản xuất, cung cấp lương thực thực phẩm thiết yếu cho con người, Chính vì thế, để làm tốt bài luận văn quản lý nhà nước về đất nông nghiệp bạn cần nghiên cứu, tìm hiểu kỹ càng. Nếu bạn đang gặp khó khăn chưa biết bắt đầu với ý tưởng nào, hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 7 mẫu luận văn về đất nông nghiệp có điểm số xuất sắc nhất. 

1. Luận văn quản lý nhà nước về đất nông nghiệp tại Hà Nội

Luận văn quản lý nhà nước về đất nông nghiệp tại Hà Nội

Đề tài: Luận văn thạc sĩ công về việc quản lý nhà nước đối với đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

 • Luận văn quản lý nhà nước về đất nông nghiệp đã nghiên cứu cơ sở lý luận và quy định của pháp luật về quản lý nhà nước với đất công, đất nông nghiệp như: khái niệm, nguyên tắc, nội dung, yếu tố tác động, điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội qua chương 1. 
 • Chương 2 đã phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn Cầu Giấy qua những minh chứng, số liệu thống kê cụ thể và nêu được ưu điểm và nhược điểm còn hạn chế. 
 • Chương 3 của luận văn quản lý nhà nước về đất nông nghiệp đã đề xuất các giải pháp, phương hướng tăng cường quản lý nhà nước về đất nông nghiệp trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Link tải tài liệu miễn phí: 

https://drive.google.com/file/d/14Ho03bMtG6v0rZL9_Jo-RtfEtbqXzR6i/view?usp=share_link

2. Luận văn tăng cường quản lý nhà nước về đất nông nghiệp tại Nam Trực, Nam Định

Luận văn tăng cường quản lý nhà nước về đất nông nghiệp tại Nam Trực, Nam Định

Đề tài: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. 

Luận văn quản lý nhà nước về đất nông nghiệp được tác giả nghiên cứu kỹ càng, là một trong những bài đạt điểm tối đa. Bài luận bao gồm: 

 • Chương 1: Phân tích các vấn đề lý luận, các yếu tố ảnh hưởng, yếu tố thực tiễn  về quản lý nhà nước về đất nông nghiệp. 
 • Chương 2: Tác giả đã đi từ tìm hiểu yếu tố tự nhiên, kinh tế xã hội, đưa ra dẫn chứng thống kê cụ thể khi nêu ra những kết quả đạt được, vấn đề còn tồn đọng về tình trạng sử dụng đất, tình trạng quản lý đất nông nghiệp. 
 • Chương 3: Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về vấn đề đất nông nghiệp trong giai đoạn tiếp theo. 

Link tải tài liệu miễn phí: 

https://drive.google.com/file/d/1Y2mjXXrpYBupTEqHL9kGZDUIrKvg7Jzs/view?usp=share_link

3. Luận văn quản lý nhà nước về đất nông nghiệp huyện Tuy An, Phú Yên

Luận văn quản lý nhà nước về đất nông nghiệp huyện Tuy An, Phú Yên

Đề tài: Luận văn quản lý nhà nước về đất nông nghiệp huyện Tuy An, Phú Yên

 • Đây là một bài luận văn được hội đồng chấm thi đánh giá cao. Trong chương 1, tác giả đã đưa ra cơ sở khoa học, hệ thống hóa lý luận quản lý nhà nước về đất nông nghiệp và kinh nghiệm ở một số địa phương cùng với bài học có thể áp dụng. 
 • Chương 2 đánh giá tính hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Tuy An, Phú Yên với những ưu điểm đạt được và hạn chế còn tồn đọng trên 3 phương diện: kinh tế, xã hội, môi trường. 
 • Chương cuối luận văn quản lý nhà nước về đất nông nghiệp đề xuất các loại hình sản xuất đất nông nghiệp có triển vọng và giải pháp trong công tác quản lý đất nông nghiệp hợp lý trong tương lai tại huyện Tuy An, Phú Yên. 

Link tải tài liệu miễn phí: 

https://drive.google.com/file/d/1fsy6FF6O-MHC3v1R4kFki16AAYnJje9K/view?usp=share_link

4. Luận văn quản lý nhà nước về đất phi nông nghiệp

Luận văn quản lý nhà nước về đất phi nông nghiệp

Đề tài: Quản lý nhà nước về đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum 

Luận văn quản lý nhà nước về đất nông nghiệp, tác giả đã nghiên cứu và chia các mục tiêu thành 3 chương: 

 • Chương 1: Đưa ra cơ sở lý luận quản lý nhà nước về đất phi nông nghiệp với tổng quan về đất phi nông nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng, nội dung và kinh nghiệm quản lý nhà nước của một số địa phương để rút ra bài học kinh nghiệm. 
 • Chương 2: Bằng những số liệu, minh chứng thực tiễn được phân tích cụ thể, tác giả đã đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về đất phi nông nghiệp, nêu bật được các kết quả đạt được và những thiếu sót, mặt hạn chế cần phải khắc phục trên địa bàn huyện Kon Plông, Kon Tum. 
 • Chương 3 là những giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý về đất phi nông nghiệp tại huyện Kon Plông, Kon Tum hơn nữa để đạt được những mục tiêu nhất định. Hãy cùng tham khảo luận văn quản lý nhà nước về đất nông nghiệp nhé. 

Link tải tài liệu miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1PmP5tcRLxdX4tooHfyStuO5MjXQCnczr/view?usp=share_link

5. Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp

Đề tài: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

Khác với những đề tài trên, luận văn quản lý nhà nước về đất nông nghiệp này tác giả đã nghiên cứu kỹ với 3 chương chính: 

 • Chương 1: Tổng quan tài liệu: khái niệm, đặc trưng, yếu tố ảnh hưởng khi sử dụng đất nông nghiệp. Đặc biệt, tác giả còn nêu ra dẫn chứng các nghiên cứu ở thế giới và Việt Nam về vấn đề này
 • Chương 2: Đối tượng nội dung và phương pháp nghiên cứu 
 • Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đánh giá hiệu quả và lựa chọn các loại hình sử dụng đất nông nghiệp theo hướng bền vững ở huyện Hậu Lộc. Từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp, có tính khả thi cao để nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

Link tải tài liệu miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1KjfsyPymAX1Wk24nm8EhPIr3vUmquJwN/view?usp=share_link

Bạn đang xem: Trọn bộ 7 mẫu luận văn quản lý nhà nước về đất nông nghiệp chi tiết nhất


Xem thêm: Ip7 Dài Bao Nhiêu Cm - Iphone 7 Có Bỏ Vừa Túi Quần Không

 

6. Luận văn nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu

Luận văn nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu

Đề tài: Nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 

Luận văn về luật quản lý đất đai thu hút với cách nhìn mới mẻ về biến đổi khí hậu hiện nay, thể hiện rõ được những mục tiêu chính: 

 • Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến thực trạng sử dụng đất nông nghiệp nhằm xác định các ảnh hưởng chính của biến đổi khí hậu đến định hướng sử dụng đất huyện Bắc Bình. 
 • Đánh giá được mức độ ảnh hưởng của hiện tượng hạn hán và hoang mạc hóa đến sử dụng đất nông nghiệp theo kịch bản biến đổi khí hậu. 
 • Tác giả đã dự báo ảnh hưởng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu 
 • Đề xuất các định hướng, giải pháp sử dụng đất nông nghiệp huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận thích ứng trong điều kiện biến đổi khí hậu trong chương cuối của luận văn. 

Link tải tài liệu miễn phí: https://drive.google.com/file/d/16OOiYMVIQE9tsBpItbWHV9sLejAAkVgd/view?usp=share_link

7. Mẫu luận văn đánh giá hiệu quả và đề xuất hướng quản lý sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp

Đề tài: Đánh giá hiệu quả và đề xuất hướng quản lý sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp tại một số xã phía Tây thành phố Thái Nguyên. 

 

Mẫu luận văn đánh giá hiệu quả và đề xuất hướng quản lý sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp

Luận văn này cũng được tác giả chia thành 3 chương lớn: 

 • Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu gồm tình hình sử dụng đất nông nghiệp cùng những nghiên cứu về nâng cao hiệu quả sử dụng đất ở Việt Nam và trên thế giới 
 • Chương 2: Đối tượng, phạm vi nội dung và phương pháp nghiên cứu 
 • Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Mục tiêu của luận văn quản lý nhà nước về đất nông nghiệp nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng đất trên 3 phương diện: kinh tế, xã hội và môi trường của một số xá phía Tây thành phố Thái Nguyên góp phần giúp các cá nhân, hộ gia đình lựa chọn phương thức sử dụng đất thật hợp lý trong điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của thành phố. 

Link tải tài liệu miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1oKHwfuFqEMymUXmpDlBJRkLOA3BtqEz8/view?usp=share_link

8. Luận văn đánh giá công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Luận văn đánh giá công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đề tài: Đánh giá công tác đăng ký, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. 

Luận văn quản lý nhà nước về đất nông nghiệp, tác giả đã tập trung đánh giá thực trạng công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009 - 2014 bằng thống kê, dẫn chứng cụ thể. Qua những kết quả đạt được và hạn chế tồn động, luận văn đã đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác đăng ký đất đại, lập hồ sơ và giấy chứng nhận và quyền sử dụng đất trên đại bàn huyện trong thời gian sắp tới. 

Link tải tài liệu miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1jWwBBcV2IMZPERgi1t0_qvQKroTkT0w1/view?usp=share_link

9. Tham khảo 20 bộ đề tài luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp mới nhất 2022

Tham khảo 20 bộ đề tài luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp mới nhất 2022

Đất nông nghiệp hiện nay đang là vấn đề phức tạp đáng quan tâm. Chính vì vậy, đề tài quản lý nhà nước về nông nghiệp luôn chờ đón những người đam mê nghiên cứu, thống kê nhằn tìm ra được những giải pháp thực tế làm rõ những mặt bất cập của đất nông nghiệp. Sau đây là 30 đề tài nổi bật bạn nên tham khảo: 

 1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định 
 2. Luận văn quản lý nhà nước về đất nông nghiệp: Hoàn thiện quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Khánh Hòa. 
 3. Biện pháp sử dụng hiệu quả các khu vực thuộc đất nông nghiệp nhà nước quản lý
 4. Đề tài thực trạng quản lý và sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Lệ thủy, tỉnh Quảng Bình. 
 5. Luận văn quản lý nhà nước về đất đai nông nghiệp trên địa phận huyện Kỳ Anh, Nghệ An.
 6. Đánh giá phân hạng thích hợp đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. 
 7. Luận văn quản lý nhà nước về đất nông nghiệp tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. 
 8. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
 9. Đánh giá công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn một số xã thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
 10. Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hóa đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân huyện Hóc Môn, TP. HCM.
 11. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Thạch Thất, Thủ đô Hà Nội.
 12. Đề tài ánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất từ năm 2016 đến năm 2018 và định hướng sử dụng đất năm 2019, 2020 của thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
 13. Luận văn quản lý nhà nước về đất nông nghiệp: Phân tích công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013-2017
 14. Pháp luật về sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam 
 15. Quản lý nhà nước về đất nông nghiệp từ thực tiễn huyện Quế Sơn, tỉnh Ninh Bình 
 16. Quản lý nhà nước về chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa. 
 17. Tăng cường quản lý nhà nước về đất nông nghiệp từ thực tiễn của thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 
 18. Luận văn quản lý nhà nước về đất nông nghiệp: Tăng cường biện pháp quản lý nhà nước về đất nông nghiệp tại tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay. 
 19. Quản lý nhà nước về đất đai trên huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. 
 20. Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 

10. Hướng dẫn chi tiết cách để chọn ra đề tài phù hợp

Khi viết luận văn quản lý nhà nước về đất nông nghiệp, bạn cần lưu ý những tiêu chí giúp bài nghiên cứu của bạn thu hút, gây ấn tượng với người đọc: 

 • Tính khả thi
 • Tinh độc đáo
 • Tính áp dụng

Đất nông nghiệp là đề tài hot hiện nay, đặc biệt với những người theo chuyên ngành lại càng cần phải nắm rõ phục vụ cho việc làm luận văn của mình. Nhưng nếu bạn chưa có ý tưởng, đề tài phù hợp, đừng quên liên hệ dịch vụ luận văn. Chắc chắn sẽ giúp bạn xây dựng đề tài phù hợp, có tính thực tiễn cao cho công trình nghiên cứu của mình. 

Bài viết trên đã giới thiệu đến bạn 8 mẫu luận văn quản lý nhà nước về đất nông nghiệp một cách chi tiết cụ thể đồng thời chia sẻ kho 20 đề tài về đất nông nghiệp mới nhất hiện nay. Hy vọng bạn đã có cái nhìn tổng quan và “bỏ túi” cho mình những đề tài phù hợp. Chúc bạn sẽ đạt được điểm tối đa cho bài luận văn của mình.