THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI

1. Tính hóa chất của bazơ.Thí nghiệm 1: Natri hiđroxit tính năng với muối.Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa gray clolor đỏ...

Bạn đang xem: Thực hành tính chất hóa học của bazơ và muối


Đề bài

I. Tính Hóa chất của bazo

Thí nghiệm 1: Natri hidroxit tác dụng cùng với muối

Nhỏ vài ba giọt hỗn hợp NaOH vào ống thử tất cả đựng 1ml dung dịch FeCl3.

Lắc vơi ống thử. Quan gần cạnh hiện tượng kỳ lạ với lý giải.

Tóm lại về đặc thù của bazo. Viết pmùi hương trình hóa học.

Thí nghiệm 2: Đồng (II) hidroxit tính năng cùng với axit

Cho một không nhiều Cu(OH)2 vào đáy ống nghiệm, nhỏ dại vài giọt hỗn hợp HCl. Lắc nhẹ ống nghiệm. Quan tiếp giáp hiện tượng kỳ lạ với lý giải.

Tóm lại về đặc thù hóa học của bazo. Viết phương trình chất hóa học.

II. Tính hóa chất của muối

Thí nghiệm 3: Đồng (II) sunfat tính năng cùng với kyên loại

Ngâm một đinc Fe nhỏ, sạch mát vào ống thử có cất 1 ml hỗn hợp CuSO4. Hiện tượng quan lại ngay cạnh được sau 4 – 5 phút ít là gì?

Giải thích hiện tượng. tóm lại về đặc thù chất hóa học của muối. Viết pmùi hương trình hóa học.

Thí nghiệm 4: Bari clorua tính năng cùng với muối

Nhỏ vài ba giọt dung dịch BaCl2 vào ống nghiệm đựng 1ml hỗn hợp Na2SO4. Quan liền kề hiện tượng kỳ lạ và giải thích.

Tóm lại về tính chất chất hóa học của muối hạt. Viết phương trình hóa học

Thí nghiệm 5: Bari clorua tính năng cùng với axit

Nhỏ vài giọt dung dịch BaCl2 vào ống thử có đựng 1ml dung dịch H2SO4 loãng. Quan ngay cạnh hiện tượng kỳ lạ và giải thích.

Kết luận về tính chất chất hóa học của muối. Viết phương trình chất hóa học.


Video chỉ dẫn giải


Lời giải chi tiết

1. Tính chất hóa học của bazơ.

Thí nghiệm 1: Natri hiđroxit tính năng với muối.

Hiện tượng: Xuất hiện nay kết tủa gray clolor đỏ.

Giải thích: NaOH tác dụng với hỗn hợp (FeCl_3) tạo thành kết tủa (Fe(OH)_3) nâu đỏ.

Phương thơm trình: (3NaOH + FeCl_3 → Fe(OH)_3 + 3NaCl)

Kết luận: Bazơ kiềm công dụng với muối tạo thành thành bazơ bắt đầu với muối hạt new.

Thí nghiệm 2: Đồng (II) hiđroxit chức năng với axit.

Xem thêm: " Adjustment Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Adjustment Là Gì

Hiện tượng: Kết tủa chảy.

Giải thích: Kết tủa tung là vì HCl công dụng với (Cu(OH)_2) sinh sản dd trong veo blue color lam.

Pmùi hương trình: (Cu(OH)_2 + 2HCl → CuCl_2 + 2H_2O)

Kết luận: Bazơ tác dụng với hỗn hợp axit chế tạo ra muối cùng nước.

2. Tính Hóa chất của muối hạt.

Thí nghiệm 3: Đồng (II) sunfat tác dụng cùng với sắt kẽm kim loại.

Hiện tượng: Trên đinh sắt xuất hiện lớp hóa học rắn red color.

Giải thích: sắt đẩy Cu thoát ra khỏi hỗn hợp muối (CuSO_4). Cu dính vào bên trên bề mặt đinch sắt.

Phương trình: (sắt + CuSO_4 → FeSO_4 + Cu).

Kết luận: Klặng một số loại tính năng cùng với muối hạt tạo ra muối bột new và giải pđợi sắt kẽm kim loại.

Thí nghiệm 4: Bari clorua tính năng với muối

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa white không tung.

Giải thích: (BaCl_2) công dụng với (Na_2SO_4) tạo ra (BaSO_4) white color không rã.

Pmùi hương trình: (BaCl_2 + Na_2SO_4 → BaSO_4 + 2NaCl).

Kết luận: Muối tác dụng với muối tạo thành nhị muối bột mới.

Thí nghiệm 5: Bari clorua tác dụng cùng với axit.

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa white.

Giải thích: (BaCl_2) chức năng với (H_2SO_4) tạo ra kết tủa white (BaSO_4).