Theoretical Là Gì

They thus have great differentiation potential; theoretically, they could produce any cell within the human body toàn thân (if reprogramming khổng lồ pluripotency was "complete").

Bạn đang xem: Theoretical là gì


Do đó chúng có chức năng biệt hoá siêu cao; Về mặt lý thuyết, chúng rất có thể tạo nên bất kỳ tế bào như thế nào vào khung hình con fan (trường hợp tế bào iPSC được tạo thành một cách "trả chỉnh").
This mã sản phẩm is well understood theoretically and strongly supported by recent high-precision astronomical observations such as WMAP.
Mô hình năm được hiểu rõ một biện pháp lý thuyết với được cung ứng rất cao vì chưng quan gần kề thiên văn học tập gẩn đây tất cả độ đúng đắn cao như thể WMAP.
But whilst the Almagest as an astronomical authority was superseded by acceptance of the heliocentric Model of the Solar System, the Tetrabiblos remains an important theoretical work for astrology.
Nhưng trong những khi Almagestlà một trong tác phđộ ẩm thiên văn uống học tập đã biết thành thay thế bởi vì sự đồng ý tmáu nhật chổ chính giữa mang lại hệ Mặt Ttránh, Tetrabiblos vẫn gia hạn như một tác phẩm lý thuyết đặc trưng mang lại chiêm tinh học.
Although Fresnel"s hypothesis was empirically successful in explaining Fizeau"s results, many leading experts in the field, including Fizeau himself (1851), Éleuthère Mascart (1872), Ketteler (1873), Veltmann (1873), & Lorentz (1886) were united in considering Fresnel"s partial aether-dragging hypothesis lớn be on shaky theoretical grounds.
Mặc dù phương pháp tính hệ số kéo của Fresnel vẫn cân xứng với kết quả nghiên cứu của Fizeau, các chuyên gia trong nghành, bao gồm cả bản thân Fizeau (1851), Éleuthère Mascart (1872), Ketteler (1873), Wilhelm Veltmann (1873), với Hendrik Lorentz (trong tngày tiết ête Lorentz năm 1886) phần đông coi mang ttiết kéo ête chào bán phần của Fresnel thiếu thốn căn cơ lý thuyết vững chắc và kiên cố.
Self-efficacy as part of core self-evaluations Timothy A. Judge et al. (2002) has argued that the concepts of locus of control, neuroticism, generalized self-efficacy (which differs from Bandura"s theory of self-efficacy) and self-esteem are so strongly correlated & exhibit such a high degree of theoretical overlap that they are actually aspects of the same higher order construct, which he calls core self-evaluations.
Tự tin về năng lượng bản thân là một phần của baoninhsunrise.comệc từ rebaoninhsunrise.comews thực chất Timothy A. Judge et al. (2002) vẫn lập luận rằng các tư tưởng về vị trí kiểm soát và điều hành, thần gớm học tập, tính tự tín về năng lượng bản thân tổng thể (không giống với lý thuyết sáng sủa về năng lượng bản thân của Bandura) với lòng trường đoản cú trọng là đối sánh tương quan ngặt nghèo với diễn đạt cường độ ck chéo lý thuyết cao điều đó thực sự là những tinh baoninhsunrise.com của cùng một cấu tạo bậc cao hơn, cơ mà ông call là tự rebaoninhsunrise.comew bản chất.
Nevertheless, he and Lenin often had hot disputes on theoretical issues & Bukharin"s closeness with the European Left & his anti-statist tendencies.
Tuy nhiên, ông và Lenin thường có trỡ ràng chấp về những sự baoninhsunrise.comệc lý thuyết cùng sự thân cận của Bukharin cùng với Châu Âu.
Giáo đoàn sẽ tấn công mất mục gắn thêm chính của mình tại châu Âu, khi giang sơn trơn giềng là Litva gật đầu theo đạo Cơ đốc.
The bazaar fly is a prolific species: theoretically, if all its progeny surbaoninhsunrise.comved, a single female fly kept at 28 °C (82 °F) could produce 17.8 million offspring within eleven weeks.
Bazaar fly là một trong những loại sinh sôi mạnh: Về mặt lý thuyết, nếu như toàn bộ con cái của chính nó sống sót thì một con con ruồi nhất ở 28 °C (82 °F) hoàn toàn có thể sản xuất hiện 17.8 triệu nhỏ trong khoảng mười một tuần.
Happiness retìm kiếm is the quantitative sầu and theoretical study of happiness, positive sầu & negative sầu affect, well-being, quality of life, life satisfaction and related concepts.
Kinc tế học Hạnh phúc là phân tích định lượng cùng lý thuyết về hạnh phúc, tác động tích cực và lành mạnh với tiêu cực, phúc lợi, unique cuộc sống đời thường, bằng lòng vào cuộc sống với các khái niệm tương quan.
In financial mathematics, the implied volatility (IV) of an option contract is that value of the volatility of the underlying instrument which, when input đầu vào in an option pricing Model (such as Black–Scholes) will return a theoretical value equal to the current market price of the option.
Trong toán học tài chủ yếu, dịch chuyển ý niệm của một phù hợp đồng quyền lựa chọn là quý giá của các biến động của các vẻ ngoài cơ bạn dạng kia, cơ mà lúc nguồn vào vào một quy mô định vị quyền lựa chọn (chẳng hạn như Black-Scholes) sẽ trả về một quý giá lý thuyết bằng với cái giá Thị Trường bây chừ của tùy lựa chọn.

Xem thêm: 1️⃣ Cdsht Là Viết Tắt Của Từ Gì ? Cdsht Nghĩa Là Gì


She has also been associated with the International Centre for Theoretical Physics in Italy as a junior associate member from 2002 lớn 2007 and as a regular associate member from 2009 to 2014.
Bà cũng chính là member tthấp của Trung trung tâm trang bị lý lý thuyết quốc tế Ý từ 2002 tới 2007, cùng là thành baoninhsunrise.comên thực trúc trường đoản cú 2009 cho tới năm trước.
With the Norwegian language and Lule Sangươi language both as official languages of the municipality, Tysfjord is the only municipality in Norway where speakers of Lule Samày should theoretically be able to lớn speak that language with officials, although this has not come completely khổng lồ fruition.
Với ngôn từ Na Uy với ngữ điệu của ngôn ngữ Lule Sangươi là ngôn ngữ bằng lòng của city, Tysfjord là đô thị tốt nhất sống Na Uy, chỗ các Speeker của Lule Sami theo lý thuyết có thể nói ngôn ngữ kia với các quan liêu chức, tuy vậy vấn đề này chưa trọn vẹn thành công.
In 1976 he became Professor of Theoretical Physics at the University of Catania and in 1978 he was appointed Professor at the University "Sapienza".
Năm 1976 ông trở thành Giáo sư thứ lý lý thuyết của Đại học tập Catania và năm 1978 ông biến Giáo sư của Đại học tập "Sapienza".
In the laboratory, transgenic plants have sầu been modified to increase photosynthesis (currently about 2% at most plants versus the theoretic potential of 9–10%).
Trong phòng nghiên cứu, thực đồ đưa ren đã có biến hóa nhằm tăng tài năng quang đãng hòa hợp (bây giờ là khoảng 2% nghỉ ngơi đa số những cây cỏ cho tới tiềm năng khoảng 9-10% về phương diện lý thuyết).
The phenomenon completely surprised the best theoretical physicists of the time, & it remained unexplained for several decades.
Hiện tượng này hoàn toàn gây ra sự kinh ngạc đối với xã hội đồ gia dụng thời đó, và nó vẫn không được giải thích vào vài ba thập kỷ sau đây.
The EXiaoMi MI team under the superbaoninhsunrise.comsion of Isaac Shoenberg analyzed how the iconoscope (or Emitron) produces an electronic signal and concluded that its real efficiency was only about 5% of the theoretical maximum.
Các nhóm của EMI dưới sự đo lường của Isaac Shoenberg đối chiếu giải pháp iconoscope (hoặc Emitron) tạo nên một biểu thị điện tử cùng tóm lại rằng hiệu quả đích thực của nó tối nhiều chỉ đạt ngưỡng 5% của lý thuyết.
Arbitrageurs can sell one and buy the other for a theoretically risk-không tính tiền profit (see rational pricing—futures).
Các đơn vị cơ lợi có thể đồng thời xuất kho một đúng theo đồng cùng mua lại một vừa lòng đồng khác nhằm thu lợi nhuận không rủi ro khủng hoảng về mặtthuyết (xem Định giá bán vừa lòng lý—tương lai).
John A. Hobson, một fan theo nhà nghĩa tự do thoải mái, cùng Vladimir Lenin, bạn theo chủ nghĩa Mác, đang thêm cho thuật ngữ này một ý nghĩa kinh tế mô hình lớn lý thuyết.
The king was chief administrator, chief legislator, và chief judge, with all laws, orders, verdict and punishments theoretically originating from his person.
Nhà vua là tín đồ cai quản thiết yếu, là thượng nghị sĩ, cùng là thẩm phán, cùng với tất cả các lao lý, lệnh, phán xét và hình pphân tử về khía cạnh lý thuyết có nguồn gốc trường đoản cú bạn kia.
Another important figure in the development of art psychology was Wilhelm Worringer, who probaoninhsunrise.comded some of the earliest theoretical justification for expressionist art.
Một nhân đồ đặc biệt quan trọng khác vào cải cách và phát triển tâm lý học mỹ thuật là Wilhelm Worringer, fan sẽ cung ứng số đông vật chứng học tập thuyết đầu tiên mang lại thẩm mỹ và nghệ thuật biểu hiện.