Thánh Lễ Trực Tiếp Hôm Nay

GH toàn quốc Giáo Phận Chủng Viện thông tin Suy Niệm Thời Sự Thượng Hội Đồng Phụng Vụ Đức Tin Mục Vụ Đời Tu Sứ Vụ media Vatican không giống tư Liệu không giống

*

Cập nhật Thánh lễtrực tuyến đường tại các Giáo phận nước ta trong thời hạn đại dịch covid-19

(Cập nhật thời gian 14h55, ngày 13.6.2021)

I. GIÁO TỈNH HUẾ

1. Tổng giáo phậnHuế:- Thánh lễ ngàythường:- Thánh lễ Chúanhật:Link trực đường tại đây

2. Giáo phận Ban Mê Thuột:- Thánh lễ ngày thường:05h00- Thánh lễ Chúa nhật: 05h30 và 08h00Link trực đường tại đây

3. Giáo phận Đà Nẵng:- Thánh lễ trang bị Bảy:17h00- Thánh lễ Chúa nhật: 17h00Link trực con đường tại đây

4. Giáo phận KonTum:- Thánh lễ ngàythường:- Thánh lễ lắp thêm Bảy:- Thánh lễ Chúanhật:Link trực con đường tại đây

5. Giáo phận NhaTrang:- Thánh lễ ngàythường:- Thánh lễ ChúaNhật: 05h00Link trực con đường tại đây

6. Giáo phận QuiNhơn:- Thánh lễ ngàythường:Link trực con đường tại đây

II. GIÁO TỈNHSÀI GÒN

1. Tổng giáo phậnSài Gòn:- Thánh lễ ngàythường: 05h30 với 18h00- Thánh lễ thiết bị Bảy:05h30, 17h30 với 19h00- Thánh lễ Chúanhật: 07h00, 07h00 (Lễ tiếng Quảng Đông, Trung Quốc,粵語),07h30 (Lễ thiếu thốn Nhi), 09h30 (lễ tiếng Anh, English mass), 10h30 (lễtiếng Pháp, la messe en Français), 17h30Link trực tuyến đường tại đây

2. Giáo phận Bà Rịa:- Thánh lễ hàngngày: 05h00 cùng 19h00- Thánh lễ thứ Bảy:17h00 cùng 19h00- Thánh lễ Chúa Nhật: 05h00, 06h00, 07h00, 17h00, 18h00 với 19h00Link trực đường tại đây

3. Giáo phận CầnThơ:- Thánh lễ ngày thường:- Thánh lễ Chúanhật: 05h30; 17h00 cùng 19h00Link trực con đường tại đây

4.

Bạn đang xem: Thánh lễ trực tiếp hôm nay

Giáo phận Phú Cường:- Thánh lễ ngày thường:05h00- Thánh lễ Chúa nhật:05h00,17h00Link trực tuyến đường tại đây

5.

Xem thêm: Hệ Điều Hành Là Phần Mềm Gì, Bài 10: Khái Niệm Về Hệ Điều Hành

Giáo phận Xuân Lộc:- Thánh lễ sản phẩm ngày:06h00 và 18h00- Thánh lễ Chúa Nhật:06h00, 07h30 (Thiếu nhi) và 18h00Link trực đường tại đâyhoặc tại đây

6. Giáo phận MỹTho:- Thánh lễ sản phẩm ngày:05h15- Thánh lễ Chúanhật:05h15 và17H30

Link trực tuyến tại đây

7. Giáo phận PhanThiết:- Thánh lễ vật dụng Bảy:18h30- Thánh lễ Chúa Nhật:04h30, 06h30, 18h30Link trực con đường tại đây

8.Giáo phận Đà Lạt:- Thánh lễ ngày thường: 05h15- Thánh lễ lắp thêm Bảy:05h15 với 17h15- Thánh lễ Chúa nhật: 05h30 với 18h00Link trực đường tại đây

9. Giáo phận VĩnhLong:- Thánh lễ hàngngày:05g30- Thánh lễ Chúa nhật:08h00Link trực đường tại đây

10.Giáo phận Long Xuyên:- Thánh lễ Chúa nhật: 05h00Link trực con đường tại đây

III. GIÁO TỈNH HÀ NỘI

1. Tổng giáo phận Hà Nội:- Lễ ngày thường:18h30-ThánhLễ sản phẩm công nghệ Bảy:18h00-Lễ Chúa nhật: 07h00 với 18h00Link trực tuyến đường tại đây

2. Giáo phận Bắc Ninh:- Thánh lễhàng ngày cùng Chúa Nhật:19h00Link trực tuyến tại đây

3. Giáo phận Bùi Chu:- Thánh lễ hàng ngày:Link trực đường tại đây

4. Giáo Phận Hà Tĩnh:- Thánh lễ Chúa nhật:Link trực tuyến đường tại đây

5. Giáo phận Hải Phòng:- Thánh lễ sản phẩm Bảy: 18h30- Thánh lễ Chúa nhật: 06h30 và 18h30Link trực đường tại đây

6. Giáo phận Hưng Hóa:-Thánh lễ mặt hàng ngày: 19h30- Thánh lễ Chúa Nhật: 08h00 cùng 19h30Link trực con đường tại đây

7. Giáo phận lạng sơn - Cao Bằng:

8. Giáo phận phát Diệm:- Thánh lễ ngày thường:19h30-Thánh lễ Chúa Nhật: 05h30 và19h30Link trực tuyến đường tại đây

9. Giáo phận Thái Bình:- Thánh lễ ngày thường:- Thánh lễ Chúa nhật: 19h30Link trực tuyến tại đây