THÂN VƯƠNG LÀ GÌ

*Từ thời Hán bắt đầu bước đầu có những tước hiệu sau đây. Trước kia chỉ gọi phổ biến là Quốc lão/Quốc mẫu

Bà của vua = Thái hoàng thái hậu

Cha vua (người phụ thân chưa từng làm vua) = Quốc lão

Cha vua (tín đồ thân phụ đã từng làm cho vua rồi truyền ngôi đến con) = Thái thượng hoàng

Mẹ vua (ck trước đó chưa từng làm cho vua) = Quốc mẫu

Mẹ vua (chồng đã từng có lần có tác dụng vua) = Thái hậu

Mẹ kế (phi tử của vua đời trước) = Thái phi

*Theo giải pháp Hoàng hậu sẽ thành Thái hậu bắt buộc trường đúng theo vua là con hoàng hậu thì mẹ ruột vua chỉ được phong Thái phi

2. Xưng hô Lúc nói chuyện:

Quốc lão/Thái thượng hoàng: Ta

Thái hoàng thái hậu/Quốc mẫu/Thái hậu: Ai gia/ta/lão thân

*Lúc rỉ tai với người dưới cấp thì sẽ hotline thẳng tên hoặc điện thoại tư vấn theo tước đoạt hiệu…

====================

II. Vua

1. Tước hiệu:

Thời Hạ – Thương – Chu: Vương

Thời Xuân Thu – Chiến Quốc:

Vua những nước lớn: Vương (ví dụ: Ssinh hoạt vương, Ngô vương…)Vua các nước nhỏ (chư hầu) : Hầu/Công/Bá (ví dụ: Trần hầu, Tề công….)

Thời Tần trlàm việc về sau: Hoàng đế

Riêng các vua đầu triều Nguyên ổn cùng Thanh: Đại Hãn

2. Tự xưng:

Thời Hạ – Thương – Chu: Vương/Ta

Thời Xuân Thu – Chiến Quốc: Quả nhân

Thời Tần: Trẫm

Chư hầu thời Tam Quốc: Cô gia

Sau thời Tam Quốc: Trẫm/Quả nhân

Riêng các vua đầu triều Ngulặng và Thanh: Ta

3. Xưng hô Lúc nói chuyện:

Xưng hô cùng với Thái thượng hoàng/Thái hậu… : Prúc hoàng, mẫu mã hậu, …

Xưng hô với chỏng hầu : Hiền hầu hoặc Gọi theo tước đoạt hiệu

Xưng hô với hậu phi…: Ái hậu/ái phi..

Bạn đang xem: Thân vương là gì

Đang xem: Thân vương là gì

Xưng hô với hoàng tử, công chúa…: Hoàng nhi hoặc gọi theo tước đoạt hiệu hoặc call tên thân mật…

Xưng hô với những quần thần : Chỏng khanh/chúng khanh/ái khanh…

====================

III. Hậu phi

1. Tước hiệu: Phân theo cấp độ theo quy định

Link chi tiết: nhấp vào đây

2. Xưng hô Khi nói chuyện:

– Xưng hô với Thái thượng hoàng/Thái hậu… : Prúc hoàng, chủng loại hậu, …

Tự xưng: Thần thiếp

– Xưng hô cùng với vua: bệ hạ/hoàng thượng/đại vương….

Xem thêm: Tìm Hiểu Tensor Là Gì ? Tensor Trong Học Sâu Là Gì

Tự xưng: Thần thiếp…

– Xưng hô cùng với các phi tử khác: tỷ/muội hoặc theo tước đoạt hiệu…

– Xưng hô cùng với hoàng tử, công chúa…: Hoàng nhi hoặc theo tước đoạt hiệu hoặc điện thoại tư vấn tên thân mật…

– Xưng hô với các quan, cung nga..: Theo tước đoạt hiệu, chức quan…

Tự xưng: Bổn cung

====================

IV. Con vua

1. Tước hiệu: Thường đương nhiên đồ vật từ bỏ (ví dụ: đại công chúa…)

– Con trai vua (Điện thoại tư vấn chung) :

Thời Hạ – Thương – Chu tới thời bên Tần: Công tửThời công ty Hán mang đến thời đơn vị Minh: Hoàng tửThời bên Thanh: A ca

– Con gái vua (Gọi chung) = Hoàng nữ/công chúa/giải pháp phương pháp (thời nhà Thanh)

– Hoàng tử được hướng đẫn sẽ lên ngôi = Đông cung thái tử/Thái tử

Vợ Thái tử :

Vợ lớn = Thái tử phiVợ nhỏ nhắn = Trắc phi/máy phi

*Thời Tây Hán phân cấp bậc:

Thái tử phiLương đệNhụ tửPhu nhân

*Thời Đường phân cấp cho bậc:

Thái tử phiLương đệLương ViênThừa HuyChiêu HuấnPhụng Nghi

– Vợ Hoàng tử/A ca

Vợ Khủng = Hoàng tử phi/Hoàng túc/Đích phúc tấn (thời đơn vị Thanh)Vợ bé xíu = Trắc phi/Thứ phi/Trắc phúc tấn (thời đơn vị Thanh)

– Chồng Công chúa/Cách phương pháp = Phò mã/Nghạch phò

Lưu ý: Các vị hoàng tử Khi đang cứng cáp hay được phong tước Vương dĩ nhiên đất phong.

2.

Xưng hô Lúc nói chuyện:

– Xưng hô với Thái thượng hoàng/Thái hậu… : Hoàng gia gia/Hoàng nãi nãi hoặc Hoàng tổ mẫu…

Tự xưng: Nhi thần hoặc xưng tên

– Xưng hô cùng với vua: Prúc hoàng/Prúc vương…

Tự xưng: Nhi thần/Hoàng nhi hoặc xưng tên

– Xưng hô cùng với hậu phi:

Xưng hô với Hoàng hậu: Mẫu hậu/Hoàng hậu nương nương/Vương hậu nương nương….Xưng hô với người mẹ ruột: Mẫu phi/mẫu mã thânXưng hô với vợ khác: Mẫu phi hoặc Hotline “Tước hiệu + nương nương”

Tự xưng: Nhi thần…

– Xưng hô với các hoàng tử, công chúa khác: Hoàng huynh, Hoàng tỷ, Hoàng muội, Hoàng đệ…

– Xưng hô cùng với các quan, cung nữ..: Theo tước đoạt hiệu, chức quan…

Tự xưng: Ta, bổn định hoàng tử/bổn định công chúa, …

====================

V. Vương**Vương gia/Thân vương: Tước hiệu ban mang đến bạn bè hoặc bé của vua

1. Tước hiệu:

Tên khu đất phong + vương/thân vương (ví dụ: Lương vương vãi, Ung thân vương…)

2. Xưng hô lúc nói chuyện:

– Xưng hô với Thái thượng hoàng/Thái hậu/Hoàng đế/Hoàng hậu… : Theo tước đoạt hiệu…

Tự xưng: Thần/Nhi thần (tùy thân phận)

– Xưng hô cùng với các quan tiền, cung nga..: Theo tước đoạt hiệu, chức quan…

Tự xưng: Bổn vương/Cô gia

3. Tước hiệu vào vương phủ

– Vợ Vương gia/Thân vương:

Vợ lớn = Vương phi/Đích phúc tấnVợ nhỏ xíu = Trắc phi/Thứ đọng phi/Trắc phúc tấnPhu nhân (ngang cùng với thiếp)

– Con Vương gia/Thân vương:

Con trai = Quận vương/Bối lặcCon trai thừa kế vương vị = Thế tửCon gái = Quận chúa/Cách cáchCon dâu = Quân vương vãi phi/Phúc tấn/Phu nhânCon rể = Quận mã/Ngạch ốp phò

Quận vương/Bối lặc: Tước hiệu ban mang lại nhỏ cháu của vua

1. Tước hiệu:

Quận vương vãi hoặc Bối lặc (Thời đơn vị Thanh, Kỳ chủ Bát kỳ ngang cùng với Bối lặc)

2. Xưng hô Lúc nói chuyện:

– Xưng hô với Thái thượng hoàng/Thái hậu/Hoàng đế/Hoàng hậu… : Theo tước hiệu…

Tự xưng: Thần/Nhi thần (tùy thân phận)

– Xưng hô với những quan tiền, cung nhân..: Theo tước đoạt hiệu, chức quan…

Tự xưng: Bổn quận vương/ta…

3. Tước hiệu vào vương vãi phủ

– Vợ Quận vương vãi /Bối lặc:

Vợ béo = Quận vương phi/Phúc tấnVợ nhỏ xíu = Phu nhân

– Con Quận vương vãi /Bối lặc:

Con trai = Công tử/thiếu thốn giaCon gái = Tiểu thư

====================

VI. một số ít tước hiệu với giải pháp xưng hô khác

1. Tước hiệu:

Anh/em trai của vua = Vương…

Chị/em gái của vua = Công chúa/Cách phương pháp hoặc Thái Công chúa…

Con trai Thái tử (được chọn kế vị) = Hoàng thái tôn

Cháu trai Thái tử (được lựa chọn kế vị) = Hoàng thành tôn

Cha Thái hậu/Hoàng hậu = Quốc trượng

Em trai Thái hậu/Hoàng hậu = Quốc cữu

2. Xưng hô

Ông/bà = Hoàng gia gia/Hoàng tổ mẫu…

Bác = Hoàng bá phụ…

Chú = Hoàng thúc phụ/Hoàng thúc…

Cậu = Hoàng cữu phụ

Cô = Hoàng cô cô

Anh = Hoàng huynh

Chị dâu = Hoàng tẩu

Chị = Hoàng tỷ

Em trai = Hoàng đệ

Em gái = Hoàng muội

Còn lại xưng hô theo tước đoạt hiệu hoặc gọi tương tự mái ấm gia đình hay dân

====================

Bài viết là công sức của con người học hỏi tứ liệu với chỉnh sửa trong không ít mon buộc phải hy vọng các bạn không đưa đi bất cứ đâu. Cảm ơn