Superstitious Là Gì

However, Bible scholars have noted that a movement of that kind was not out of keeping with the superstitious và volatile nature of people of such cultures in ancient times.

Bạn đang xem: Superstitious là gì


Tuy nhiên, những học giả Kinch Thánh ghi dìm rằng điều này tương xứng cùng với thực chất mê tín và tính khí thất hay của các dân ở trong nền văn hóa cổ như vậy.
Those religious leaders were almost as superstitious about discussing certain portions of the Bible as they were about pronouncing the dibaoninhsunrise.comne name!
mê tín, các công ty chỉ đạo tôn giáo kia sợ hãi đàm luận một vài đoạn Kinch Thánh cũng như sợ hãi phân phát âm danh Đức Chúa Trời vậy!
The identification of the Catholic Church with God’s Kingdom gave sầu the church enormous secular power during the superstitious Middle Ages.
Tự xưng giáo hội Công giáo là thay mặt đại diện mang lại Nước của Đức Chúa Trời sẽ làm cho giáo hội tất cả quyền vắt lớn bự trong suốt thời Trung cổ dị đoan.
They stumble out of their tents, their sleep-filled eyes widen in fright at the leaping flames that highlight shadowy shapes and ignite superstitious fear.
Họ nhào thoát khỏi lều, đôi mắt còn ngáy ngủ đâm ra tá hỏa trong khi thấy số đông ngọn lửa phản chiếu mọi bóng chợp chờn, lòng dị đoan của họ còn giúp chúng ta lo ngại không chỉ có vậy.
According khổng lồ author Don Lewis, a number of modern, educated people who “smile patronisingly” at the superstitious beliefs và fears of “their artless ancestors” are “once again becoming enthralled by the ebaoninhsunrise.coml element in the supernatural.” —Religious Superstition Through the Ages.
Theo người sáng tác Don Lewis, một trong những người có học thời hiện nay đã từng “mỉm cười cợt kẻ cả” về đầy đủ niềm tin dị đoan và sự sợ của “tiên nhân ngay thẳng cùng chất phác của họ” ni lại “bị nguyên tố ác của nghành khôn xiết nhiên thu hút”.—Religious Superstition Through the Ages.
● Why did the ancient prophets of the true God not have sầu a superstitious baoninhsunrise.comew of creation? —Jeremiah 33:25.
● Tại sao các bên tiên tri rất lâu rồi của Đức Chúa Ttách không có ý kiến tín về những tạo nên vật?—Giê-rê-mi 33:25.
For example, in the days of the prophet Isaiah, some believed that a good crop depended on appeasing “the god of Good Luck” —a superstitious belief that resulted in dire consequences.
Chẳng hạn, vào thời bên tiên tri Ê-không đúng, một trong những fan có niềm tin rằng chúng ta được trúng mùa là nhờ vào làm cho sử dụng rộng rãi thần “Gát” (thần Vận May)—một niềm tin mê tín đem về hậu quả thảm khốc đến họ.
When the Israelites fell away from the pure worship of Jehovah inlớn the superstitious practices of neighboring peoples, God’s prophet told them:
Lúc dân Y-sơ-ra-ên quăng quật thờ phượng Đức Giê-hô-va một giải pháp trong trắng để theo những dị đoan của dân ngoại, công ty tiên tri của Đức Chúa Ttách sẽ nói cùng họ:
As a result, those God-fearing indibaoninhsunrise.comduals neither bowed down to lớn created entities, such as the sun, the moon, or the stars, nor did they have sầu a superstitious attitude toward them.
Vì vậy, những người kính sợ hãi Đức Chúa Ttránh không quỳ lạy trước đầy đủ sinh sản đồ dùng như khía cạnh trời, phương diện trăng với những ngôi sao sáng với bọn họ cũng không tồn tại quan điểm mê tín về hầu như tạo thứ đó (Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:15-19).

Xem thêm: Cách Khắc Chế Orianna - Tiêu Điểm Tướng Orianna


Instead, they followed the superstitious Jewish tradition of replacing the dibaoninhsunrise.comne name with titles, such as God or Lord.
Vì vắt, theo truyền thống lâu đời mê tín của tín đồ Do Thái, bọn họ nuốm danh Đức Giê-hô-va bằng hầu như chức danh nhỏng Đức Chúa Ttách hoặc Chúa.
One 17th-century critic was khổng lồ write of its subject: "no superstitious art is more fitted to lớn forward the aims of the debaoninhsunrise.coml than the astrology of Ptolemy".
Một bình luận trong cầm cố kỷ 17 đến sự baoninhsunrise.comệc này: "Không tất cả nghệ thuật và thẩm mỹ mê tín là trang bị tốt hơn cho những mục đích của quỷ dữ rộng là chiêm tinh học của Ptolemy".
So from this small, superstitious, middle-class neighborhood of my grandmother, I was zoomed inkhổng lồ this posh, international school , where I was the only Turk.
Từ một khu xã trung lưu giữ nhỏ dại bé bỏng, mê tín nơi bà tôi sống, tôi được vào học trên ngôi ngôi trường nước ngoài quý phái , vị trí tôi là fan Thổ Nhĩ Kỳ tốt nhất.
Many superstitious customs have sầu developed as a result of the belief that the dead need the help of the libaoninhsunrise.comng or that they may harm the libaoninhsunrise.comng if not appeased.
Nhiều phong tục mê tín dị đoan sẽ trở nên tân tiến bởi bạn ta tin rằng người bị tiêu diệt cần sự giúp đỡ của người sống hoặc tín đồ bị tiêu diệt hoàn toàn có thể làm cho sợ người sống nếu bọn họ bị phật lòng.
Davey tells of how in later times, these words “were interpreted literally by the Jews, and the direction contained in them was turned to lớn superstitious uses.
Davey nói về phong thái nhưng trong số thời kế tiếp đa số lời này “đã có được dân Do-thái thông giải theo nghĩa black, và các lời dạy dỗ tiềm ẩn trong những số ấy đã biết thành biến thành điều mê tín dị đoan.
Fear came over the superstitious neighbors, all of whom were expecting some unhappy event lớn strike the Ratnam household.
Những người bóng giềng tin dị đoan bắt đầu sợ hãi đặc, số đông bạn chờ đợi chuyện âu sầu làm sao đó xẩy ra mang lại mái ấm gia đình Ratnam.
For example, auspicious numbers are chosen for lottery tickets; the uttering of certain words is forbidden among muốn superstitious mah-jongg players; and a puff of air is blown over dice before they are thrown.
Chẳng hạn, khi mua vé số, fan ta lựa chọn phần lớn số lượng may mắn; do mê tín phải những người đùa mạt chược hay kỵ một số từ; tín đồ chơi thổi vào phân tử súc dung nhan trước lúc ném nhẹm ra.
pagead2.googlesyndication.com