QUY TRÌNH THI CÔNG CARBONCOR ASPHALT

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT phái mạnh -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 3544/QĐ-TCĐBVN

Hà Nội, ngày 30 mon 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TỔNG CỤCTRƯỞNG TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Xét ý kiến đề xuất của Vụtrưởng Vụ khoa học công nghệ, môi trường xung quanh và Hợptác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1.

Bạn đang xem: Quy trình thi công carboncor asphalt

ra mắt Tiêu chuẩn chỉnh cơ sở:

TCCS 09: 2014/TCĐBVN

Lớp vật tư Carboncor Asphalt trong xây cất và sửa chữa kết cấu áo đường xe hơi - thiết kế và nghiệm thu

Điều2. Quyết định này còn có hiệu lực thực hành kểtừ ngày ký./.

Nơi nhận: - bộ GTVT; - Tổng cục trưởng; - những Phó Tổng cục trưởng; - các Vụ: QLBT ĐB; ATGT; KHĐT; - những Cục: QLĐB I, II, III, IV; QLXD ĐB; - những Ban QLDA 3, 4, 5, 8; - lưu VT, KHCN, MT với HTQT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Phạm quang đãng Vinh

TIÊUCHUẨN CƠ SỞ

TCCS09 : 2014/TCĐBVN

LỚPVẬT LIỆU CARBONCOR ASPHALT vào XÂY DỰNG VÀ SỬA CHỮA KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ - TIÊU CHUẨN THICÔNG VÀ NGHIỆM THU

CarboncorAsphalt Material for Construction and Repair of Pavement - Specification for Constructionand Acceptance

Mục lục

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu việndẫn

3  Thuật ngữ vàđịnh nghĩa

4  Phân nhiều loại vàcác yêu mong kỹ thuật so với vật liệuCA

5  Yêu ước vềchất lượng đồ vật liệu chế tạo CA

6  Công nghệ thicông lớp hao mòn bằng vật liệu CA

7  Công nghệ thicông vá sửa hư hư mặt đường bằng vật liệu CA

8  Quy định vềbảo quản vật tư CA nghỉ ngơi công trường

9  Công tácgiám sát, bình chọn và sát hoạch lớp hao mòn bằng vật liệu CA

10  Công tác kiểmtra và sát hoạch công tác vá sửa hư hư mặt đường bằng vật liệu CA

11  An toàn laođộng và bảo đảm môi trường

Phụ lục A (Quy định) gợi ý thử nghiệmxác định độ ổn định, độ dẻo Marshall của vật liệu CA ngơi nghỉ 25 °C

Lời nói đầu

TCCS 09 : 2014/TCĐBVN vày Viện Khoahọc và technology Giao thông vận tải đường bộ biên soạn, cỗ Giao thông vận tải đề nghị, Tổngcục Đường bộ vn công bố.

LỚP VẬT LIỆUCARBONCOR ASPHALT vào XÂY DỰNG VÀ SỬA CHỮA KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ - TIÊU CHUẨNTHI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

CarboncorAsphalt Material for Construction & Repair of Pavement - Specification for Constructionand Acceptance

1 Phạm vi ápdụng

1.1  Tiêu chuẩnnày biện pháp những yêu ước kỹ thuật của vật liệuCarboncor Asphalt, technology thi công, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu sát hoạch lớp vậtliệu Carboncor Asphalt dùng để làm xây dựng và thay thế sửa chữa kết cấu áo đường ô tô.

1.2  Vật liệu Carboncor Asphalt quyđịnh vào tiêu chuẩn này được dùng để:

1.2.1  Bảo trì, vásửa chữa trị mặt mặt đường thuộc tất cả các cấp cho đường theo tiêu chuẩn TCVN 4054 : 2005.

1.2.2  Dùng làm lớphao mòn, nâng cấp độ nhám, độ cân đối trên phương diện đường cấp cao A2 (theo tiêuchuẩn 22 TCN 211-06) trở xuống. Vào trường hợp thực hiện làm lớp hao mòn mang lại mặtđường, mặt móng con đường hoặc mặt con đường cũ phải thỏa mãn các yêu mong vềcường độ theo luật của cấp đường tương ứng.

2 Tài liệuviện dẫn

Các tư liệu viện dẫn sau rất cần thiếtcho việc áp dụng tiêu chuẩn chỉnh này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bốthì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn ko ghi nămcông bố thì áp dụngphiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung cập nhật (nếu có).

TCVN 174 - 86

Than - phương thức xác định hàm vị chất bốc và cacbon cầm định

TCVN 4054 : 2005

Đường ô-tô - Yêu ước thiết kế

TCVN 7493 : 2005

Bitum - Yêu mong kỹ thuật

TCVN 7504 : 2005

Bitum - cách thức xác định độ dính bám với đá

TCVN 7572-1÷20 : 2006

Cốt liệu mang lại bê tông cùng vữa - cách thức thử

TCVN 8860-1÷12 : 2011

Bê tông nhựa - phương thức thử

TCVN 8862 : 2011

Quy trình thí nghiệm khẳng định cường độ kéo khi ép chẻ của vật tư hạt links bằng các chất kết dính

TCVN 8864 : 2011

Mặt đường xe hơi - khẳng định độ cân đối bằng thước lâu năm 3,0 mét

TCVN 8865 : 2011

Mặt đường ô tô - phương thức đo và nhận xét xác định độ phẳng phiu theo chỉ số độ lồi lõm quốc tế IRI

TCVN 8866 : 2011

Mặt đường ô tô - xác minh độ nhám mặt đường bằng cách thức rắc mèo - thử nghiệm

22 TCN 211-06(*)

Áo đường mềm - các yêu ước và chỉ dẫn thiết kế

MS-14

MS-14 Asphalt Cold set Manual - Asphalt Institute, Manual Series No. 14, MS-14 (Sổ tay hỗn hợp asphalt nguội - Viện Asphalt, Sổ tay số 14, MS-14)

Tiêu chuẩn (*): Tiêu chuẩnđang được đưa đổi

3 Thuật ngữ và địnhnghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuậtngữ và định nghĩa sau:

3.1  Vật liệuCarboncor Asphalt (Carboncor Asphalt), viết tắt là CA

Hỗn hợp có than đá thải (xít thanđá), cốt liệu đá với nhũ tương có áp dụng phụ gia đặc biệt, được chế tạo trongnhà đồ vật theo công nghệ nguội.

3.2  Hàm lượng nhựa (AsphaltContent)

Lượng nhựa mặt đường trong hỗn hợp CA,tính theo phần trăm của trọng lượng hỗn vừa lòng CA.

3.3  Độ trống rỗng dư (Air Voids)

Tổng thể tích của tất cả các lỗ trống rỗng nằmgiữa những hạt cốt liệu đang được quấn nhựa trong hỗn hợp CA đang đầm nén. Độ rỗng dưđược biểu thị bằng tỷ lệ của thể tích mẫu tất cả hổn hợp CA đã đầm nén.

3.4  Độ trống rỗng cốtliệu(Voids in the Mineral Aggregate)

Thể tích của không gian giữa những hạtcốt liệu của tất cả hổn hợp CA sẽ đầm nén, thể tích này bao hàm độ trống rỗng dư và thể tíchnhựa có hiệu. Độ rỗng cốt liệu được biểu thị bằng xác suất của thể tích mẫu mã hỗnhợp CA sẽ đầm nén.

3.5  Tỷ số giữa bộtkhoáng và hàm vị nhựa

Tỷ số giữa hàm lượng nhóm bột khoáng(những phân tử lọt qua sàng 0,075 mm) gồm trong hỗn hợp cốt liệu của CA (tính theophần trăm khối lượng hỗn thích hợp cốt liệu) so với các chất nhựa tất cả trong lếu hợpCA (tính theo phần trăm trọng lượng hỗn đúng theo CA).

3.6  Lớp hao mòn

Lớp trên thuộc của kết cấu áo đường, cóchức năng tiêu giảm các tính năng phá hoại mặt phẳng và trực tiếp chế tạo ra unique bềmặt phù hợp với yêu cầu khai thác đường. Lớp hao mòn không được tính vào bề dàychịu lực của kết cấu áo đường.

4 Phân một số loại và cácyêu mong kỹ thuật so với vật liệu CA

4.1  Theo khuôn khổ hạtlớn tốt nhất danh định, vật liệu CA được chia thành 2 loại:

- vật tư CA bao gồm cỡ hạt lớn số 1 danh địnhlà 9,5 milimet (ký hiệu CA 9,5);

- vật tư CA bao gồm cỡ hạt lớn nhất danhđịnh là 6,7 mm (ký hiệu CA 6,7).

Tùy theo mục tiêu sử dụng nhằm lựa chọnloại vật liệu CA tương xứng (Bảng 1). Bởi cường độ của lớp vật tư CA sau khi thicông được hình thành, phát triển theo thời gian dưới ảnh hưởng của liên kết đá -nhựa và quy trình bay hơi nước buộc phải chiều dày buổi tối đa một lớp vật tư CA (saukhi lu lèn) không thật 3cm.

4.2  Thành phần cấpphối, hàm vị chất kết dính asphalt tất cả trong vật tư CA và phạm vi vận dụng của thứ liệuCA được chế độ tại Bảng 1.

Bảng 1 -Thành phần cấp cho phối, lượng chất chất kết dính, phạm vi vận dụng của vật tư CA

Loại CA

CA 9,5

CA 6,7

1. Kích thước hạt lớn nhất danh định, mm

9,5

6,7

2. Kích thước sàng mắt vuông, mm

Lượng lọt qua sàng (% khối lượng)

12,5

100

9,5

90 ÷ 100

100

6,7

-

98 ÷ 100

4,75

55 ÷ 80

95 ÷ 100

2,36

32 ÷ 63

58 ÷ 78

1,18

22 ÷ 45

33 ÷ 53

0,600

16 ÷ 33

22 ÷ 38

0,300

12 ÷ 25

14 ÷ 26

0,150

9 ÷ 17

10 ÷ 18

0,075

6 ÷ 10

8 ÷ 12

3. Hàm vị nhựa tham khảo (tính theo % trọng lượng hỗn phù hợp CA), thể nghiệm theo TCVN 8860 - 2 : 2011

5,0 ÷ 6,5

5,2 ÷ 7,0

4. Phạm vi áp dụng

- làm cho lớp hao mòn dày trên 15 mm mang đến 30 mm;

- thay thế sửa chữa hư lỗi mặt đường: vá ổ gà, địa chỉ hư hư sâu bên trên 15 mm.

- có tác dụng lớp hao mòn dày từ 10 mm đến 15 mm;

- sửa chữa thay thế hư lỗi mặt đường: vá ổ gà, địa điểm hư hư sâu từ 15 milimet trở xuống.

4.3  Các chỉ tiêukỹ thuật của vật liệu CA phải thỏa mãn các chỉ tiêu kỹ thuật điều khoản tại Bảng2.

Bảng 2 - Quyđịnh về những chỉ tiêu kỹ thuật của vật tư CA

Stt

Các chỉ tiêu kỹ thuật

Loại vật tư CA

Phương pháp thử nghiệm

CA 9,5

CA 6,7

I

Thử nghiệm trên tất cả hổn hợp CA rời (Hỗn thích hợp CA được sấy khô ở 110 °C trước khi thí nghiệm)

1

Tỷ trọng triết lý lớn nhất

Min 2,24

Min 2,19

TCVN 8860-4:2011

2

Tỷ số thân bột khoáng và lượng chất nhựa

1 ÷ 1,5

1 ÷ 1,5

Tính toán

II

Thử nghiệm trên mẫu mã chế bị theo cách thức Marshall

(Hỗn đúng theo CA được gia nhiệt ngơi nghỉ 135 °C trong 4 giờ trước khi tạo mẫu)

1

Số chày váy đầm nén mẫu

2 x 75

2 x 75

TCVN 8860-1 : 2011

2

Khối lượng thể tích, g/cm³

Min 2,20

Min 2,10

TCVN 8860-5 : 2011

3

Độ bình ổn Marshall (60 °C, 40 phút), kN

Min 7,0

Min 7,0

TCVN 8860-1 : 2011

4

Độ dẻo Marshall (60 °C, 40 phút), mm

2 ÷ 4

2 ÷ 4

TCVN 8860-1 : 2011

5

Độ ổn định định sót lại (sau khi ngâm mẫu ở 60 °C trong 24 giờ) đối với độ bình ổn ban đầu, %

Min 75

Min 75

TCVN 8860-12 : 2011

6

Cường độ chịu kéo gián tiếp (cường độ nghiền chẻ), (25 °C), kPa

Min 800

Min 800

TCVN 8862 : 2011

7

Độ trống rỗng dư, %

3 ÷ 6

3 ÷ 6

TCVN 8860-9 : 2011

8

Độ trống rỗng của cốt liệu khoáng, %

Min. 16

Min. 16

TCVN 8860-10 : 2011

III

Thử nghiệm trên mẫu chế bị theo phương pháp Marshall ở ánh sáng 25 °C

(theo trả lời tại Phụ lục A)

1

Số chày váy đầm nén mẫu

2 x 50

2 x 50

Phụ lục A, cùng MS-14

2

Khối lượng thể tích, g/cm3

Min 1,95

Min 1,91

TCVN 8860-5 : 2011

3

Độ bình ổn Marshall (25 °C), kN

Min 2,2

Min 2,2

Phụ lục A

4

Độ dẻo Marshall (25 °C), mm

3 ÷ 6

3 ÷ 6

Phụ lục A

5

Lượng tổn thất của độ bình ổn Marshall (sau khi mẫu mã được bảo dưỡng ở đk bão hòa chân không ở áp suất 100 mmHg, ánh sáng 25°C trong 1 giờ) đối với độ ổn định Marshall ban đầu, %

Max 50

Max 50

Phụ lục A cùng MS-14

Nhà sản xuất vật liệu CA tất cả trách nhiệmcông bố unique sản phẩm hàng hóa và phụ trách về chất lượngvật liệu CA khi cung ứng cho thị trường.

5 Yêu ước về hóa học lượngvật liệu chế tạo CA

5.1  Cốt liệu đá

5.1.1  Cốt liệu đádùng để sản xuất CA được ép từ đá tảng, đá núi. Không được sử dụng đá xay từ đá mác nơ, sathạch sét, diệp thạch sét.

5.1.2  Các chỉ tiêucủa đá dùng làm sản xuất CA phải thỏa mãn các yêu cầu vẻ ngoài tại Bảng 3.

Bảng 3 - Cácchỉ tiêu hiện tượng cho cốt liệu đá sử dụng để sản xuất CA

Stt

Tên chỉ tiêu

Trị số quy định

Phương pháp thử

1

Cường độ nén của đá gốc, MPa

TCVN 7572-10: 2006 (căn cứ chứng chỉ thí nghiệm bình chọn của nơi sản xuất đá dăm áp dụng cho công trình)

- Đá mác ma, trở thành chất

≥ 80

- Đá trầm tích

≥ 60

2

Độ hao mòn lúc va đập trong thứ Los Angeles, %

≤ 35

TCVN 7572-12 : 2006

3

Hàm lượng hạt thoi dẹt, %

≤ 15

TCVN 7572-13 : 2006

4

Hàm lượng phân tử mềm yếu, phong hóa , %

≤ 15

TCVN 7572-17 : 2006

5

Hàm lượng tầm thường bụi, bùn, sét, %

≤ 2

TCVN 7572-8 : 2006

6

Hàm lượng sét cục, %

≤ 0,25

TCVN 7572-8 : 2006

7

Độ dính dính của đá với vật liệu bằng nhựa đường, cấp

≥ cấp 3

TCVN 7504 : 2005

(*): áp dụng sàng mắt vuông với các kích cỡ ≥ 4,75 mm theo điều khoản tại Bảng 1 để khẳng định hàm lượng thoi dẹt.

5.2  Than đá thải(xít than đá)

Than đá thải (xít than đá) dùng để chếtạo CA phải gồm hàm lượng carbon cố định và thắt chặt (xác định theo TCVN 174 - 86) to hơnhoặc bởi 25 %.

5.3  Nhựa đường

Nhựa đường dùng làm sản xuất CA là loạinhựa mác 85 - 100, nơi bắt đầu dầu mỏ thỏa mãn nhu cầu các yêu mong kỹ thuật hình thức tại TCVN7493 : 2005.

5.4  Phụ gia đặc biệt

Được trộn lẫn với nhũ tương vật liệu nhựa đườngđể tất cả hổn hợp CA có các chỉ tiêu cơ lý thỏa mãn nhu cầu các yêu cầu kỹ thuật lao lý tại Bảng2.

6 công nghệ thi cônglớp hao mòn bằng vật liệu CA

6.1  Tùy điều kiệncụ thể, lớp hao mòn bằng vật liệu CA hoàn toàn có thể thi công theo phương pháp cơ giới hoặc thi côngbằng phương pháp thủ công bằng tay có thiết bị lu phụ trợ.

6.2  Chỉ được thicông bên trên mặt con đường cũ hoặc mới có đủ cường độ theo thi công tương ứng với cấpđường.

6.3  Cần phối hợpnhịp nhàng hoạt động của các phương tiện vận chuyển vật liệu CA ra hiện nay trường, trang bị rảivà phương tiện đi lại tưới nước, lu lèn để đảm bảo chất lượng cùng năng suất.

6.4  Chỉ được thicông lớp vật tư CA khi ánh nắng mặt trời không khí lớn hơn 5 °C.

6.5  Không được thicông lúc trời mưa hoặc rất có thể mưa. Vào trường vừa lòng đang xây đắp hoặc mới thiết kế xongmà trời mưa thì đề nghị phủ bạt lên lớp CA.

6.6  Nên đảm bảocông bài toán rải cùng lu lèn được hoàn thành vào ban ngày. Trường đúng theo phải kiến thiết vào ban đêm,phải tất cả đủ thiết bị chiếu sáng đểbảo đảm unique và an toàn.

6.7  Trước khi thicông mỗi một số loại CA thì phải xây dựng thử một đoạn để kiểm soát và khẳng định côngnghệ của quá trình rải, tưới nước, lu lèn vận dụng cho đại trà. Đoạn kiến tạo thửphải tất cả chiều dài về tối thiểu 50 m, chiều rộng buổi tối thiểu 1 làn xe.

6.8  Thi công lớphao mòn bằng cơ giới

6.8.1  Chuẩn bị mặtbằng:

- mặt phẳng của lớp móng hoặc của khía cạnh đườngcũ bắt buộc được bổ sung lại đúng ngoại hình theo kiến thiết (độ dốc ngang, chiều rộng,cao độ), vá sửa các hư hỏng, đảm bảo thoát nước khía cạnh tốt;

- dọn dẹp sạch bụi bẩn và các vật liệurời rộc rạc trên mặt phẳng (bằng trang bị nén khí, vật dụng phun nước hoặc phương pháp thủcông);

- Lu lèn lại bề mặt một vài lần qua mộtđiểm (nếu bắt buộc thiết);

- Định vị trí với cao độ rải ở nhì mépmặt đường theo đúng thiết kế.

6.8.2  Dùng xe pháo tướinước (cũng có thể dùng phương thức thủ công) tưới 3 lượt trên bề mặt đã chuẩn bị, lượng nướcvừa đủ để làm ướt đẫm và phần đa cả diện tích bề mặt, tuy nhiên không để đọng nướcthành vũng. Hầu như chỗ nước ứ thành vũng toàn bộ phải được quét đi. Tùy thuộcvào một số loại mặt con đường (láng nhựa, thấm nhập nhựa, cung cấp phối đá dăm, ...) cùng tình trạngmặt đường (cũ tốt mới, khô hay độ ẩm ướt) sẽ rải CA lên với điều kiệnthời tiết khi rải để lựa chọn phần trăm tưới nước cho phù hợp (thông thường khoảng tầm từ 2,0 L/m2đến 3,5 L/m2) và sẽ tiến hành quy định sau thời điểm thi công đoạn thử.

6.8.3  Chuyên chở vậtliệu CA từ xí nghiệp sản xuất sản xuất hoặc kho trữ vật tư CA bằng xe hơi tự đổ đến công trườngvà đổ vào phễu trang bị rải; giả dụ sử dụng sản phẩm đóng bao thì sử dụng nhân công đổ vàophễu máyrải.

6.8.3.1  Cự ly phù hợp lývận chuyển vật tư CA chỉ dựa vào vào điều kiện kinh tế, không phụ thuộc vàođiều kiện nhiệt độ.

6.8.3.2  Các xe ô tôtự đổ siêng chở vật tư CA phải bao gồm bạt bịt để đề phòng mưa có tác dụng hỏng vật dụng liệu.

6.8.3.3  Thùng xe pháo ôtô bắt buộc sạch, rửa bởi nước.

6.8.3.4  Khi chuyênchở vật tư CA, ko được xếp quá cao 16 lớp giả dụ là CA đóng bao, ko caoquá 1,5 m đối với CA rời.

6.8.3.5  Mỗi chuyến ô tô vận chuyển vật tư CA lúc rời nơi thêm vào hoặc kho trữ phải bao gồm phiếu xuấtxưởng ghi rõ khối lượng, unique vật liệu CA.

6.8.4  Rải vật dụng liệuCA

6.8.4.1  Vật liệu CAđược rải thành một lớp tất cả chiều dày theo xây đắp đều khắp vệt rải bằng máy rải.Những chỗ tổng thể không rải được bằng máy thì được phép rải bằng thủ công vàtuân theo phương tiện tại 6.9 (thông thường hệ số lu lèn khoảng từ 1,3 mang đến 1,5; giátrị rõ ràng được quyết định trải qua đoạn rải thử).

6.8.4.2  Ô sơn tự đổ chởvật liệu CA đi lùi tới phễu vật dụng rải, bánh xe tiếp xúc gần như và nhẹ nhàng với 2 trụclăn của sản phẩm rải. Tiếp nối điều khiển đến thùng ben đổ từ bỏ từ vật tư CA xuống giữaphễu vật dụng rải. Xe nhằm số 0, đồ vật rải vẫn đẩy xe hơi từ từ bỏ về phía trước cùng máy rải.Khi lếu láo hợp vật liệu CA đang phân số đông dọc theo guồng xoắn của máy rải với ngập tới2/3 độ cao guồng xoắn thì lắp thêm rải tiến về vùng trước theo vệt quy định.Trong quá trình rải luôn giữ mang đến hỗn hợp vật liệu CA tiếp tục ngập 2/3 chiềucao guồng xoắn.

6.8.4.3  Tùy bề dày củalớp rải và năng suất của dòng sản phẩm mà chọn tốc độ của sản phẩm rải cho thích hợp không đểxảy ra hiện nay tượng bề mặt bị nứt nẻ, không liên tục, không các đặn. Vận tốc rảiphải được bốn vấn đo lường chấp thuận và được giữ đúng trong suốt quy trình rải.

6.8.4.4  Phải thườngxuyên sử dụng thuốn sắt đã đánh dấu chiều dầy rải để kiểm tra chiều dầy lớp thiết bị liệukhi rải. Đối với máy không có bộ phận tự động hóa điều chỉnh thì vặn vẹo tay nâng (hayhạ) tấm là lỏng lẻo để lớp vật liệu CA không xẩy ra khấc.

6.8.4.5  Cuối ngàylàm việc, trang bị rải bắt buộc chạy không sở hữu ra thừa vệt rải khoảng từ 5 m đến 7 m mớiđược xong xuôi hoạt động.

6.8.4.6  Mối nốingang cùng dọc: Sau mỗi ca có tác dụng việc, côn trùng nối ngang cùng dọc bắt buộc được sửa mang lại ngaythẳng và trước khi rải tiếp buộc phải quét sạch những hạt vật tư rời rạc sinh sống cạnh mép,tưới nước làm độ ẩm đều mép.

6.8.4.7  Khi thứ rảilàm việc, bố trí công nhân cầm giải pháp theo máy để gia công các công việc sau:

- mang hỗn hợp vật liệu CA từ trong phễumáy rải bổ phủ rải thành lớp mỏng manh dọc theo mọt nối, san đều những chỗ lồi lõm, rỗcủa côn trùng nối trước khi lu lèn;

- Cào bỏ, bù phụ hầu như chỗ lồi lõm, rỗmặt toàn bộ trên lớp vật liệu CA bắt đầu rải.

6.8.4.8  Trường hợpmáy vẫn rải gặp mưa bất thần thì:

- xong cung cấp vật liệu CA;

- bít phủ bạt bên trên phễu sản phẩm công nghệ rải cùng cácthùng xe ô tô tự đổ có vật liệu CA đã ở hiện trường;

- làm thoát cấp tốc nước mưa tại đoạn đangrải dở dang;

- Đợi tạnh mưa, quét nước đọng viên bộtrên khía cạnh lớp vật tư CA vừa rải rồi lu lèn tiếp (không rất cần được đợi khô ráo);

- Trường hòa hợp mưa phùn vào thời gianngắn, thì quá trình rải với lu lèn vẫn có thể tiến hành bình thường, chỉ cần điềuchỉnh ít nước tưới.

6.8.5  Tưới nước vàlu lèn lớp vật tư CA

6.8.5.1  Sau lúc rảixong lớp vật tư CA, sử dụng xe tưới nước tưới 3 lượt trên khắp chiều rộng lớn vệt rảiđể vật liệu được độ ẩm đều khắp chiều rộng với chiều dày. Tùy theo thời tiết, độ ẩmcó sẵn của vật liệu CA với chiều dày của lớp rải để lựa chọn tỷ lệ tưới nước chophù hợp (thông thường khoảng chừng từ 2,5 L/m2 mang lại 3,5 L/m2).Lượng nước đúng mực sẽ được quyếtđịnh làm thế nào cho độ độ ẩm của vật liệu CA lúc lu lèn giao động bằng độ ẩm tốt nhất có thể (xác địnhđược sinh hoạt A.2.9, Phụ lục A).

6.8.5.2  Lu lèn: ngaykhi tưới nước xong, cần sử dụng lu bánh thép lu lèn lớp vật tư theo qui định sau:

- lúc lớp vật liệu CA dày dưới 20 mm:Dùng lu bánh thép (không cần sử dụng lu rung) mua trọng từ bỏ 4 tấn đến 6t lu lèn từ bỏ 3đến 4 lượt trên một điểm; tốc độ lu lượt đầu là 2 km/h, những lượt sau tăng dầnlên 5 km/h.

- khi lớp vật tư CA dày trên trăng tròn mm đến30 mm:

❖Hoặc dùng lu bánh thép thiết lập trọng 6 tấn lu lèn từ 4 đến 6 lượt bên trên một điểm; tốcđộ lu lượt đầu là 2 km/h, những lượt sau tăng dần lên 5 km/h;

❖Hoặc dùng lu bánh hơi (bánh nhẵn) gồm tải trọng khoảng 8 tấn (tải trọng mỗi bánhtừ 1.5t đến 2tấn)lu lèn từ 3 mang đến 4 lần bên trên một điểm, tốc độ lu 5 km/h.

- liên tiếp làm ẩm bánh xe lu bằngnước để vật tư CA không dính bám vào bánh khi lu lèn.

- Lu tự mép ngoài tuy vậy song cùng với tim đườngvà dịch dần dần về phía tim đường. Vệt lu trước tiên phải bảo đảm an toàn sao mang lại bánh lu chờmra bên cạnh lớp vật tư CA ít nhất là đôi mươi cm (nếu phương diện bằng kiến tạo cho phép), cácvệt lu sau phải ck lên nhau ít nhất là 20 cm. Trong quy trình lu, lắp thêm lukhông được ngừng quá lâu, ko được quay đầu trên bề mặt lớp CA. Ở đường congcó khôn xiết cao, sản phẩm lu đi từ mặt thấp dịch dần dần về phía mặt cao.

6.9  Thi công lớphao mòn bởi phương pháp bằng tay thủ công có thiết bị lu phụ trợ

6.9.1  Chuẩn bị mặtbằng: theo chính sách tại 6.8.1.

6.9.2  Đặt với ghimchặt ván khuôn xuống mặt đường.

6.9.3  Dùng bình tướinước tưới 3 đến 4 lượt trên bề mặt đã chuẩn bị, 2 lượt đi cùng về tưới dọc theohướng tim đường, 1 hoặc 2 lượt sau tưới chéo cánh góc với tim đường. Yêu ước về lượngnước và kỹ thuật tưới như chế độ tại 6.8.2.

6.9.4  Chuyên chở vậtliệu CA bên dưới dạng những bao đang đóng sẵn mang đến hiện ngôi trường (hoặc những bao vật tư CA sẽ đượcđưa mang đến trước và tập trung ở lề đường). Đặt các bao vật tư theo khoảng cách đều đặn ngay trênmặt đã chuẩn bị và đang tưới nước ẩm đều. Khoảng cách các bao vật tư được tính tùy thuộc vào chiềudày lớp đề nghị rải và cân nặng vật liệu ở mỗi bao.

6.9.5  Mở các bao vậtliệu CA, đổ ra và dùng cào, bàn trang san vật tư ra khắp diện tích s cần rải.Dùng thanh gạt san phẳngđể đạt chiều dày đa số đặn theo yêu thương cầu. Bù phụ đầy đủ chỗ lõm, rỗ mặt.

6.9.6  Tưới nước vàlu lèn lớp vật tư CA

6.9.6.1  Sau lúc rảixong lớp vật dụng liệu, dùng bình tưới nước tưới khoan thai cho những khắp khía cạnh lớp đang rải,tưới 3 đến 4 lượt, 2 lượt đi cùng về tưới dọc theo hướng tim đường, lượt 3 (và 4)tưới chéo cánh góc cùng với tim đường. ít nước và những quy định tưới nước tuân theo quyđịnh trên 6.8.5.

6.9.6.2  Ngay sau khitưới nước xong, sử dụng lu bánh thép hoặc bánh tương đối lu lèn lớp vật liệu CA theo cácquy định tại 6.8.5.2.

6.10  Bảo dưỡngtrước lúc thông xe

- sau khoản thời gian lu lèn ngừng cần một thờigian nhằm nước vào lớp vật tư CA cất cánh hơi cùng kích hoạt sự kết dán đá - nhựa. Tùytheo thời tiết, nhiệt độ không khí và độ ẩm của vật liệu lớp CA, mà bảo dưỡng lớpvật liệu này từ 4 cho 8 giờ trước lúc thông xe.

- Hạn chế vận tốc xe chạy không quá 25km/h trong 7 ngày đầu.

7 technology thi côngvá sửa hư hư mặt con đường bằng vật tư CA

7.1  Vật liệu CA cóthể thực hiện để vá sửa hư hỏng mặt mặt đường trong công tác duy trì đường bộ: Vá ổgà, vá các vị trí nứt mai rùa đã trở nên đào bỏ, những chỗ bong bật toàn cục (sau đây gọichung là vá sửa hư hỏng mặt đường).

Xem thêm: Hp Folio 9470M Có Bluetooth Không, Kiểm Tra Máy Tính Có Bluetooth Hay Không

7.2  Công tác chuẩnbị

- với mặt đường bê tông nhựa, cần sử dụng máycắt để cắt những cạnh của vị trí hư hư thành hình cân nặng đối, cần cắt thêm ra ngoàiphạm vi địa điểm hư hỏng từ 5 cm cho 10 cm để đào thải cả gần như chỗ nứt nẻ ở gần cạnhchỗ lỗi hỏng;

- Với phương diện đường không tồn tại lớp bê tôngnhựa, hoàn toàn có thể dùng cuốc chim xắn các cạnh khu vực hư hỏng, tạo nên góc dốc 45° phía vàotim địa điểm hư hỏng;

- Làm vệ sinh sạch đang ở đáy cùng cạnh chỗhư hỏng;

- sử dụng đầm cóc váy đầm lại đáy chỗ hư hỏng,nếu phải thiết. Nếu những lớp vật liệu nằm bên dưới đáy đã trở nên hư hỏng, ko đảm bảocác yêu cầu để rải lớp CA lên trên thì bắt buộc tiến hành thay thế các lớp phía dưới(theo quy trình công nghệ thi công và sát hoạch tương ứng) trước lúc rải lớp vậtliệu CA lên trên.

7.3  Dùng bình tướinước tưới ẩm đáy và các cạnh nơi hư hỏng, tưới rộng hơn phạm vi hư hỏng trên lớpmặt con đường cũ khoảng 10 cm. Tưới nước vừa ẩm, không nhằm nước ứ ở đáy vị trí hư hỏng.

7.4  Thi công

7.4.1  Khi chiềusâu vá sửa từ bỏ 30 milimet trở xuống

- Đổ vật liệu CA 9,5 vào nơi hư hỏng(hoặc vật liệu CA 6,7 nếu nơi hư lỗi sâu bên dưới 15 mm), đổ nhô cao hơn nữa mặt đườngtừ 6 mm cho 10 milimet và trùm lên mặt mặt đường cũ khoảng tầm 5 cm xung quanh chỗ lỗi hỏng.Dùng cào để cào bằng và đưa những hạt mịn ra phía mép vị trí hư hỏng.

- Tưới nước lên vật tư CA trong chỗhư hỏng. Tưới đa số khắp cùng từ từ bỏ để vật liệu CA vừa đủ độ ẩm khắp cả diện tích s vàchiều sâu lớp CA. Không để nước ứ trên mặt. Số lượng nước tưới theo pháp luật tại6.8.5.1.

- Đầm nén vật liệu CA trong nơi hư hỏngbằng váy đầm rung (từ 600 kg đến 1000 kg) hoặc váy đầm cóc; hoàn toàn có thể dùng lu bánh thép 6tấn, hoặc lu bánh hơi, lu tự 3 cho 4 lượt qua 1 điểm, bánh lu phải luôn luôn luôn đượcbôi nước.

7.4.2  Khi chiềusâu vá sửa lớn hơn 30 mm

7.4.2.1  Nếu trên mặtđường bê tông nhựa thì đổ vật tư CA 9,5 vào khu vực hư lỗi lần lượt thành vài ba lớp:

- Rải những lớp đầu, mỗi lớp dày khôngquá 35 milimet (khi chưa đầm lèn) tưới nước với đầm lèn bằng đầm rung (trọng lượng từ600 kg đến 1000 kg) hoặc váy cóc như cơ chế tại 7.4.1.

- Rải lớp cuối cùng dày không quá 30mm (sau lu lèn), tưới nước và lu lèn bởi đầm rung hoặc máy lu như những quy địnhtại 7.4.1. Mặt phẳng lớp CA yêu cầu nhô cao hơn mặt con đường cũ tự 10 mm đến 12 mm.

7.4.2.2  Nếu bên trên mặtđường thấp cấp hơn thì có thể rải lớp dưới bằng cấp phối đá dăm hoặc đồ vật liệutương đương với mặt mặt đường cũ, tưới nước, váy đầm lèn đồ gia dụng liệu tương tự độ chặt vớimặt con đường cũ. Bề dày của lớp cung cấp phối này đủ để độ sâu còn sót lại của chỗ hư hỏngkhông thừa 30 mm. Lớp sau cuối dày không quá 30 mm (sau lu lèn) được rải bởi vậtliệu CA 9,5, tưới nước, lu lèn theo những quy định tại 7.4.2.1.

7.5  Bảo dưỡngtrước khi thông xe

- khi dùng CA để sửa chữa thay thế hư hỏng bao gồm quymô nhỏ, sau khoản thời gian đầm lèn chỗ hư hỏng xong, đề nghị đợi khoảng 1 đến 2 giờ để nướcbay tương đối hết bắt đầu thông xe.

- khi dùng CA để thay thế hư hỏng trênđoạn dài, sau khi lu lèn cần bảo dưỡng trong tiến trình hình thành ban đầu theoquy định trên 6.10.

8 cách thức về bảo quảnvật liệu CA làm việc công trường

Vật liệu CA có thể được hỗ trợ theotiến độ xây cất ở hiện tại trường hoặc được hỗ trợ trước và cất giữ trong khobãi làm việc công trường. Các bao vật liệu CA được đơn vị máy hỗ trợ phải bảo đảm nhữngyêu ước sau:

- kể từ ngày sản xuất vật tư CA đếnkhi rước ra áp dụng không được thừa 12 mon nếu vỏ hộp dán kín, không bị rách, vậtliệu CA không bị vón cục;

- những bao vật liệu CA được gìn giữ ởnơi non mẻ, không bị tia nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào, được che mưa cùng thoátnước tốt;

- Khi đang mở bao bì, vật liệu CA dùngkhông hết, nếu chỉ với sau 1 giờ, vật liệu được bỏ ngay vào bao bì hàn kín lại thìcó thể giữ gìn đến 10 mon (kể từ thời điểm ngày sản xuất vật tư CA);

- Khi vẫn mở bao bì, đổ vật tư CA rahiện trường, xuất xắc đổ vào kho bến bãi thành lô mà cần sử dụng không hết, thì có thể sử dụnglại trong tầm dưới 14 ngày nếu như đống vật liệu CA được bịt bạt kín, không bị ánhnắng khía cạnh trời chiếu trực tiếp với nước mưa tác dụng;

- Trong hồ hết trường hợp đang nêu trên mục8, trước khi sử dụng đề xuất tiến hànhcác phân tích và vật liệu CA phải đáp ứng nhu cầu được những yêu cầu về những chỉ tiêu kỹthuật ở Bảng 1 và Bảng 2.

9 công tác làm việc giám sát,kiểm tra và nghiệm thu sát hoạch lớp hao mòn bằng vật tư CA

9.1  Công tácgiám sát, kiểm tra được tiến hành thường xuyên trước lúc rải, trong lúc rải vàsau khi rải. Những quy định về công tác kiểm tra nêu dưới đó là quy định tối thiểu,căn cứ vào tình hình thực tế công trình mà support giám sát có thể tăng tần suấtkiểm tra mang đến phù hợp.

9.2  Giám sát, kiểmtra trước khi thi công, gồm những hạng sau:

- chứng trạng mặt mặt đường trên này sẽ rảilớp hao mòn bằng vật liệu CA: độ mạnh mặt đường, triệu chứng hư lỗi nứt nẻ, độdốc ngang, độ dốc dọc, cao độ, chiều rộng;

- quality vật liệu CA thực hiện chocông trình phải thỏa mãn nhu cầu Bảng 1và Bảng 2. đơn vị thầu nên đệ trình các hiệu quả thử nghiệm vật tư CA cho tư vấngiám sát tối thiểu là 07 (bảy) ngày trước lúc thi quy trình rải thử;

- Việc xác định trí với cao độ rải;

- Các quá trình khác trong khâu chuẩnbị mặt phẳng (quy định trên 6.8.1);

- Kiểm tra số lượng và sựhoạt động thông thường của các máy móc với thiết bị thi công.

9.3  Giám sát, kiểmtra trong khi thi công (bao có cả quá trình rải thử với quá trình thiết kế đạitrà), gồm các hạng sau:

- Kiểm tra unique vật liệu CA: Baogồm các chỉ tiêu như lý lẽ tại Bảng 1 với Bảng 2. Tỷ lệ kiểm tra ko quá500 tấn vật liệu CA / lần;

- kiểm tra điều kiện an ninh lao động,bảo đảm giao thông và bảo đảm môi trường;

- nghệ thuật tưới nước trước lúc rải lênbề phương diện đã chuẩn bị;

- nghệ thuật rải lớp vật tư CA cùng kỹthuật tưới nước lên thứ liệu sau khi rải;

- kỹ thuật lu lèn lớp hao mòn: cài đặt trọnglu, mốc giới hạn lu/điểm;

- công tác hoàn thiện.

9.4  Kiểm tra, nghiệmthu sau khoản thời gian thi công

9.4.1  Kiểm tra, nghiệmthu đoạn rải thử

Chỉ tiến hành thiết kế đại trà khi cáckết quả soát sổ trên đoạn rải thử đảm bảo các yêu ước kỹ thuật. Công tác kiểmtra, nghiệm thu đoạn rải thử nghiệm được thực hiện sau khi kiến thiết 07 (bảy)ngày bao hàm các ngôn từ sau:

9.4.1.1  Kích thướchình học: khám nghiệm chiều dày tại tối thiểu 03 vị trí. Cách thức kiểm tra vàtiêu chuẩn chỉnh nghiệm thu theo phép tắc tại Bảng 4.

9.4.1.2  Độ bởi phẳngcủa lớp hao mòn: áp dụng thước 3m kiểm tra độ cân đối của lớp hao mòn tạiít nhất tại 05 phương diện cắt. Phương pháp kiểm tra cùng tiêu chuẩn nghiệm thu theo quyđịnh trên Bảng5.

9.4.1.3  Độ nhám của lớphao mòn: kiểm soát độ nhám của lớp hao mòn tại tối thiểu 05 mặt cắt, mỗi mặt cắt kiểm tra03 địa chỉ (trái, tim và phải). Cách thức kiểm tra cùng tiêu chuẩn nghiệm thu theoquy địnhtạiBảng 6.

9.4.1.4  Tình trạng bềmặt: phương thức kiểm tra, tiêu chuẩn nghiệm thu theo vẻ ngoài tại Bảng 7.

9.4.2  Kiểm tra, nghiệmthu đoạn đại trà

Được thực hiện theo 02 (hai) giai đoạn:

- tiến độ 1: Sau khi kiến tạo được07 (bảy) ngày;

- tiến độ 2: Sau khi xây cất được03 (ba) tháng (90 ngày).

9.4.2.1  Nội dung kiểmtra, nghiệm thu sát hoạch giai đoạn 1:

9.4.2.1.1  Kích thướchình học: Mật độ, phương thức kiểm tra, nghiệm theo cách thức tại Bảng 4.

Bảng 4 - Saisố cho phép của những đặc trưng hình học

Stt

Hạng mục

Sai số mang đến phép

Mật độ đo

Phương pháp đo

Quy định về xác suất điểm đo đạt yêu cầu

1

Chiều rộng

- 5 cm

100 m/ phương diện cắt

Thước thép

≥ 95 % tổng cộng điểm đo, tổng số khu vực hẹp không quá 5% chiều dài

2

Độ dốc ngang

± 0.5 %

100 m/ mặt cắt

Máy thủy bình

-

3

Chiều dày

+ 5 mm

- 3 mm

3500 m2/1 tổ 3 mẫu (hoặc 500 m dài mặt đường 2 làn xe)

Khoan mẫu mã hoặc đào hố kiểm tra

≥ 95 % tổng thể điểm đo, 5% sót lại sai số ko vượt thừa ±10 mm

9.4.2.1.2  Độ bởi phẳngcủa lớp hao mòn: áp dụng thước nhiều năm 3 m để kiểm tra. Đối với mặt đường cung cấp caoA2 nên sử dụng thiết bị đo IRI lúc đoạn kiến thiết dài (trên 01 km). Mật độ,phương pháp kiểm soát và tiêu chuẩn nghiệm thu theo luật pháp tại Bảng 5.

Bảng 5 - Tiêuchuẩn nghiệm thu sát hoạch độ bằng phẳng

Stt

Hạng mục

Yêu cầu

Mật độ đo

Phương pháp đo

1

Độ cân đối bằng thước lâu năm 3m

Tương ứng với từng cấp cho đường theo phép tắc tại TCVN 8864:2011

TCVN 8864: 2011

TCVN 8864 : 2011

2

Độ bằng vận IRI

Tương ứng cùng với từng cấp đường theo biện pháp tại TCVN 8865 : 2011

Toàn cỗ chiều dài những làn xe

TCVN 8865:2011

9.4.2.1.3  Độ nhám của lớphao mòn: Mật độ, phương thức kiểm tra với tiêu chuẩn chỉnh nghiệm thu theo quy định tạiBảng 6.

Bảng 6 - Tiêuchuẩn nghiệm thu độ nhám

Hạng mục

Yêu cầu

Mật độ đo

Phương pháp đo

Độ nhám khía cạnh lớp hao mòn theo phương pháp rắc cát

≥ 0,6 mm

TCVN 8866:2011

TCVN 8866 : 2011

9.4.2.1.4  Tình trạng bềmặt lớp hao mòn bằng vật tư CA yêu cầu đạt được các yêu mong trong Bảng 7. Quansát bởi mắt cùng dùng những dụng cụ thường thì để tiến công giá.

Bảng 7 - Quyđịnh về tình trạng bề mặt lớp hao mòn

Stt

Yêu ước về tình trạng bề mặt lớp hao mòn

Phương pháp tấn công giá

1

Bề khía cạnh ổn định, đồ gia dụng liệu không xẩy ra xô dồn, không trở nên bong nhảy trừ một ít cốt liệu hạt mịn

Tư vấn đo lường quan sát bởi mắt và cần sử dụng dụng cụ thường thì cầm tay (tuốc nơ vít, que sắt, búa nhỏ), với nhận xét các mẫu khoan

2

Bề mặt không bị rạn nứt

3

Các cốt liệu đã bắt đầu dính bám vào nhau cơ mà chưa chắc chắn chắn, hoàn toàn có thể dùng tay bóp tơi các cốt liệu

4

Có sự dính dính giữa lớp vật liệu CA với khía cạnh đường phía dưới nhưng chưa đều, chưa chắc, hoàn toàn có thể cậy lớp vật tư CA lên dễ dàng dàng

5

Các mọt nối ngang và dọc ngay thẳng, bởi phẳng, không rỗ mặt, không có khe hở

9.4.2.2  Nội dung kiểmtra, sát hoạch giai đoạn 2:

Chỉ tiến hành trong trường hợp chiều dầylớp CA sau thời điểm đầm nén không nhỏ dại hơn 3 cm.

9.4.2.2.1  Độ ổn định địnhMarshall trên mẫu mã khoan, xem sét ở nhiệt độ 25 °C: Tiêu chuẩn nghiệm thu trên Bảng8. Tỷ lệ kiểm tra 3500 mét vuông mặt đường hoặc 500 m dài mặt đường 2 làn xe pháo /1tổ mẫu.

9.4.2.2.2  Khối lượngthể tích trên mẫu mã khoan: Tiêu chuẩn nghiệm thu trên Bảng 8. Mật độ kiểm tra 3500m2 mặt mặt đường hoặc 500 m dài mặt đường 2 làn xe cộ /1 tổ mẫu mã (3 mẫu).

9.4.2.2.3  Thành phần cấpphối từ mẫu nguyên dạng của lớp hao mòn: Tiêu chuẩn nghiệm thu trên Bảng 8. Mậtđộ đánh giá 3500 m2 mặt đường hoặc 500 m dài đường 2 làn xe /1 tổ mẫu(3 mẫu).

Bảng 8 - Quyđịnh về các chỉ tiêu chuyên môn của vật liệu CA

Stt

Các chỉ tiêu

Vật liệu CA sau khi rải với đầm nén 3 tháng

Phương pháp test nghiệm

1

Khối lượng thể tích, bé dại hơn trị số khi thử nghiệm vào phòng trước khi rải, %

Max 10

Phụ lục A với MS-14

2

Độ bất biến Marshall (25 °C) nhỏ hơn trị số lúc thử nghiệm vào phòng trước lúc rải (25 °C), %

Max 10

Phụ lục A với MS-14

3

Dung sai được cho phép của những cỡ phân tử của cấp cho phối hạt vật tư CA, so với công dụng thử nghiệm trước lúc rải tại những sàng (mm), %

TCVN 7572-2: 2006

≥ 4,75

± 7

2,36 với 1,18

± 6

0,60 với 0,30

0,15 cùng 0,075

± 5

± 3

9.4.2.2.4  Độ nhám củalớp hao mòn: Mật độ, cách thức kiểm tra và tiêu chuẩn chỉnh nghiệm thu theo quy địnhtại Bảng 9.

Bảng 9 - Tiêuchuẩn nghiệm thu sát hoạch độ nhám

Hạng mục

Yêu cầu

Mật độ đo

Phương pháp đo

Độ nhám phương diện lớp hao mòn theo phương pháp rắc cát

≥ 0,5 mm

TCVN 8866 : 2011

TCVN 8866:2011

9.4.2.2.5  Tình trạng bềmặt lớp hao mòn bằng vật liệu CA bắt buộc đạt được những yêu cầu trong Bảng 10. Quansát bởi mắt và dùng các dụng cụ thông thường để tấn công giá.

Bảng 10 - Quyđịnh về tình trạng mặt phẳng lớp hao mòn

Stt

Yêu mong về tình trạng mặt phẳng lớp hao mòn

Phương pháp đánh giá

1

Bề phương diện ổn định, đồ gia dụng liệu không trở nên xô dồn, trọn vẹn không bị bong bật trừ một không nhiều cốt liệu hạt mịn

Tư vấn tính toán quan sát bằng mắt và sử dụng dụng cụ thông thường cầm tay (tuốc nơ vít, que sắt, búa nhỏ), và nhận xét những mẫu khoan

2

Bề mặt không xẩy ra rạn nứt, không xẩy ra hằn rún vệt bánh xe.

3

Các cốt liệu dính bám chặt chắn cùng với nhau. Không thể sử dụng tay bóp tơi cốt liệu.

4

Dính bám giữa lớp vật tư CA với mặt đường phía dưới tốt. Màng pvc dính bám với mặt đường cũ đồng đều. Cạnh tranh cậy lớp vật tư CA lên bằng tay.

5

Các mọt nối ngang với dọc tức thì thẳng, bởi phẳng, không rỗ mặt, không có khe hở

10 công tác làm việc kiểm travà sát hoạch công tác vá sửa hư lỗi mặt con đường bằng vật tư CA

10.1  Kiểm tra trướcvà trong những lúc thi công

- unique vật liệu CA sử dụng chocông trình phải thỏa mãn nhu cầu Bảng 1và Bảng 2. Nhà thầu đề nghị đệ trình các kết quả thử nghiệm vật tư CA cho tứ vấngiám cạnh bên trước khi tiến hành công tác vá sửa địa điểm hư hỏng.

- đánh giá kỹ thuật cắt, đào nơi hư hỏngcó hình dạng phẳng phiu và không nhằm lại những đường nứt đổ vỡ ở cạnh mép địa điểm hư hỏng.

- soát sổ kỹ thuật tưới nước đáy,thành mép chỗ hư hỏng.

- soát sổ kỹ thuật rải san đồ dùng liệuCA vào nơi hư hỏng, bảo đảm an toàn chiều dày từng lớp, phần tủ thêm ra phía bên ngoài phạm vichỗ hư hỏng và chiều cao nhô rộng mặt mặt đường để phòng nhún khi váy lèn.

- Kỹ thuật váy hay lu lèn lớp vậtliệu CA nơi hư hỏng.

- Nếu tất cả dùng đá, cung cấp phối nhằm vá phầndưới của khu vực hư hỏng, thì rất cần phải kiểm tra vật tư và kỹ thuật xây cất tươngứng với những quy trình tiêu chuẩn chỉnh đã có.

10.2  Nghiệm thusau khi kiến thiết xong

Cả ở tiến trình 1 (7 ngày sau thời điểm thicông) và tiến độ 2 (3 tháng sau khoản thời gian thi công) chỉ việc quan gần kề và nhận xét tìnhtrạng mặt phẳng lớp vật tư CA trong từng ổ gà, từng địa chỉ hư hỏng, thỏa mãn nhu cầu được cácquy định ở Bảng 7 và Bảng 10 mà lại không buộc phải khoan, đào mẫu.

11 an ninh lao độngvà đảm bảo môi trường

11.1  Tại hiện tại trườngthi công lớp hao mòn bằng vật liệu CA

11.1.1  Thi công lầnlượt nửa phần mặt con đường để bảo vệ giao thông

11.1.2  Trước lúc thicông phải để biển báo công trường thi công ở đầu với cuối đoạn đường thi công, bố trí người và biểnbáo phía dẫn những loại phương tiện đi lại giao thông; giải pháp sơ đồ đi về của xe hơi vậnchuyển vật tư CA; chiếu sáng khu vực thi công nếu đề xuất làm đêm.

11.1.3  Trước mỗi calàm việc cần kiểm tra tất cả máy móc với thiết bị thi công, đảm bảo ở tình trạnghoạt đụng tốt.

11.1.4  Công nhân phụcvụ theo vật dụng rải, hoặc rải thủ công bằng tay cần tất cả ủng, áo quần lao động, bít tất tay tay, khẩutrang.

11.1.5  Phải luôn luôn đảmbảo dọn dẹp và sắp xếp công trường, lúc thi công chấm dứt phải thu dọn vật liệu CA vương vãi 2 bên đường;khơi thông những mương rãnh cạnh đường.

11.2  Tại kho bãichứa vật tư CA

11.2.1  Bảo đảm côngtác phòng, chống nổ và cháy theo luật pháp hiện hành.

11.2.2  Bảo đảm vệsinh công nghiệp, kho bãi thoát nước tốt, được che phủ kín đáo không để gây lớp bụi ra quanh vùng xungquanh.

11.2.3  Vật liệu CAquá hạn sử dụng phải được gom lại để chở đến xí nghiệp sản xuất tái chế hoặc cách xử trí theoquy định, không được thải quăng quật bừa kho bãi gây ô nhiễm môi trường.

Phụlục A

(Quy định)

Hướngdẫn test nghiệm xác minh độ ổn định định, độ dẻo Marshall của vật liệu CA ở 25 °C

A.1  Thiết bị, dụngcụ thí nghiệm

- sức nóng kế đo được trường đoản cú 10 °C mang đến 65 °C;

- cân nặng 10 kg, độ đúng chuẩn ± 1 g;

- cân 2 kg, độ đúng mực ± 0,1 g;

- Thìa, môi, dao bay để xúc với trộn vậtliệu CA;

- bộ thiết bị tạo chân không tồn tại khảnăng chế tạo ra áp suất 100 mmHg (theo MS-14);

- Thùng trộn vật tư dung tích trộnđược 2500 g vật tư CA;

- bộ thiết bị chế tạo mẫu cùng thí nghiệmMarshall (TCVN 8860-1 : 2011);

- Khay sắt kẽm kim loại (200 x 355 x 50) mm để đựngvật liệu CA;

- máy sấy đến nhiệt độ 110 °C ± 2 °C;

- Thùng bảo trì mẫu bởi không khí ởnhiệt độ 25 °C ± 1 °C (air bath).

A.2  Chế bị chủng loại đểxác định lượng nước trộn tốt nhất có thể khi váy đầm nén vật liệu CA vẫn được xí nghiệp cungcấp theo từng lô hàng

A.2.1  Đổ 1200 g vậtliệu CA vào khay, trải vật tư đều ra vào khay ko dày vượt 25 mm, để vị trí thoánggió và giữ ở nhiệt độ 25 °C ± 1 °C vào 2 giờ. Cân vật liệu CA cùng khay được trọng lượng (A).

A.2.2  Tính khối lượngvật liệu CA sẽ hong thô trong không khí (C) = (A) - (B); trong các số đó (B) là khốilượng của khay kim loại.

A.2.3  Trộn thiết bị liệuvới một lượng nước tương ứng với độ ẩm (W) bởi 5 % khối lượng thể tích của vậtliệu CA sẽ hong thô trong không khí (C); nước ở nhiệt độ 25 °C ± 1 °C được đổ nhàn nhã trong1,5 phút, vừa đổnước vừa trộn đều.

A.2.4  Chế bị mẫuMarshall với 50 lần váy mỗi phương diện (TCVN 8860-1 : 2011).

A.2.5  Bảo chăm sóc mẫucòn bên trong khuôn 1 ngày ở nhiệt độ trong phòng, cả hai đầu khuôn hầu như ở khu vực thoánggió.

A.2.6  Sau kia tháo mẫu rakhỏi khuôn, xác định trọng lượng thể tích (g), g/cm3 theo phương phápcân nội địa (TCVN 8860-5 : 2011).

A.2.7  Lần lượt chếbị 3 cho 4 mẫu mã với những lượng nước không giống nhau để độ ẩm thay đổi 1 %, theo những trìnhtự đã miêu tả ở trên, và xác định khối lượng thể tích (g) bởi phương phápcân vào nước; để ý vật liệu CA để chế bị 4 mẫu hầu hết lấy trong cùngmột bao trang bị liệu.

A.2.8  Vẽ vật thị khốilượng thể tích (g) cầm đổitheo nhiệt độ W (lượng nướcdùng nhằm trộn).

A.2.9  Điểm ứng với(g) lớn số 1 sẽcho độ ẩm tốt nhất có thể Wo (lượng nướctốt nhất nên để trộn).

Chú thích hợp A.1: lúc thí nghiệm3 mẫu mã mà chưa xuất hiện điểm cực đại trên đồ dùng thị thì độ ẩm W nhằm chế bị mẫuthứ 4 lấy to hơn các mẫu trước, khi đường cong nối 3 điểm đi lên; trái lại khiđường cong nối 3 điểm trở lại thì rước W bé dại hơn các mẫu trước.

Lượng nước tương ứng với độ ẩm (Wo) này cũngdùng để triển khai cơ sở xác minh lượng nước cần phải tưới trên lớp vật liệu CA trướckhi đầm, lu lèn ở hiện tại trường.

A.3  Chế bị mẫu mã đểxác định độ ổn định định, độ dẻo Marshall của vật liệu CA ở ánh nắng mặt trời 25°C

A.3.1  Lấy lượng nướctương ứng với độ ẩm Wo đã xác minh được ở A.2.9, chế bị 6 mẫu; 3 mẫuthí nghiệm Marshall ở trạng thái khô, 3 mẫu thí nghiệm sinh hoạt trạng thái bão hòa nước.

A.3.2  Vật liệu CAđể chế bị 6 mẫu mã này đề nghị được rước từ và một bao vật liệu CA đã dùng để chế bịcác mẫu mã thí nghiệm xác định lượng nước trộn tốt nhất có thể theo phép tắc tại A.2.

A.3.3  Trình trường đoản cú chếbị mẫu:

a) Đổ 1200 g vật tư CA vào khay vàtiến hành hong thô như sinh hoạt A.2.a;

b) Tính trọng lượng vật liệu CA vẫn hongkhô (C) như hình thức tại A.2.b;

c) Trộn vật liệu CA với lượng nướctương ứng với độ ẩm tốt nhất có thể (Wo) đã khẳng định được ngơi nghỉ A.2.9. Nước ngơi nghỉ nhiệtđộ 25 °C ± 1 °C được đổ từ từtrong 1,5 phút, vừa đổ nước vừa trộn đều;

d) Chế bị chủng loại trong cỗ khuôn Marshallvới 50 lần đầm mỗi khía cạnh (theo TCVN 8860-1: 2011);

e) bảo dưỡng mẫu còn phía trong khuôn 1ngày ở ánh sáng trong phòng, cùng hai đầu khuôn mọi ở nơi thoáng gió;

f) túa mẫu thoát ra khỏi khuôn và đặt mẫuvào lò sấy, giữ lại ở ánh nắng mặt trời 38 °C trong 1 ngày;

g) lấy mẫu ra khỏi lò sấy và chuẩn chỉnh bịtiến hành thử nghiệm Marshall đến 3 chủng loại ở trạng thái thô (xem A.4) và 3 mẫu ởtrạng thái bão hòa nước (xemA.5).

A.4  Thí nghiệmMarshall các mẫu ở trạng thái khô, ở nhiệt độ 25 °C

A.4.1  Lấy chủng loại từlò sấy ở ánh sáng 38 °C, nhằm vàothùng ổn định nhiệt bởi không khí (air bath) ở ánh nắng mặt trời 25 °C ± 1 °C trong 2 giờ;

A.4.2  Xác định khốilượng thể tích bằng cách thức cân nội địa (nhiệt độ nước sống 25 °C ± 1 °C) theoTCVN 8860-5 : 2011. Tính trị số vừa phải của 3 mẫu;

A.4.3  Lấy chủng loại đặtvào thiết bị Marshall để xác định độ ổn định định, độ dẻo ở nhiệt độ 25 °C ± 1 °C theo TCVN8860-1 : 2011; tính trị số trung bình độổn định và độdẻo Marshall của 3 mẫu.

A.5  Thí nghiệmMarshall các mẫu bão hòa nước và xác minh lượng tổn thất độ ổn địnhMarshall (Ltt)

Dùng 3 mẫu (trong 6 mẫu) đã có chế bịtheo A.3 để triển khai thí nghiệm theo trình trường đoản cú sau:

A.5.1  Lấy mẫu từ lòsấy ở nhiệt độ 38 °C, theo lần lượt đểtừng chủng loại vào trang bị bão hòa chân không, đổ nước ngập mẫu;

A.5.2  Tạo áp lực100 mmHg bởi bơm tạo ra chân không, cùng giữ trong một giờ;

A.5.3  Từ từ đến trởvề áp lực nặng nề không khí với giữ mẫu mã nằm nguyên trong nước 1 giờ;

A.5.4  Lấy mẫu mã rakhỏi nước và đặt vào thứ Marshallđể khẳng định độ ổn định, độ dẻo Marshall ở ánh nắng mặt trời 25 °C ± 1 °C (theo TCVN8860-1: 2011). Tính trị số trung bình của 3 mẫu;

A.5.5  Tính lượng tổnthất độ bất biến Marshall (Ltt) của vật tư CA ở nhiệt độ 25 °C theo công thức:

*

trong đó:

Sk  độ ổn địnhMarshall ở nhiệt độ 25 °C, mẫu mã ở trạngthái khô, trị số vừa đủ của 3 mẫu.

Sbh  độ ổn đ