Participation Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Participation là gì

*
*
*

participation
*

participation /pɑ:,tisi"peiʃn/ danh từ sự tmê say gia, sự tham dự, sự góp thêm phần vào
tmê mẩn giaparticipation rate: tỷ suất tmê man giaworker participation: công nhân tsay mê giare-entry into lớn participationsự tham gia lại danh từ o sự tham gia Quyền lợi tham gia theo hợp đồng điều hành. § participation factor : kệ số tham gia § participation formula : công thức tđắm say gia § participation survey : khảo tiếp giáp góp vốn § participation-type contract : hợp đồng kiểu tsi mê gia

Thuật ngữ nghành Bảo hiểm

Participation

Xem PARTICIPATING INSURANCE
*

*

Xem thêm: &Ldquo; Consideration Trong Hợp Đồng Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

participation

Từ điển Collocation

participation noun

ADJ. full | broader, greater, increased | limited | direct | active sầu | political | popular, public | audience, employee, student, worker Some of the magic tricks called for audience participation.

QUANT. degree, extent, cấp độ We were very pleased with the high cấp độ of participation in the charity events.

VERB + PARTICIPATION encourage The scheme aims to encourage increased participation in sporting activities. | increase

PARTICIPATION + VERB increase

PARTICIPATION + NOUN rate

PREP. ~ in direct participation by the masses in the running of the country

Từ điển WordNet


n.


English Synonym & Antonym Dictionary

participationssyn.: engagement involution involvement

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu