Mission Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Mission là gì

*
*
*

mission
*

mission /"miʃn/ danh từ thiên chức, nhiệm vụthe mission of the poets: sứ mệnh của các công ty thơkhổng lồ complete one"s mission successfully: dứt thắng lợi nhiệm vụair mission: lần cất cánh, phi vụ sự đi công cán, sự đi công tác phái đoànan economic mission: phái bộ khiếp tếa diplomatic mission: phái bộ nước ngoài giao (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) toà công sứ, toà đại sứ sự truyền giáo; hội truyền giáo; khu vực truyền giáo; trụ slàm việc của hội truyền giáoa foreign mission: hội tuyên giáo sinh sống nước ngoàia trang chủ mission: hội truyền giáo ngơi nghỉ vào nước
Lĩnh vực: xây dựngsứ đọng mệnhair missionphi vụcontingent missiondịp bay thế thếfield missionchuyến bay mang lại hiện trườngmission allowancechi phí trợ cấp cho công tácmission halltrụ sngơi nghỉ hội truyền giáomission satellitevệ tinh nghiên cứumission satellitevệ tinc thăm dòmission specialisttrách rưới nhiệm chăm biệtmission tilengói rỗngModel of mission spectrumquy mô phổ phát xạplanetary missionchuyến bay hành tinhspace missionchuyến cất cánh không gianthree-stage missionphi vụ không khí (bằng bé tàu vũ trụ) bố tầngnhiệm vụmission budget: túi tiền hoàn toàn trọng trách (gớm doanh)mission budgets: túi tiền hoàn toàn trọng trách (ghê doanh)phái đoànfact-finding mission: phái đoàn điều tragoodwill mission: phái bộ hòa giảispecial mission assignment: sự bổ nhiệm đặc biệt vào phái đoàntrade mission: phái bộ tmùi hương mạisự đi công cánsứ đọng mệnhbusiness mission: sứ mệnh gớm doanhmission statement: phiên bản tulặng cha sứ mệnh (của một nhóm chức)sự truyền giáocommercial missionđoàn đại biểu tmùi hương mạiconsultant missionđoàn cụ vấngoodwill missionsứ bộ hòa giảigovernment trade missionđoàn đại biểu thương mại của Chính phủmarket survey missionđoàn khảo sát thị trườngmission allowancecông tác làm việc phímission allowancetrợ cấp đi công tácoutward missionđoàn đại biểu (thương nhân) ra nước ngoàipurchase missionđoàn thu muatrade missionđoàn đại biểu thương mạitravel missionđoàn công tác làm việc du hành
*

Xem thêm: Những Bài Thơ Về Tình Bạn Đểu Thâm Thúy Nhất, Chùm Thơ Hay Nói Về Bạn Bè Đểu, Chơi Xấu Nhau

*

*

mission

Từ điển Collocation

mission noun

1 important task

ADJ. joint a joint Anglo-American mission | secret | dangerous | suicide | fact-finding | reconnaissance | bombing, combat, military | mercy, (search and) rescue | peacekeeping | diplomatic

VERB + MISSION carry out, conduct, go on, undertake | accomplish, complete Our mission accomplished, we headed for trang chính. | dispatch sb on, give sầu, skết thúc sb on sending an aid team on a mercy mission to the earthquake zone | abandon, abort (especially of military missions) The captain instructed them to abort the mission. | fly (on) (used of military planes) He flew a total of 41 missions over Britain.

MISSION + VERB kết thúc in failure, fail Their mission ended in failure. | be a success, succeed

PREP.. on a/the ~ He was often out of the office on various missions.

PHRASES mission impossible Many regard his task as mission impossible.

2 team sent khổng lồ persize a task

ADJ. diplomatic, military, trade

VERB + MISSION establish, mix up | skết thúc

PREPhường. ~ lớn The US is sending a trade mission to Trung Quốc.

3 space journey

ADJ. shuttle, space, spacecraft | manned

VERB + MISSION go on, make He"s been on several shuttle missions over the last decade. | abort

MISSION + NOUN control The spacecraft lost liên hệ with mission control.

PREP.. on a/the ~ experiments conducted on a space mission | ~ lớn a successful spacecraft mission lớn Venus

4 special ayên

VERB + MISSION have sầu He now has a mission in life: to lớn expvà the horizons of those around hyên.

PHRASES a man/woman with a mission You can tell by the determined way he talks that he is a man with a mission. | a sense of mission A powerful sense of mission underpins everything he does.

5 place where people work khổng lồ help others

ADJ. Christian

VERB + MISSION establish, found | run

MISSION + NOUN work | hospital, school

Từ điển WordNet


English Synonym & Antonym Dictionary

missionssyn.: assignment business charge chore duty errand job purpose stint task work