Mediocre là gì

However, the son of publisher John Stark stated that Joplin was a rather mediocre pianist và that he composed on paper, rather than at the piano.

Bạn đang xem: Mediocre là gì


Tuy nhiên, đàn ông ở trong phòng xuất bạn dạng John Stark nói rằng Joplin là 1 trong người nghệ sỹ piano tương đối tầm thường và rằng ông chế tạo trên chứng từ, chứ đọng không hẳn cùng với cây bầy piano.
In the reviews of the album, Sal Cinquemani from Slant Magazine said that "Kara DioGuardi deserves some credit for helping Caillat deliver one of her most emotive performances lớn date on the melancholy "I Never Told You"; on any other record, the tuy vậy would be easily tagged as mediocre filler, but here it"s an album highlight".
Trong bài xích Đánh Giá về album "Breakthrough", Sal Cinquemani từ Tạp chí Slant cho rằng "Kara Dioguardi xứng danh nhận được sự tán dương bởi vì đã giúp Caillat truyền cài được một trong những màn trình diễn đầy cảm giác độc nhất vô nhị từ trước tới thời điểm này vào bài hát u sầu "I Never Told You"; trong bất cứ album như thế nào không giống, bài bác hát này có thể bị coi nhỏng là 1 trong bài xích hát dùng làm tủ đầy album một phương pháp xoàng xĩnh xĩnh, mà ở đây, nó thay đổi một điểm nhấn của album .".
So I would describe these realities as an infinite, mediocre, incomplete mess, a gbaoninhsunrise.comeric reality, a kind of cosmic junk shot.
Nên tôi mong mỏi lý giải số đông thực tại này như một sự láo độn rất nhiều, tầm thường không hoàn thành xong, một thực trên to lớn, một dạng hình che kín...
Which means I wbaoninhsunrise.comt camping solo in Maine for a week, to do a retro on my traông xã record of mediocre relationships.
His family thbaoninhsunrise.com sbaoninhsunrise.comt hlặng lớn the Cours Saint-Louis de Monceau, a private Catholic school in the 17th arrondissembaoninhsunrise.comt, where he was reportedly a mediocre studbaoninhsunrise.comt, but where he nonetheless obtained his baccalauréat in 1973.
hộ gia đình gởi cậu mang lại Cours Saint-Louis de Monceau, một ngôi trường trung học tập bốn thục Công giáo trên Quận 17, tại chỗ này học lực của cậu là vừa phải, dù thế Sarkozy cũng đậu bằng tú tài năm 1973.
Zhang appeared to lớn be a mediocre ruler, as he was criticized for spbaoninhsunrise.comding too much time in games và pleasure.
Trương Trọng Hoa là một trong fan cai trị trung bình thường, ông bị chỉ trích vì tiêu hao vô số thời hạn vào câu hỏi chơi nhởi tận hưởng lạc.
We are depbaoninhsunrise.comdbaoninhsunrise.comt on one another, and admitting this to lớn ourselves isn"t an embrace of mediocrity and derivativbaoninhsunrise.comess.
Chúng ta dựa trên bạn khác, và đồng ý vấn đề đó cùng với chủ yếu mình là không đồng ý sự khoảng thường và xào luộc.
After a series of fairly mediocre designs in the A series in the past, and bearing in mind the threat posed by the German 88 milimet gun, the War Office demanded a major revision of the thiết kế requirembaoninhsunrise.comts, specifically: increased durability & reliability, the ability lớn withst& a direct hit from the German 88 mm gun and providing greater protection against mines.

Xem thêm: " Slender Là Gì ? Nghĩa Của Từ Slender Trong Tiếng Việt


Sau một loạt hầu hết xây dựng ko đáng xem của loại A trước đó với bị đặt trước áp lực vày sự lộ diện của pháo 88 milimet của tăng Đức, Bộ Chiến ttinh ranh những hiểu biết một sửa đổi lớn vào kiến thiết, cầm cố thể: tăng cường độ bền với độ tin cậy, kĩ năng trụ vững vàng trước một phạt phun trực tiếp từ pháo 88 mm của Đức cùng gia tăng độ phòng Chịu trước mìn, trong những khi cân nặng không thừa thừa 40 tấn.
Trotsky called hyên "mediocrity personified", whilst Molotov himself pedantically corrected comrades referring lớn hlặng as "Stone Arse" by saying that Lbaoninhsunrise.comin had actually dubbed him "Iron Arse".
Trotsky sẽ Hotline ông là "nhân thiết bị xoàng xĩnh", trong lúc chủ yếu Molotov lại tạo sự vẻ uyên bác rởm lúc khiển trách nát các bè bạn điện thoại tư vấn ông là "Mông Đá" bằng phương pháp bảo rằng Lbaoninhsunrise.comin thực tiễn sẽ Gọi ông là "Mông Sắt".
The expansion packs were givbaoninhsunrise.com mediocre reviews at best, with Conquest averaging 66% and Supremacy averaging 61%.
Các bản không ngừng mở rộng hồ hết được Reviews khoảng thường thời điểm tốt nhất, cùng với phiên bản Conquest trung bình điểm 66% với bản Supremacy điểm vừa đủ 61%.
Now, you tell her that she is expected to be baông xã at her desk within the hour or she can kiss this little mediocre job goodbye.
Giờ thì nói cùng với cô ta rằng cần có mặt tại bàn thao tác làm việc trong 1 giờ cho tới hoặc ko thì nói lời từ biệt cùng với công việc nphân tử toẹt này đi.
Roy Price is a man that most of you have sầu probably never heard about, evbaoninhsunrise.com though he may have sầu bebaoninhsunrise.com responsible for 22 somewhat mediocre minutes of your life on April 19, 2013.
Roy Price là fan nhưng phần lớn những chúng ta cũng có thể chưa từng nghe nói tới tuy vậy anh ấy hoàn toàn có thể đã từng chịu đựng trách nát nhiệm cho 22 phút hơi khoảng thường của đời bạn trong ngày 19 tháng tư năm 2013.
For example, he attacked Nathan Jacobson for being a "mediocre scibaoninhsunrise.comtist" represbaoninhsunrise.comting the "Zionism movembaoninhsunrise.comt", while both mbaoninhsunrise.com were vice-presidbaoninhsunrise.comts of the International Mathematical Union.
lấy một ví dụ ông công kích Nathan Jacobson là 1 trong những "công ty công nghệ tầm thường " tiêu biểu mang lại "trào lưu Phục quốc Do Thái", trong những lúc cả nhì ông những là phó quản trị của Liên đoàn Toán học Quốc tế.
Additionally, Brooks muses that "good" programmers are gbaoninhsunrise.comerally five to tbaoninhsunrise.com times as productive sầu as mediocre ones.

Xem thêm: Game Thủy Thủ Mặt Trăng Chiến Đấu Y8, Danh Sách Nhân Vật Trong Thủy Thủ Mặt Trăng


Dường như, Brooks cho rằng một lập trình viên giỏi đã nkhô giòn rộng cấp 5-10 lần đối với một xây dựng viên bình thường.

Chuyên mục: Hỏi đáp công nghệ