KÍ TỰ ĐẶT BIỆT TRÁI TÁO

Tên kí tự quan trọng quả táo bị cắn đã có 133 bạn đăng lên cho xã hội Kí trường đoản cú HAY cùng sử dụng, chúng ta cũng có thể chia sẻ cho mình bè, hoặc bấm vào kí tự để copy sử dụng. Bạn cũng có thể nhấn vết (+) vào tên quả táo bị cắn để cảm ơn, nhấn dấu trừ nhằm thể hiện cảm giác không hài lòng.

1352


396