Mẫu hợp đồng sửa chữa ô tôCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc——————— HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA Ô TÔSố: …" /> Mẫu hợp đồng sửa chữa ô tôCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc——————— HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA Ô TÔSố: …" />

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA XE Ô TÔ

Sau đấy là mẫu vừa lòng đồng thay thế ô tô, trang thiết bị mới chuẩn chỉnh nhất năm 2022 mà dụng cụ Nhân Dân phân tách sẻ, mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm và áp dụng.

Bạn đang xem: Hợp đồng sửa chữa xe ô tô

*
2">


Mẫu hợp đồng thay thế sửa chữa ô tô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

———————

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA Ô TÔ

Số: …../ …../HĐSC

Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại địa chỉ cửa hàng …………… , chúng tôi gồm có:

BÊN A (CHỦ TÀI SẢN): 

– Tên công ty lớn (hoặc cơ quan): ……

– Số Điện thoại:……

– thông tin tài khoản số: …….. Mở trên ngân hàng……………

– Đại diện vì chưng Ông (bà) ……

– Chức vụ: …..

– Giấy ủy quyền số: ……. (nếu có)

Bên B (BÊN NHẬN SỬA CHỮA)

– tên doanh nghiệp/ cơ quan: ….

– Điện thoại:…..

– thông tin tài khoản số: ……Mở tại ngân hàng:……….

– Đại diện vì chưng Ông (bà) ……..

– Chức vụ: …….

– Giấy ủy quyền số: …….. (nếu có)

Sau lúc thỏa thuận, phía 2 bên thống độc nhất ký phối hợp đồng với ngôn từ như sau:

Điều 1: Đối tượng vừa lòng đồng

− tên loại xe hơi cần thay thế …………

− Những bộ phận hư hỏng đề xuất sửa chữa, phục hồi:……..

− Những thành phần cần sửa chữa thay thế phụ tùng khác:……..

Điều 2: Yêu ước về unique sản phẩm

1) bộ phận 1: ……..(tên thành phần hư hỏng)

Yêu cầu: ………

2) thành phần 2: ……….(tên phần tử hư hỏng)

Yêu cầu: ……..

Điều 3: Về thứ tư

1) Vật tư cũ, hư lỗi không sử dụng được tháo dỡ ra từ ……………. Do mặt B thu hồi.

2) bên … bao gồm trách nhiệm cung ứng vật tư, phụ tùng thay thế sửa chữa và phải chịu trách nhiệm về vật bốn đó.

3) Thời gian cung cấp vật tứ trong……. Ngày, ban đầu từ ngày….. Mang đến ngày………

Điều 4: thời hạn sửa chữa

1) bên B có trách nhiệm hoàn tất công việc sửa chữa toàn cục …… trong thời hạn là ……ngày (tháng). Khởi công từ thời điểm ngày ………… mang đến ngày …………

2) Có khó khăn về vật tư hoặc chạm chán hoàn cảnh thốt nhiên xuất cần thiết khắc phục thì bên B báo cho bên A xin kéo dãn dài thêm một thời hạn cần thiết, nếu mặt A không được thông tin bên B mà lại giao sát hoạch chậm, coi như vi phạm luật hợp đồng.

Điều 5: giá bán cả

1) nhị bên thỏa thuận hợp tác giá vật tứ theo giá thị phần tự do 

2) Đơn giá bán ngày công của một công nhân kỹ thuật trong sửa chữa là ……………….. đồng/ngày.

3) khi giá thị phần có dịch chuyển thì giá vật tư và giá bán ngày công của người công nhân kỹ thuật sẽ được tính lại theo mặt bằng giá mới của thị phần vào thời điểm bàn giao nghiệm thu.

4) Lập phiên bản chiết tính đồ vật tư, nhân công rất cần được sử dụng cho câu hỏi sửa chữa

Tổng chi phí: (Bằng chữ) …..

Điều 6: Nghiệm thu

1) bên A bao gồm quyền mời cơ quan giám định trình độ chuyên môn hoặc chuyên viên giúp cho mình kiểm tra quality sửa chữa vào yếu tắc ban nghiệm thu.

2) bên B bao gồm trách nhiệm sẵn sàng các đk cho chuyển động nghiệm thu theo nhị đợt. Đợt 1 lúc đạt một nửa giá trị thích hợp đồng và đợt 2 khi hoàn tất.

Điều 7: Thanh toán

1) bên A giao dịch thanh toán cho bên B đợt 1 là 50% ngân sách sửa trị là ……… đồng theo biên bạn dạng nghiệm thu dịp 1.

Xem thêm: Mua Điện Thoại, Máy Tính Bảng Kèm Sim Bùm Là Sim Gì ?” Sim Bùm Vinaphone Là Gì

2) giao dịch hết số tiền còn lại là ……. Khi bao gồm biên phiên bản nghiệm thu bàn giao

3) Phương thức thanh toán ……………….

Điều 8: trọng trách do vi phạm hợp đồng

1) mặt nào vi phạm luật hợp đồng thì đề nghị trả cho mặt bị vi phạm luật hợp đồng, đồng thời nếu có thiệt hại xảy ra do lỗi vi phạm luật hợp đồng dẫn đến, chẳng hạn: mất mát, hư hỏng tài sản, phải chi phí để phòng chặn, tinh giảm thiệt hại do vi phạm luật gây ra, tiền phạt do phạm luật hợp đồng khác cùng tiền đền bù thiệt sợ hãi mà mặt bị vi phạm luật phải trả cho bên thứ bố là kết quả trực tiếp của sự phạm luật này gây ra.

2) Khi công việc không đúng cùng với yêu cầu đã thỏa thuận trong hợp đồng thì bên A bao gồm quyền ko nhận. Trường hợp nhận gồm quyền yêu ước phải áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hoặc thay thế sửa chữa sai sót trước khi nhận. Trong trường hợp bởi vì phải sửa chữa thay thế sai sót nhưng mà hợp đồng ko được tiến hành đúng thời hạn thì mặt B bị phạt vi phạm luật hợp đồng như ngôi trường hợp vi phạm luật thời hạn triển khai hợp đồng.

3) Nếu bên A không đón nhận ………………. đã chấm dứt theo đúng hòa hợp đồng, trong 10 ngày đầu sẽ bị phạt 4% giá trị phần hợp đồng cùng phạt thêm 1% cho mỗi đợt 10 ngày tiếp theo cho tới mức cao nhất là 12% quý giá phần phù hợp đồng.

4) ngôi trường hợp bên B vi phạm thời hạn triển khai hợp đồng có khả năng sẽ bị phạt 2% quý hiếm hợp đồng cho 10 ngày kế hoạch đầu cùng phạt thêm 1% hằng ngày tiếp theo cho tới 8% cực hiếm phần vừa lòng đồng bị vi phạm.

5) ngôi trường hợp bên A vi phạm nghĩa vụ thanh toán có khả năng sẽ bị phạt theo mức lãi suất tín dụng thanh toán quá hạn của bank Nhà nước tính từ ngày hết thời hạn thanh toán. Bên cạnh đó còn phải chịu bồi thường thiệt hại bởi tổng số chi phí lãi mà mặt B nên trả cho ngân hàng do vay cài đặt vật tư thay thế sửa chữa cho ……….. Của mặt A (nếu có) mà tại sao là do mặt A chưa dứt nghĩa vụ thanh toán.

6) mặt nào vẫn ký phối kết hợp đồng mà không tiến hành hoặc 1-1 phương đình chỉ triển khai hợp đồng không có lý do quang minh chính đại thì bị phạt phạm luật là …… % quý hiếm hợp đồng đã ký kết (cao duy nhất là 12%).

7) Trường đúng theo hợp đồng tất cả bên như thế nào đó gây ra đồng thời các loại vi phạm luật thì chỉ yêu cầu chịu một một số loại phạt gồm số chi phí phạt sinh sống mức tối đa theo mức phạt mà các bên đã thỏa thuận trong đúng theo đồng này.

Điều 9: giải quyết và xử lý tranh chấp đúng theo đồng

1) các bên cần chủ động báo cho nhau biết tiến độ tiến hành hợp đồng, nếu bao gồm vấn đề có hại gì phát sinh, những bên đề xuất kịp thời báo cho nhau biết và nhà động luận bàn giải quyết trên cửa hàng thương lượng, bảo vệ hai mặt cùng bao gồm lợi

2) còn nếu không tự xử lý được thì phía hai bên mới năng khiếu nại tới Tòa Án.

Hợp đồng này có hiệu lực tính từ lúc ngày … tháng … năm

Hợp đồng này được lập thành ….. Bản gốc, có giá trị pháp luật như nhau, mỗi bên giữ một bản.

BÊN ABÊN B

hợp đồng thay thế sửa chữa máy móc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

———————

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA MÁY MÓC

Số: …../ …../HĐSCMM

Hôm nay, ngày … mon … năm … tại add …………… , chúng tôi gồm có:

Bên A (Bên tài sản):

Tên công ty: ………………………..

Ðịa chỉ: …………………..

Mã số thuế: ………………………..

Ðại diện vì chưng ông/bà: ………………….. Chức vụ:

Bên B (Bên dìm sửa chữa):

Tên công ty: ………………………..

Ðịa chỉ: …………………..

Mã số thuế: ………………………..

Ðại diện vị ông/bà: ………………….. Chức vụ: ………….

Sau lúc thỏa thuận, phía 2 bên cùng nhau ký kết hợp đồng này với nội dung như sau:

 ĐIỀU 1: Đối tượng sửa chữa

1) Tên các loại máy cần thay thế ……

2) Những thành phần cần sửa chữa, phục sinh ……

3) Những phần tử cần thay thế phụ tùng khác …..

ĐIỀU 2: Trách nhiệm của các bên

2.1. Nhiệm vụ của mặt A

Bên A có trách nhiệm lập kế hoạch sửa chữa thay thế (thời gian, địa điểm) và thông báo cho bên B;Các nhân viên sử dụng đồ đạc của mặt A phải tuân hành các quá trình sử dụng do mặt B yêu cầu;Bên A có trọng trách tạo điều kiện thuận tiện cho bên B khi nhân viên cấp dưới Bên B đến duy trì tại công sở của mặt A;Bên A tất cả trách nhiệm giao dịch tiền dịch vụ cho bên B đúng thời hạn.

2.2. Trọng trách của bên B

Bên B thực hiện sửa chữa, bên B có trọng trách lập làm hồ sơ máy, làm các tài liệu báo cáo hàng tháng về quy trình sửa chữa. Bên B có nhiệm vụ đảm bảo:Máy móc và những thiết bị không giống của bên A chuyển động tốt. Tứ vấn người sử dụng các chiến thuật về sản phẩm móc. Sửa trị và thay thế các phần hư hóc. Vào trường hợp nên thay thế: miễn phí những thiết bị còn trong thời hạn bảo hành do bên B cung cấp.

ĐIỀU 3: Phí thương mại & dịch vụ và cách thức thanh toán

Phí dịch vụ thay thế máy móc cụ thể như sau:
STTDịch vụSố lượngĐơn giáThành tiền
tổng số (chưa bao hàm VAT):
VAT (10%):
tổng cộng (đã bao gồm VAT, VNĐ):
Thanh toán thành nhịp nhàng 12 tháng/lần Thanh toán bằng tiền mặt việt nam đồng;

ĐIỀU 4: nhiệm vụ vật chất tiến hành hợp đồng

1) những bên khẳng định thực hiện trang nghiêm các điều khoản đã văn bản thoả thuận như trên, không solo phương chuyển đổi hoặc huỷ quăng quật hợp đồng, ngôi trường hợp mặt nào không triển khai hoặc đơn phương đình chỉ tiến hành hợp đồng mà không tồn tại lý do chính đáng sẽ bị phạt theo pháp lệnh của đúng theo đồng gớm tế.

2) vào trường vừa lòng muốn ngừng hợp đồng các bên phải có trách nhiệm thông báo trước 30 ngày bằng văn phiên bản cho nhau.

Hợp đồng có hiệu lực là … tháng tính từ lúc ngày thích hợp đồng có hiệu lực thực thi – ngày …….

Hợp đồng được lập thành …. Phiên bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ … bản.

BÊN ABÊN B

Trên đây là những chia sẻ của chính sách Nhân Dân về Mẫu hòa hợp đồng thay thế ô tô, trang bị móc tiên tiến nhất năm 2022. Nếu còn đông đảo vướng mắc hãy liên hệ với công ty chúng tôi để được giải đáp cấp tốc chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định lao lý hiện hành.