Hóa Hữu Cơ Là Gì

Hợp hóa học cơ học là gì, vào đời sống hằng ngày họ liên tục được xúc tiếp với số đông các loại đúng theo chất cơ học nào? Bài viết dưới đây đang đến họ cái nhìn tổng quát độc nhất về vừa lòng hóa học hữu cơ.

Bạn đang xem: Hóa hữu cơ là gì


 KHÁI NIỆM VỀ HỢPhường CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ

A. LÝ THUYẾT CƠ BẢN

I/ Khái niệm về phù hợp hóa học hữu cơ

- Hợp hóa học cơ học là hòa hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, muối: cacbonat, cacbua, xianua…).

VD: CH4

C2H2

C6H6

CH3COOH

C2H5OH

C12H22O11

II/ Phân các loại hòa hợp hóa học hữu cơ.

1/ Hiđrocacbon: Phân tử chỉ chứa ngulặng tử cacbon cùng hiđro.

- Hiđrocacbon no: Chỉ bao gồm liên kết solo.

- Hiđro cacbon ko no: đựng link bội.

- Hiđro cacbon thơm: chứa vòng benzen.

2/ Dẫn xuất của hidrocacbon.

Phân tử của nguyên tử nguyên tố không giống sửa chữa thay thế ngulặng tử hiđro của hiđrocacbon ( dẫn xuất halogene, ancol, phenol, ete, andehit, xeton, axit, este, amin, phù hợp hóa học tạp hóa học chức, polime…

=> Có thể tóm bằng sơ trang bị sau:

*

VD: Hiđrocacbon: C4H10

C2H2

CH4

C6H6

C5H12

……..

Dẫn xuất hiđrocacbon: C6H5OH

C6H5NH2

C12H22O11

CH3COOH

CH3CHO

NH2 CH2 CH2 COOH

C3H5(OH)3

…….

II/ Khái niệm về hóa học hữu cơ

- Hóa học hữu cơ là nghành chất hóa học siêng nguyên cứu những phù hợp chất cơ học.

B. BÀI TẬPhường. CỦNG CỐ

Bài 1. Dựa vào dữ khiếu nại nào trong những những dữ kiện tiếp sau đây để nói cách khác một hóa học là vô sinh tốt hữu cơ ?

a) Trạng thái (rắn, lỏng, khí);

b) Màu sắc;

c) Độ chảy nội địa ;

d) Thành phần nguim tố.

Bài 2. Chọn câu đúng trong các câu sau :

a) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học tập chuyên phân tích những hợp hóa học có vào tự nhiên và thoải mái.

Xem thêm: Tên Các Loại Chó Cảnh Đẹp Nhất Trên Thế Giới 2020, Những Giống Chó Đẹp Nhất Thế Giới

b) Hoá học cơ học là ngành hoá học siêng nghiên cứu và phân tích các hợp chất của cacbon.

c) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học tập chăm nghiên cứu về những phù hợp chất hữu cơ.

d) Hoá học tập hữu cơ là ngành hoá học chăm nghiên cứu và phân tích những chất trong cd thể sinh sống.

Bài 3.

Hãy so sánh tỷ lệ trọng lượng của cacbon trong các chất sau : CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3.

Bài 4.

Axit axetic bao gồm công thức C2H4O2. Hãy tính nhân tố phần trăm trọng lượng của các nguyên tố trong axit axetic.

Bài 5. Hãy thu xếp những chất : C6H6, CaCO3, C4H10, C2H60, NaN03, CH3NO2, NaHC03, C2H302Na vào các cột tương thích trong bảng sau :

Hợp chất hữu cơ

Hợp chất vô cơ

Hiđrocacbon

Dẫn xuất của hiđrocacbon

 

 

 

ĐÁP ÁN

Bài 1.

Đáp án D.

Bài 2.

Đáp án C

Bài 3. HS từ giải

Bài 4.

Lời giải:

Từ C2H4O2 ta có: M = 60 g/mol; mC = 2 x 12 = 24 g; mH = 4 x 1 = 4 g;

MO = 2 x 16 = 32 g.

%C = (24 : 60) x 100% = 40%; %H = (4 : 60) x 100% = 6,67%;

%O = 100% - 40% - 6,67% = 53,33%. 

Bài 5.

Hợp chất hữu cơ

Hợp chất vô cơ

Hiđrocacbon

Dẫn xuất của hiđrocacbon

C6H6; C4H10

C2H6O; CH3NO2; C2H3O2Na

CaCO3; NaHCO3

 

 

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay