Hindsight Là Gì

Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 55 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm cùng Brandon phụ trách.

Bạn đang xem: Hindsight là gì

The two idioms we’re learning today are TO WALK ON AIR & IN HINDSIGHT.

Trong bài học kinh nghiệm lúc này, nhị thành ngữ ta học tập là TO WALK ON AIR và IN HINDSIGHT.


*

*

In times when the economy is good, it’s relatively easy to lớn find a job. In other times, job-seekers must wait a long time lớn get one. They even have sầu to lớn accept jobs that pay less than they expect. Mai Lan’s friover Nancy landed a job last week. She was so happy she took Mai Lan và some other friends out for dinner to lớn celebrate.

Trong thời gian kinh tế giỏi, kiếm vấn đề có tác dụng kha khá dễ dàng. Những lúc không giống, fan tìm vấn đề đề nghị chờ đợi lâu. Họ cũng buộc phải nhận bài toán trả lương phải chăng hơn họ mong ước. Bạn của Mai Lan, Nancy, mới tất cả bài toán tuần trước. Cô vui lắm, cô mời Mai lan và vài bạn khác đi ăn mừng.

MAI LAN: Mike, Nancy just got a job. She’s so excited.

Mike, Nancy bắt đầu tìm kiếm được vấn đề làm. Cô ấy vui vẻ lắm.

MIKE: Good for her. What kind of job did she get?Mừng mang lại cô ấy. Cô được bài toán gì nạm ?

MAI LAN: She’s now an assistant manager of a Giant supermarket. This is a real supermarket, it’s huge. She’ll have to supervise many employees besides a whole lot of work lớn run this business.Cô ấy là hỗ trợ làm chủ của một siêu thị Giant. Đây thực thụ là một siêu thị nhà hàng, Khủng lắm. Ngoài phần đông câu hỏi cần tạo nên thương vụ này, cô ta vẫn bắt buộc chỉ đạo các nhân viên cấp dưới.

MIKE: Well, Nancy is very dynamic. She’ll do a good job for that company.Ồ, Nancy là 1 người năng đụng. Cô ta đang làm việc thành công xuất sắc cho quý doanh nghiệp kia.

MAI LAN: Yes. That’s true. I’m so glad for her. She’s so happy.Đúng. Đúng vậy đó. Tôi mừng mang đến cô. Cô ta sẽ vui lắm.

MIKE: I know that for many months after she graduated from college, she had been looking for a job. Now, she found one & one she really likes.

Tôi biết là sau khoản thời gian cô xuất sắc nghiệp đại học, cô ấy đi tìm kiếm việc mấy mon ngay lập tức. Bây giờ đồng hồ được vấn đề, lại đúng vấn đề cô ấy phù hợp.MAI LAN: She’s really happy. I would, too. If I had nothing to vày for many months, then I found a job, I would be really happy.

Cô ta vui lắm. Tôi cũng thế đó. Nếu tôi không tồn tại việc gì có tác dụng trong không ít tháng, rồi gồm bài toán thì tôi cũng rất mừng.

Xem thêm: File Eps Mở Bằng Gì ? Những Phần Mềm Mở File Eps Mới Nhất 2021

MIKE: I’m sure she’s walking on air!Tôi cứng cáp cô ta sẽ walking on air !

MAI LAN: Walking on air?Walking on air ?

MIKE: That’s it. To walk W-A-L-K on O-N air A-I-R means to lớn be very happy.

Đúng cố gắng. To walk W-A-L-K on O-N air A-I-R tức là vui lắm, đi bên trên mây !

MAI LAN: Yes. She’s walking on air, evidently.Đúng. Cô ta đang đi trên mây, rõ điều đó.

MIKE: Well. It’s good she found a job và will earn a good salary, but she lost many months doing nothing. In hindsight, I think she should have gone lớn graduate school, then she’d be more qualified for even a better job.À. Cô ta kiếm được vấn đề có tác dụng cùng bao gồm lương tốt. Nhưng cô ta mất nhiều mon không làm những gì. In hindsight, tôi nghĩ cô ấy đáng lẽ cần tới trường chương trình thạc sĩ. Khi kia cô ta sẽ đủ ĐK để có vấn đề xuất sắc không chỉ có thế.

MAI LAN: In hindsight?In hindsight ?

MIKE: In hindsight H-I-N-D-S-I-G-H-T means looking baông chồng, thinking again.In hindsight H-I-N-D-S-I-G-H-T tức là ngẫm nghĩ về lại , suy xét lại.

MAI LAN: Oh! You mean looking bachồng , you think she should not have wasted the many months she was looking for a job and couldn’t find one?Anh gồm ý nói, suy nghĩ lại, anh cho rằng cô ta đáng lẽ tránh việc tiêu tốn lãng phí các tháng tìm bài toán mà ko ra ?MIKE: Right. She could have sầu finished half of the graduate work, then gone for one more year. The Master’s Degree would put her in a much better position.Thế đó. Cô ta có thể đã kết thúc nửa lịch trình, rồi học thêm một năm nữa. Bằng cấp cho thạc sĩ để giúp cô ta tất cả địa vị tốt hơn.

MAI LAN: Well. Now she has a job which she likes, so that’s OK for her.À. Bây tiếng cô ta có Việc nhưng mà cô đam mê. Thôi ráng cũng giỏi mang đến cô.

MIKE: For us, I’d rather we concentrate on our studies. The higher education we get, the better it is. We can, at the same time, work part-time as we are doing now.Cho bản thân, tôi suy nghĩ mình cần chăm nom vào việc học. Càng học cao thêm, càng giỏi bấy nhiêu. Đồng thời, ta hoàn toàn có thể làm cho thêm Việc buôn bán thời hạn nlỗi ta vẫn làm cho.

MAI LAN: I agree with you. If we work full-time, it’s hard lớn go bachồng to school later.Tôi chấp nhận cùng với anh. Nếu ta thao tác làm việc toàn thời gian, khó khăn mà lại trở về đến lớp thêm về sau.

MIKE: Mai Lan, here is another example of “walking on air”. My mother is walking on air right now. She’s really pleased with her house. My parents bought it at the right time, the interest was so low, the price was just right for their pocketbook.Mai Lan, đấy là một ví dụ khác cần sử dụng “walking on air”. Mẹ tôi đang phấn chấn như đi trên mây. Bà vui với tòa nhà của bà. Ông bà mua nhà ở đúng vào khi, chi phí lời rẻ, giá nhà vừa đúng ví tiền.

MAI LAN: Yet, one day your Dad said, in hindsight, they should have bought a bigger house so their grandchildren could have sầu more space khổng lồ play when they visited them.Vậy nhưng mà một hôm Ba anh nói, Để ý đến lại, ông bà đáng lẽ nên tải căn nhà to hơn để cho những con cháu bao gồm nơi đùa giỡn lúc lại thăm các cụ.

MIKE: Oh, well. Let’s be happy with what we have, otherwise, we’ll keep wanting more & will never have sầu peace of mind.Ồ. Mình đề nghị vừa ý với số đông gì bản thân đang xuất hiện. Nếu ko, bạn thích thêm hoài với ko bao giờ dành được sự bình yên trong tâm.

MAI LAN: I’ll listen to you, my wise philosopher!Tôi đã nghe lời anh, bên triết gia uyên thâm của mình !

Hôm nay bọn họ vừa học tập nhì thành ngữ : TO WALK ON AIR tức là SUNG SƯỚNG NHƯ ĐI TRÊN MÂY và IN HINDSIGHT tức thị SUY NGHĨ LẠI. Hằng Tâm với Brandon xin hẹn chạm mặt lại quí vị vào bài học cho tới.

pagead2.googlesyndication.com