Guid là gì

Anh em mang đến hỏi loại thằng System.Guid công dụng là nó để làm gì đấy thất thoát, bản thân đọc mãi nhưng mà lơ mơ quáthanks


Bạn đang xem: Guid là gì

Trả lời cùng rất trích dẫn
*

*
Thành viên mới
*

What is a GUIDFor those of you who don"t know, a GUID (pronounced goo"id - Globally unique identifier) is a 128-bit integer that can be used lớn uniquely identify something. You may store users or products in your database and you want somehow uniquely identify each row in the database. A common approach is lớn create a autoincrementing integer, another way would be lớn create a GUID for your products.How lớn create a GUID in C#The GUID method can be found in the System namespace. The GUID method System.Guid.NewGuid() initializes a new instance of the GUID class.There are also a few overloads available for those of you who want the GUID formatted in a particular fashion.The following live sầu sample will output the GUID generated, the source code is also below.Response.Write(


Xem thêm: Hướng Dẫn 2 Cách Tạo Ảnh Gif Online Hiệu Quả Nhất

"System.Guid.NewGuid().ToStrin g(""P"") = " + System.Guid.NewGuid().ToString("P"));http://www.csharpfriends.com/Article...?articleID=335
Trả lời với trích dẫn
*Xem thêm: Tips: 3 Cách Ghi Đĩa Cd Trên Win 10 Không Cần Dùng Phần Mềm, Cách Ghi Đĩa Cd/Dvd Trên Windows 10 Đơn Giản

GUID là gì ?Cho những người dân lưỡng lự y hệt như bạn, GUID (quýnh dằn là Rú Ai Đi,viết tắt là Globally unique identifier) là kiểu số nguyên ổn 128 bit, hoàn toàn có thể được xác minh cho phần đông máy là nhất, chúng ta cũng có thể lưu lại trử người dùng hoặc thành phầm vào cơ sở dử liệu (CSDL), cùng bạn muốn xác minh mang đến mổi cái trong DataBase là độc nhất vô nhị.Một giải pháp tiếp cận thông thường là chế tạo một số ít ngulặng tự động hóa tăng, 1 cách khác có thể chế tạo 1 GUID đến một số sản phẩm của chúng ta (có nghĩa là chế tạo ra filed cùng với hình trạng uniqueidentifier trong sql).Làm nắm như thế nào để sản xuất 1 GUID vào C# ?GUID hoàn toàn có thể được tra cứu thấy vào namespace System. Phương thơm thức System.Guid.NewGuid() khởi gián 1 diễn tả bắt đầu của một lớp GUID.Tại đó cũng có một vài cách tiến hành viết ông chồng đến bạn muốn format GUID theo phong cách của chúng ta. Xem ví dụ sau: không nhất thiết phải làm Web hệt như nội dung bài viết trên:Có thể viết Console.WriteLine(....);Best,QuachNguyenNote: vẩn còn đa số người không biết đến Guid trên net 2.0 này

Chuyên mục: Hỏi đáp công nghệ