Gossip in vietnamese

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Gossip in vietnamese

*
*
*

gossip
*

gossip /"gɔsip/ danh từ, (cũng) gup (Anh-Ỡn) cthị xã ngồi lê đôi truyền tai nhau, chuyện tầm phơ, tin đồn nhảma piece of gossip: mẩu chuyện tầm phào tín đồ giỏi ngồi lê đôi truyền tai nhau, fan xuất xắc thủ thỉ tầm phào chuyện lượm lặt (bên trên báo chí)a gossip column: cột nhặt nhạnh nội rượu cồn từ ngồi lê đôi méc nhau, thủ thỉ khoảng phào viết theo lối rỉ tai khoảng phào
tán gẫugossip columnistsệt trách rưới cột phiếm
*Xem thêm: Giới Thiệu Line Là Ứng Dụng Line Là Gì, Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Line Trên Di Động

*

*

gossip

Từ điển Collocation

gossip noun

1 rumours about other people

ADJ. lademo | common It"s comtháng gossip in the office that she"s about khổng lồ leave her husband. | idle, malicious, salacious, silly

QUANT. bit, piece, titbit I heard an interesting bit of gossip yesterday.

VERB + GOSSIPhường. spread Someone has been spreading malicious gossip about me. | exchange, swap | hear, listen to lớn, pay attention khổng lồ You shouldn"t listen to idle gossip.

GOSSIPhường. + VERB circulate, go around/round A piece of silly gossip was going round the school.

GOSSIPhường + NOUN column, columnist I saw it in the gossip column of the local newspaper.

PREP.. ~ about a magazine full of gossip about famous people

2 conversation about other people

ADJ. good

VERB + GOSSIPhường have

PREP. ~ about We had a good gossip about the trùm. | ~ with She"s having a gossip with Maria.

Từ điển WordNet


n.

v.
Xem thêm: Xem Ảnh Sex Gái Đẹp Nhất - Ảnh Sex Gái Xinh Và Những Câu Chuyện Loạn Luân

English Synonym and Antonym Dictionary

gossips|gossiped|gossipingsyn.: chat prattle talk tattle

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu


Chuyên mục: Hỏi đáp công nghệ