GIẢI SBT TOÁN 7 TẬP 2

Giải SBT Toán lớp 7 trang 21 tập 2: Đơn thức đầy đủ cung ứng các em học sinh củng cố kỹ năng và kiến thức và đọc rõ phương pháp giải những dạng bài xích tập trong sách bài tập

Hướng dẫn giải SBT Toán 7 bài 3: Đơn thức trang 21 sách bài tập được trình bày chi tiết, dễ hiểu dưới đây sẽ giúp đỡ các em tham khảo và vận dụng giải các bài tập cùng dạng toán kết quả nhất.

Bạn đang xem: Giải sbt toán 7 tập 2

Giải bài xích 13 trang 21 Sách bài xích tập Toán 7 Tập 2

Trong những biểu thức sau, biểu thức nào là đối chọi thức:

3/41/2x2yz3 + x23x2

Lời giải:

3/4 là solo thức1/2x2yz là solo thức3 + x2 chưa hẳn là 1-1 thức (đa thức)3x2là solo thức

Giải Toán 7 Tập 2 bài bác 14 trang 21 Sách bài tập

Cho 5 ví dụ 1-1 thức bậc 4 có các biến là x, y, z

Lời giải:

5 ví dụ solo thức bậc 4 có các biến là x, y, z là:

4x2yz; -5xy2z; 3xyz2; 6xyz2; -2xyz2.

Xem thêm: " Chậu Hoa Tiếng Anh Là Gì ? Chậu Hoa Tiếng Anh Là Gì: Định Nghĩa, Ví Dụ

Giải Sách bài tập Toán 7 Tập 2 Bài 15 trang 21

Cho những chữ x, y. Lập hai biểu thức đại số mà:

- Một biểu thức là solo thức

- Một biểu thức chưa phải là đơn thức

Lời giải:

- Biểu thức là 1-1 thức: 3xy

- Biểu thức chưa hẳn là 1-1 thức: 2x + y

Giải bài 16 trang 21 Sách bài xích tập Toán lớp 7 Tập 2

Thu gọn các đơn thức và chỉ ra rằng phần thông số của chúng:

5x2.3xy21/4 (x2y3)2.(-2xy)

Lời giải:

a, Ta có: 5x2.3xy2= (5.3).(x2.x).y2= 15x3y2

Phần hệ số: 15

b, 1/4 (x2y3)2.(-2xy) = 14 .(-2)x4y6.xy = - 50% (x4.x)(y6.y) = - 50% x5y7

Phần hệ số: - 1/2

Giải bài bác 17 Tập 2 trang 21 Sách bài bác tập Toán 7 

Viết các đơn thức sau dưới dạng thu gọn:

2/3 xy2z.(-3x2y)2x2yz.(2xy)2z

Lời giải:

a, Ta có: 2/3 xy2z.(-3x2y)2= - 2/3 xy2z.9x4y2

= (-2/3 .9)(x.x4).(y2.y2).z = -6x5y4z

b, Ta có: x2yz.(2xy)2z= x2yz.4x2y2.z = 4(x2.x2)(y.y2)(z.z) = 4x4y3z2

Giải bài xích 18 trang 21 SBT Toán 7 Tập 2

Tính giá trị của các đơn thức sau:

5x2y2 tại x = -1; y = - 1/2- một nửa x2y3 tại x = 1; y = -22/3 x2y trên x = -3; y = -1

Lời giải:

a, thay x = -1; y = - 1/2 vào solo thức, ta có:

5.(-1)2.(1/2 )2 = 5.1.1/4 = 5/4

Vậy giá chỉ trị đối chọi thức 5x2y2 tại x = -1 cùng y = - một nửa bằng 5/4

b, thế x = 1 và y = -2 vào đơn thức, ta có:

- 1/2 .12.(-2)3 = - 50% .1.(-8) = 4

Vậy giá trị 1-1 thức - một nửa x2y3 tại x = 1 cùng y = -2 bằng 4.

c, rứa x = -3 với y = -1 vào 1-1 thức, ta có:

2/3 .(-3)2.(-1) = 2/3 .9.(-1) = -6

Vậy giá trị đối kháng thức 2/3 x2y tại x = -3; y = -1 bằng -6.

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để sở hữu Giải SBT Toán 7 trang 21 file word, pdf hoàn toàn miễn phí