ENGAGING LÀ GÌ

3 Thông dụng3.1 Ngoại động từ3.2 Nội động từ4 Chuyên ngành4.1 Xây dựng4.2 Cơ - Điện tử4.3 Ô tô4.4 Kỹ thuật chung4.5 Kinc tế5 Các từ bỏ liên quan5.1 Từ đồng nghĩa5.2 Từ trái nghĩa BrE & NAmE /in"geiʤ/

sắc thái từ

Thông dụng

Ngoại đụng từ

Hẹn, hứa hẹn, ước hứa hẹn, cam kết; gắn ước, hẹn hônto lớn engage oneself lớn vì chưng somethingcó tương lai có tác dụng gìto become engaged tohứa hẹn hôn với Thuê (bạn ở); duy trì trước (ghế ngồi...) Lấy (danh dự...) nhưng mà cam kết Thu hút (sự để ý...); giành được (tình yêu...); tạo nên lạnh mát ( (thường) rượu cồn tính từ vượt khứ) mắc bậnkhổng lồ be engaged in somethingbận thao tác gì (quân sự) giao chiến, chiến đấu vớito engage the enemy in heavy fightingkungfu cùng với quân thù siêu kinh hoàng (kỹ thuật) gài (số...) (loài kiến trúc) gắn vào tường; ghép (thiết bị nọ cùng với thiết bị kia)

Nội hễ từ

( + in) làm cho, tiến hànhlớn engage in politicslàm cho bao gồm trịto engage in businesskinh doanhlớn engage in negotiations with someonetiến hành trao đổi với ai (kỹ thuật) ( + with) gài, khớp (với)

Chuyên ngành

Xây dựng

ăn khớp, vào khớp, sự mắc vào (vấu)

Cơ - Điện tử

ăn khớp, vào khớp, mắc vào (vấu)

Ô tô

cài đặt khớp

Kỹ thuật thông thường

khóa chuyền khớp vào khớp nhau khớp nối đối tiếp làm đồng bộ phối hợp hấp dẫn gài gài chặt ăn nhập mắc vào móc nối vào khớp

Kinc tế

cam đoan có tương lai kí kết

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verbappoint , bespeak , book , bring on board , charter , come on board , commission , contract , employ , encác mục , enroll , ink , lease , place , prearrange , put on , rent , reserve sầu , retain , secure , sign on , sign up , take on , truchồng with , absorb , allure , arrest , bewitch , busy , captivate , catch , charm , draw , embark on , enamor , enchant , enter inlớn , enthrall , fascinate , give a try , give a whirl , go for broke , go in for , go out for , grip * , have a fling at , have sầu a go at , have a shot at , imbue , immerse , interest , involve , join , keep busy , monopolize , partake , participate , pitch in , practice , preengage , preoccupy , set about , soak , tackle * , take part , tie up , try on for kích cỡ , undertake , affiance , agree , betroth , bind , commit , covenant , give one’s word , guarantee , hook , obligate , oblige , pass , pledge , tie , troth , turn on * , vouch , vow , assail , assault , combat , bởi battle with , encounter , face , fall on , give sầu battle to lớn , join battle with , launch , meet , strike , activate , apply , attach , dovetail , energize , fasten , get going , interact , interlace , interlock , intermesh , interplay , lochồng , mesh , switch on , hire , promise , occupy , draw in , carry on , have , indulge , preempt , battle , conduce , embark , engross , entangle , enter , persuade , plight

Từ trái nghĩa

verbbanish , discharge , dismiss , eject , expel , fire , let go , oust , release , decline , refuse , reject , shun , break off , break up , give sầu up , surrender , yield , cancel , defuse , disconnect
Cơ - năng lượng điện tử, Kinc tế, Kỹ thuật phổ biến, Tham khảo phổ biến, Thông dụng, Từ điển oxford, Từ điển đồng nghĩa tương quan giờ đồng hồ anh, Xây dựng, xe hơi,