ĐOẠN TỤ LÀ GÌ

• An Nam hỉ vũ - 安南喜雨 (Trí Tử Nguyên)• Bắc Giang Bái buôn bản Thiệu Hưng trường đoản cú bi ký - 北江沛村紹福寺碑記 (Lê Quát)• Du Tây Bồ Đề từ bỏ - 遊西菩提寺 (Tô Thức)• Dục Bàn Thạch kính - 慾盤石徑 (Cao Bá Quát)• Hạ tân lang - Thực đưa ra tam hoạ, hữu ưu biên bỏ ra ngữ, tẩu bút đáp đưa ra - 賀新郎-實之三和,有憂邊之語,走筆答之 (Lưu Khắc Trang)• Hồng Đức thập chén niên Đinc Mùi TS đề danh cam kết - 洪德十八年丁未進士題名記 (Thân Nhân Trung)• Quy Bắc thành - 歸北城 (Phạm Đình Hổ)• Tặng Ngay Trình xử sĩ - 贈程處士 (Vương Tích)• Tân An lại - 新安吏 (Đỗ Phủ)• Tỳ bà hành - 琵琶行 (Bạch Cư Dị)

Bạn đang xem: Đoạn tụ là gì

1. (Danh) Hang núi. ◇Đường Nguyễn Trãi 阮廌: “Tiện quân dĩ tác nghi đình phượng, Quý xẻ ưng đồng xuất tụ vân” 羨君已作儀庭鳳, 愧我應同出岫雲 (Thđọng Cúc Pha khuyến mãi ngay thi 次菊坡贈詩) Khen mang đến ông sẽ có tác dụng chlặng phượng chầu Sảnh vua, Thứa mang đến tôi hệt như đám mây từ trong hang núi cất cánh ra.2. (Danh) Núi xung quanh vòng, phong loan.

• An Hoạch đánh Báo Ân trường đoản cú bi cam kết - 安獲山報恩寺碑記 (Chu Vnạp năng lượng Thường)• Cam lâm - 甘林 (Đỗ Phủ)• Cửu nhật Lạc Tinc sơn đăng cao - 九日落星山登高 (Từ Huyễn)• Đề Văn Quang đụng - 題文光峒 (Nguyễn Diệp Quảng)• Độ trung giang vọng Thạch Thành khấp há - 渡中江望石城泣下 (Lý Dục)• Minh giang chu phát - 明江舟發 (Nguyễn Du)• Nhị thập nhị niên nguyên ổn đán - 二十二年元旦 (Lỗ Tấn)• Tịch dương tô hành tức chình họa - 夕陽山行即景 (Nguyễn Đề)• Tình viện - 晴院 (Vũ Phạm Khải)• Xuân đán - 春旦 (Chu Văn uống An)

Xem thêm: “ Quốc Lộ Tiếng Anh Là Gì? Định Nghĩa Của Từ Quốc Lộ Trong Từ Điển Lạc Việt

1. (Động) Họp, sum vầy. ◎Như: “tụ hội” 聚會 hội tụ, “vật dĩ một số loại tụ” 物以類聚 đồ dùng theo loài nhưng họp team.2. (Động) Súc tích, tàng trữ. ◎Như: “súc tụ” 蓄聚 gom chứa, giữ giàng, “tụ sa thành tháp” 聚沙成塔 góp gió thành bão.3. (Động) Thu góp, tách bóc lột. ◇Luận Ngữ 論語: “Quý thị prúc vu Chu Công nhi Cầu dã vị bỏ ra tụ liễm nhi phú ích chi” 季氏富于周公而求也爲之聚斂而附益之 (Tiên tiến 先進) Họ Quý giàu rộng ông Chu Công, mà anh Cầu lại vì chưng nó thu góp mà phú làm giàu thêm.4. (Danh) Làng, xã. ◇Sử Kí 史記: “Nhất niên nhi ssinh hoạt cư thành tụ, nhị niên thành ấp” 一年而所居成聚, 二年成邑 (Ngũ đế phiên bản kỉ 五帝本紀) Một năm nhà ở thành buôn bản, hai năm thành ấp.5. (Danh) Chúng nhân, đám đông bạn.6. (Danh) Của cải tàng trữ. ◇Tả truyện 左傳: “Trần nhân thị kì tụ nhi xâm Sở” 陳人恃其聚而侵楚 (Ai Công thập thất niên 哀公十七年) Người nước Trần ỷ rứa tất cả của cải cơ mà xâm chiếm nước Sở.