DESPITE

Despite, In Spite of, Although, Though và Even though là đều liên tự chỉ sự tương bội nghịch với nghĩa là “khoác dù”. Mặc dù mang nghĩa tương tự nhau tuy vậy bọn chúng lại có ngữ pháp biệt lập nhau. Ở nội dung bài viết này, Step Up đang đưa ra biện pháp khác nhau kết cấu Despite, In Spite of, Although, Though và Even though.

Bạn đang xem: Despite

Để dễ dãi ghi nhớ kỹ năng và kiến thức rộng, chúng ta chia ra làm 2 đội từ nhé:

Nhóm 1: Despite/In spite ofNhóm 2: Although, Though cùng Even though

1. Cấu trúc Despite cùng In spite of

Liên trường đoản cú Despite cùng In spite of là mọi tự chỉ sự nhượng bộ, bọn chúng giúp làm rõ sự tương phản của nhị hành động hoặc vấn đề vào cùng một câu.

Cấu trúc

Lúc Despite và In spite of làm việc đầu câu thì nên thêm vết “,” Lúc xong mệnh đề.

Cấu trúc:

Despite/In spite of + Noun/Noun Phrase/V-ing, S + V + …S + V + …despite/in spite of + Noun/Noun Phrase/V-ing.

Ví dụ: 

Despite the bad weather, I still go lớn school

(Mặc cho tiết trời xấu, tôi vẫn đến trường.)

He still came khổng lồ visit me siông chồng in spite of being very busy

(Anh ấy vẫn mang đến thăm tôi nhỏ tuy nhiên cực kỳ bận rộn.)

*
*
*

1. …………….. she is beautiful, everybody toàn thân hates her.

2. ……………..earning a low salary, Sara helped her parents

3. Anmãng cầu did not bởi well in the exam …………….. working very hard.

4. Lisa never talked to hyên …………….. she loved hlặng.

Xem thêm: Đầu Số 0282,0283,0286,0287,0289 Là Mạng Nào, Ở Tỉnh Nào? Mã Vùng Ở Tỉnh Nào

5. …………….. I was very hungry, I couldn’t eat.

6. …………….. it was cold, Marie didn’t put on her coat.

7. …………….. the weather was bad, we had a good time.

8. Hung did the work …………….. being ill.

9. She refused the job …………….. the low salary.

10. He runs fast …………….. his old age.

Đáp án:

1. Although

2. In spite of

3. In spite of

4. Although

5. Although

6. Although

7. Although

8. In spite of

9. Because of

10. In spite of

Trên đây là vớ tần tật về kết cấu Despite với phương pháp Phân biệt cấu tạo Despite , In spite of, Although, Though, Even though. Nếu các bạn còn vướng mắc hãy bình luận xuống dưới, Step Up đang lời giải góp ban. Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức xuất sắc.

pagead2.googlesyndication.com