đề nghị thanh toán bằng tiếng anh

Giới thiệu Lĩnh vực chuyển động Tuyển dụng Vnạp năng lượng bản pháp luật Biểu chủng loại Bài viết
*

*

*

*

*

142_1577951165_3885e0d9fbd9f6dc.docx

VIETNAM LAWYERS CONFEDERATION

*
HOANGSA LAW COMPANY LIMITED

For: Advance money according khổng lồ service contract

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

*
Independence – Liberty - Happiness

REQUEST FOR ADVANCE (Giấy ý kiến đề xuất lâm thời ứng)

Day …… month …… year …….

Bạn đang xem: đề nghị thanh toán bằng tiếng anh

Dear (Kính gửi): …………………………………………………………………………

According to lớn the service contract number (Căn cứ đọng thích hợp đồng hình thức số) ………………

I’m (Tôi): …………………………………………………………………………………

The department (Thuộc cỗ phận):………………………………………………………..

Xem thêm: Hexa Là Gì - Hệ Thập Lục Phân Là Gì

The total amount of the service contract (Tổng tiền theo hòa hợp đồng hình thức dịch vụ là):…………

……………………………………………………………………………………………

The requested amount of advance (Số chi phí ý kiến đề xuất tạm thời ứng):……………………………

……………………………………………………………………………………………

The reason: According lớn service contract number (Lí bởi vì trợ thời ứng, theo vừa lòng đồng dịch vụ số): …………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Cách Sửa Màn Hình Máy Tính Bị Đen, Màn Hình Máy Tính Bị Đen

Advance payment period: Before: (Thời hạn tkhô hanh toán: Trước ngày):….. /…./……..

Payment methods Cash/Bank transfer (Hình thức tiền khía cạnh hoặc chuyển khoản):

Bank transfer information (Một trong số số thông tin tài khoản đưa tiền):

Personal trương mục number: 0021000303985 – Vietcom Bank - Hanoi branch - Account holder: Hoang Trong GiapCompany account number: 0021000350651 – Vietcom Bank - Hanoi branch - Account holder: Hoangsa Law Company Limited


Chuyên mục: Hỏi đáp công nghệ