Bút Chì Dài Bao Nhiêu Cm

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Chiều dài của chiếc bút chì ở hình vẽ bằng:

*

Chiều dài của chiếc bút chì ở hình vẽ bằng:

*

A. 6,6 cm B. 6,3 cm C. 6,8 cm D. 6,4 cm


Một học sinh đo chiều dài của 1 cây bút chì với kết quả các lần đo là 12,2cm; 12,5cm; 11,9cm; 12,3cm; 12,2. Chiều dài của cây bút chì này được viết : A. 12cm B. (12,5+- 0,5)cm C. (12,22+-0,4)cm D. (12,2 +- 0,1 ) cm


Một chiếc hộp hình chữ nhật có kích thước 6 c m × 6 c m × 10 c m . Người ta xếp những cây bút chì chưa vuốt có hình lăng trụ lục giác đều (đang để lộn xộn như trong ảnh dưới đây) với chiều dài 10 cm và thể tích 1875 3 2 m m 3 vào trong hộp sao cho chúng được xếp sát nhau (như hình vẽ mô phỏng phía dưới) . Hỏi có thể chứa được tối đa bao nhiêu cây bút chì ?

A.

Bạn đang xem: Bút chì dài bao nhiêu cm

144

B.156

C. 221

D.

Xem thêm: Vitamin Childlife First Defense Có Tốt Không, Dinh Dưỡng Childlife

576


ĐÁP ÁN B

*

Cây bút chì có hình dạng là một khối lăng trụ lục giác đều với thể tích 1875 3 2 m m 3 và chiều dài 10 cm ( thực chất chính là chiều cao của khối lăng trụ). Từ đây ta xác định được diện tích đáy: B = V h = 1875 3 2 100 = 75 3 8 m m 2

Gọi a(mm)là độ dài cạnh đáy của cây bút chì, ta có công thức diện tích của đáy bút chì là 3 3 2 a 2 m m 3

Từ đây, ta tìm được độ dài của lục giác đều: 3 3 2 a 2 = 75 3 8 ⇔ a = 5 2 = 2 , 5 m m

Suy ra: x = 2 a = 5 m m ; y = a 3 = 5 3 2 m m

Dựa vào kích thước của chiếc hộp, ta có số cây viết xếp được theo chiều ngang là 60 x = 12 (cây bút) và theo chiều dọc là 60 y = 8 3 ≈ 13 , 86 hay nói cách khác 13 cây bút (dù kết quả là 13,86 thì cũng chỉ xếp được tối đa 13 cây bút). Suy ra tổng số bút chứa được trong hộp là: 12.13 = 156 cây bút.


Đúng 0
Bình luận (0)

Một chiếc bút chì dài 10cm. Cục tẩy dài bằng

*
chiếc bút chì. Hỏi cục tẩy dài bao nhiêu cm?


Lớp 3 Toán
1
0
Gửi Hủy

Cục tẩy dài số cm là:

10 : 5 = 2 (cm)

Đáp số: 2cm


Đúng 0

Bình luận (0)

Đo độ dài rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Chiều dài chiếc bút của em là ... cm hay ... mm

b) Chiều rộng quyển sách Toán 3 là ... cm hay ... mm

c) Chiều dài quyển vở ghi Toán 3 của em là ...cm hay ...mm

d) Chiều rộng quyển vở ghi Toán 3 của em là ...cm hay ...mm


Lớp 3 Toán
1
0
Gửi Hủy

a) Chiều dài chiếc bút của em là 17 cm hay 170 mm

b) Chiều rộng quyển sách Toán 3 là 19 cm hay 190 mm

c) Chiều dài quyển vở ghi Toán 3 của em là 25cm hay 250 mm

d) Chiều rộng quyển vở ghi Toán 3 của em là 17 cm hay 170 mm


Đúng 0

Bình luận (0)

Chiều dài của chiếc bút chì ở hình vẽ bằng:

*

A. 7,1 cm

B. 7,2 cm

C. 6,2 cm

D. 6,4 cm


Lớp 6 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Chọn B.

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Chiều dài của chiếc bút chì ở hình vẽ bằng:

*

A.7,1 cm

B.7,2 cm

C.6,2 cm

D.6,4 cm


Lớp 6 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

*

⇒ Đáp án B


Đúng 0

Bình luận (0)

. Một cây bút chì dài 20 cm được đặt cách gương phẳng một khoảng 1 m thì cho ảnh của nó có chiều dài 20 cm. Nếu đưa bút chì ra xa gương thêm 1 m nữa thì ảnh của nó có chiều dài là


Lớp 7 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

→" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">→→Vì độ lớn của ảnh tạo bởi gương phẳng luôn bằng vật dù có di chuyển vật ra xa gương đi chăng nữa

ảnh sẽ nhỏ đi 20\2=10 cm


Đúng 1

Bình luận (0)

Một cái bút chì dài 24 cm . Hỏi nếu bút chì dài thêm 4 cm nữa thì bút chì dài bao nhiêu cm ?


Lớp 1 Toán
27
0
Gửi Hủy

24+4=28 cm


Đúng 0

Bình luận (0)

Bút chì không thể dài thêm được, chỉ có thể ngắn đi do gọt.


Cỏ

#Forever


Đúng 0
Bình luận (0)

Đố mẹo


Đúng 0
Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
baoninhsunrise.com