Burst into flames là gì

The Boeing 737 overshot the hilltop runway as it tried to lớn land và burst inlớn flames in a valley beyond .

Bạn đang xem: Burst into flames là gì


Chiếc Boeing 737 lao ngoài đường sân bay bên trên đỉnh đồi lúc nó cầm cố hạ cánh với bốc cháy sinh hoạt thung lũng dưới .
Off Hagushi Beach on 12 May, she fired 16 rounds at an enemy plane which burst inkhổng lồ flames and crashed.
Ngoài khơi bến bãi Hagushi vào trong ngày 12 mon 5, nó phun phạt đạn pháo vào một trong những trang bị bay đối thủ khiến nó bốc cháy và rơi.
"Cause I"m pretty sure merging with Stein và randomly bursting inkhổng lồ flames sounds lượt thích the biggest " swipe left " of all time.
Bởi vị tôi hơi chắc chắn là đúng theo thể cùng với GS Stein và hốt nhiên bốc hỏa nghe như là một cú " không đồng ý " mạnh dạn đấy.
Our plane was hit by attacking planes và soon burst inlớn flames, & the pilot told us khổng lồ prepare khổng lồ jump.
Máy cất cánh của Shop chúng tôi bị những chiếc máy cất cánh không giống tiến công cùng chẳng bao thọ bốc cháy cùng fan phi công bảo chúng tôi yêu cầu chuẩn bị để nhảy đầm ra ngoài.

Xem thêm: Gái Đẹp Đưa Đò Bến Hạ - Lời Bài Hát Cô Lái Đò Bến Hạ


If the vehicle sustains excessive damage (either by crashing into lớn other vehicles or traversing inlớn water), it will burst inkhổng lồ flames và subsequently explode.
Nếu phương tiện đi lại bị hỏng sợ quá mức (vì chưng va va những nhiều loại phương tiện đi lại không giống hay phải đi ngang qua phương diện nước), nó vẫn bốc cháy kinh hoàng rồi tiếng nổ.
That day, the last bullet I shot hit the small orange light that sat on top of the target và lớn everyone"s surprise, especially mine, the entire target burst inkhổng lồ flames.
Hôm kia, viên đạn cuối cùng nhưng mà tôi phun sẽ trúng dòng đèn color cam nằm trên đỉnh kim chỉ nam cùng trong sự bỡ ngỡ của hầu như bạn, nhất là của tớ phương châm nổ tung.
In the case of the Ford Pinto lớn (where, because of kiến thiết flaws, the Pinkhổng lồ was liable to burst into flames in a rear-impact collision), the company decided not to lớn issue a reHotline.
Trong trường hợp của Ford Pinlớn (ở chỗ nào, cũng chính vì những lỗ hổng thiết kế, Pinto đã chịu đựng bật lửa trong một vụ va va vùng sau tác động), đưa ra quyết định của chúng ta không kiến thiết tịch thu.
The aircraft was flying through a hailstorm for the last 32 seconds of its ill-fated flight when it was seemingly taken down by a wind shear, hit tree tops, impacted terrain in a swamp located 3.8 nautical miles (7.0 km; 4.4 mi) ahead of the runway threshold, broke up as it crash landed & burst inlớn flames, leaving a path of debris và flaming fuel 100 feet (30 m) wide and 0.8 nautical miles (1.5 km; 0.92 mi) long.
Chiếc sản phẩm cất cánh đang cất cánh qua 1 trận bão lớn mang đến 32 giây sau cùng của chuyến cất cánh đen đủi của chính nó Khi nó được chắc là bị kéo xuống vì chưng một giảm gió, dìm ngọn cây, địa hình tác động vào một váy lầy nằm 3,8 hải lý (7,0 km; 4,4 mi) về phía trước ngưỡng đường sân bay, chia ly bởi nó sụp đổ xuống cùng bốc cháy, còn lại một con đường của những mhình ảnh vụn cùng rực nguyên liệu rộng 100 feet (30 m) và rộng 0,8 hải lý nhiều năm (1,5 km; 0,92 dặm).
The book adds: “The flames could also be seen as flowers that burst into bloom in the sunlight of the divine presence.”