Báo cáo tham luận về xây dựng nông thôn mới

Sáng 15/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX đã chính thức khai mạc. Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh phát biểu tham luận, chủ đề: "Đổi mới, sáng tạo, quyết tâm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025". Trang thông tin điện tử baoninhsunrise.com trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này

Bạn đang xem: Báo cáo tham luận về xây dựng nông thôn mới

*

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,Thưa toàn thể Đại hội,Tôi rất vinh dự được Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu tham luận với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, quyết tâm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025", vì đây là một trong những nội dung trọng tâm của Văn kiện Đại hội; thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng bộ tỉnh, của Đại hội đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới trong suốt nhiệm kỳ qua, cũng như chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới.
*

Xem thêm: Giải Thích Vì Sao Châu Phi Là Châu Lục Nóng Và Khô Nhất Thế Giới?

Thưa các đồng chí, Nhận thức được Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa 10) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là cơ hội lớn cho phát triển toàn diện nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống mọi mặt cho cư dân nông thôn; trong suốt những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp của Tỉnh đã tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo; điều hành quyết liệt, có nhiều cách làm chủ động, sáng tạo; ưu tiên cao các nguồn lực; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, sự chung tay, góp sức của các tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội; cùng với sự giúp đỡ có hiệu quả của Trung ương, nên mặc dù là Tỉnh có điểm xuất phát thấp, triển khai nhiệm vụ trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, nhưng vượt lên tất cả, chúng ta đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, như Báo cáo chính trị của Đại hội đã khẳng định.Sau đây, tôi xin làm rõ thêm một số kết quả điển hình, đó là: Thực hiện Chương trình nông thôn mới, tỉnh ta đã cứng hóa được 7.500 km đường (bình quân mỗi năm 750km), đường nhựa, đường bê tông cơ bản đã đến hết các hộ dân trong tỉnh; nâng cấp, xây mới 1.926 phòng học, 124 trạm y tế, 172 nhà văn hóa, 155 khu thể thao xã và 1.085 nhà văn hóa thôn, bản; 100% hộ dân sử dụng điện ổn định; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 33,25 triệu đồng (gấp 3,93 lần so năm 2010); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3% (năm 2011 là 23,91%)...Các mục tiêu Nghị quyết Đại hội về xây dựng nông thôn mới đều đạt, vượt trước hơn 02 năm, với trên 90% số xã, 6 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; đặc biệt, kết quả thực hiện chủ trương xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu, đã góp phần quan trọng đưa Chương trình thực sự đi vào lòng dân, bền vững; được Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá là điểm sáng, tổng kết và chỉ đạo nhân rộng trong cả nước. Có thể nói, thành quả đạt được trong 10 năm, nhất là trong nhiệm kỳ qua, đã góp phần nâng cao chất lượng toàn diện đời sống và vị thế của người dân nông thôn; làm cho người nông dân từ chỗ "tự ti, thụ động" chuyển sang "tự tin, chủ động"; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp rõ nét, hiệu quả hơn; người dân phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; đặc biệt là, đội ngũ cán bộ thông qua chỉ đạo thực hiện Chương trình, đã gần gũi với người dân, sát sao với thực tiễn hơn, tạo được niềm tin, khí thế mới cho xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tới - (Kính thưa các đồng chí! - Với kết quả trên, nếu so sánh với thực trạng khó khăn của tỉnh 10 năm trước đây, thì chúng ta thấy rằng, chỉ có Chương trình nông thôn mới mới làm được như vậy; và đây cũng chính là thước đo chỉ số hài lòng, chỉ số hạnh phúc của người dân nông thôn Hà Tĩnh trong những năm qua).
*

Kính thưa Đại hội,Cùng với những thành quả đã đạt được, chúng ta cũng đã thẳng thắn chỉ rõ, khách quan những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình:Thứ nhất, phải có nhận thức, quan điểm đúng đắn về tương quan phát triển giữa công nghiệp và nông nghiệp, giữa đô thị và nông thôn, giữa vùng khó khăn và vùng động lực phát triển; xác định thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng Nông thôn mới tiếp tục là cơ hội cho phát triển toàn diện, bền vững xã hội nông thôn về lâu dài; kiên trì, quán triệt thực hiện tốt phương châm "Người dân và cộng đồng là chủ thể",“Biết dựa vào dân để lo cuộc sống cho dân”, "Nông thôn mới có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc". Thứ hai, xây dựng nông thôn mới trước hết phải từ nội lực, có cách làm, chủ động, sáng tạo trong huy động nguồn lực, nhất là nguồn xã hội hóa; biết lựa chọn những nội dung trọng tâm, gắn với lợi ích thiết thực của người dân, cộng đồng; ngân sách nhà nước chủ yếu mang tính hỗ trợ, kích hoạt, thưởng theo kết quả đầu ra; phân cấp, trao quyền chủ động cho cơ sở, người dân và cộng đồng; tăng cường sinh hoạt, đối thoại, phát huy cao dân chủ; công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng nguồn lực bảo đảm hiệu quả, tạo sự tin tưởng của người dân, cộng đồng và toàn xã hội.Thứ ba, xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Đội ngũ cán bộ làm Nông thôn mới phải có năng lực, kinh nghiệm, luôn tận tuỵ, biết hy sinh và tìm tòi, sáng tạo. Thường xuyên có sự kiểm tra, giám sát, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn và chấn chỉnh những yếu kém, lệch lạc. Quan tâm đúng mức đến việc sơ, tổng kết, khen thưởng, vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình, tạo phong trào thi đua mạnh mẽ, rộng khắp.Kính thưa Đại hội,Hà Tĩnh rất vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương lựa chọn thí điểm xây dựng Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Việc lựa chọn Hà Tĩnh thể hiện sự nhìn nhận, đánh giá của Trung ương đối với tỉnh, mặc dù có điểm xuất phát thấp, với nhiều khó khăn, nhưng đã có sự nỗ lực vượt bậc và đã đạt được những thành tựu nổi bật trong 10 năm qua; tỉnh có điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội với nhiều nét tương đồng so với các địa phương trong cả nước và nhất là khu vực Bắc Trung Bộ; với dự thảo Bộ tiêu chí cấp tỉnh đã thể hiện nâng cấp mức độ đạt được của Bộ tiêu chí cấp huyện, xã và có vai trò kết nối với quy mô toàn tỉnh, tạo sự phát triển toàn diện, hài hòa giữa công nghiệp và nông nghiệp, giữa đô thị và nông thôn, giữa vùng khó khăn và vùng động lực phát triển; sẽ là cơ sở thực tiễn giúp Trung ương đánh giá, xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, để triển khai trên toàn quốc trong giai đoạn tới (Kính thưa các đồng chí! - Điều kiện cần và đủ cho một tỉnh đạt chuẩn; điều kiện cần, là 100% huyện, xã đạt chuẩn; điều kiện đủ, là thực hiện đạt 10 tiêu chí cấp tỉnh; cả nước hiện mới có 07 tỉnh có 100% huyện, xã đạt chuẩn, tức là mới đạt điều kiện cần: Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Hưng Yên, Đà Nẵng, Đồng Nai, Cần Thơ). Đồng thời, tỉnh ta cũng sẽ là địa bàn để các bộ, ban ngành Trung ương thực hiện các mô hình thí điểm, tạo sự đột phá trong tư duy phát triển và áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến tại địa bàn nông thôn, góp phần hoàn thiện thể chế, tạo động lực mới cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới cả nước giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.Hiện, Đề án đã được Hội đồng thẩm định Trung ương thông qua, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.Kính thưa Đại hội!Mục tiêu xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 là tỉnh: “Có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển; kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ, kết nối, thích ứng với biến đổi khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần, vai trò chủ thể và vị thế của cư dân nông thôn được nâng cao; kinh tế nông thôn phát triển; môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nông thôn văn minh, đoàn kết, bình yên, giàu bản sắc”. Đây cũng là mục tiêu đã được xác định rõ trong Văn kiện Đại hội, cùng với nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức thực hiện. Tôi bày tỏ sự đồng tình cao, đồng thời xin làm rõ thêm một số nhiệm vụ, giải pháp chính góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội và xây dựng Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới:Thứ nhất, cần tạo được sự đồng thuận cao, nhất quán trong Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh về việc thực hiện Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới là nhiệm vụ góp phần quan trọng để thực hiện tầm nhìn theo Quy hoạch tỉnh đến năm 2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 (tôi cho rằng, nhận thức này là rất quan trọng, vì nó không đơn thuần là thực hiện Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, mà đó chính là vì sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh về lâu dài). Theo đó, trước hết phải ưu tiên phát triển các hạ tầng trọng yếu, đảm bảo kết nối đồng bộ, hài hòa giữa phát triển công nghiệp với nông nghiệp, giữa đô thị và nông thôn, giữa vùng khó khăn với vùng động lực phát triển. Tập trung sớm hiện thực hóa mục tiêu Hà Tĩnh trở thành một trong những cực phát triển của khu vực; tăng năng lực ngân sách, ưu tiên tái đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, cân bằng sự phát triển nền kinh tế theo hướng xanh, bền vững.