Bản Ghi Của Table Chứa Những Gì

Bảng là các đối tượng người tiêu dùng thiết yếu vào một cơ sở dữ liệu vì chúng chứa toàn bộ thông tin hoặc dữ liệu. Ví dụ: một cơ sở dữ liệu của một doanh nghiệp có thể có một bảng Danh bạ lưu tên, showroom email cùng số điện thoại thông minh của những nhà cung cấp. Vì đối tượng người sử dụng cơ sở tài liệu khác dựa vào rất các vào các bảng, vị đó, các bạn nên luôn luôn bắt đầu thiết kế cơ sở tài liệu của mình bằng phương pháp tạo toàn cục bảng đến chúng, rồi tạo bất kỳ đối tượng nào khác. Trước khi chúng ta tạo bảng, hãy quan tâm đến yêu cầu của bạn và xác định tổng thể các bảng mà bạn có thể cần. Để tất cả phần trình làng về lập và xây đắp một đại lý dữ liệu, hãy xem Những vụ việc cơ phiên bản về xây dựng cơ sở dữ liệu.

Bạn đang xem: Bản ghi của table chứa những gì

Bạn đang xem: phiên bản ghi của table chứa đông đảo gìBạn vẫn xem: phiên bản ghi của table chứa số đông gì

Trong nội dung bài viết này

Tổng quan

Một cơ sở tài liệu quan hệ như Access thông thường sẽ có vài bảng liên quan. Vào một cửa hàng dữ liệu có phong cách thiết kế tốt, từng bảng sẽ tàng trữ dữ liệu về một đối tượng cụ thể, ví dụ như nhân viên hoặc sản phẩm. Một bảng bao gồm các phiên bản ghi (dòng) với trường (cột). Những trường có các kiểu tài liệu khác nhau, chẳng hạn như văn bản, số, ngày và vô cùng kết nối.


*

Bản ghi: Chứa dữ liệu cụ thể, như thông tin về một nhân viên cấp dưới hoặc một thành phầm cụ thể.

Trường: Chứa dữ liệu về một khía cạnh của đối tượng người dùng của bảng như thương hiệu hoặc địa chỉ cửa hàng email.

Giá trị trường: Mỗi phiên bản ghi gồm một quý giá trường. Ví dụ: Contoso, Ltd. Hoặc ai_doexample.com.

Đầu trang

Các trực thuộc tính của bảng với trường

Bảng và trường cũng đều có các thuộc tính mà bạn cũng có thể đặt để điều hành và kiểm soát các tính năng hoặc hành động của chúng.


*

1. Nằm trong tính bảng

2. Nằm trong tính trường

Trong cơ sở tài liệu của Access, thuộc tính bảng là hầu hết thuộc tính bảng ảnh hưởng tới giao diện hoặc hành vi toàn diện và tổng thể của bảng. ở trong tính bảng được đặt trong bảng thuộc tính của bảng ở hành lang cửa số Thiết kế. Ví dụ: chúng ta có thể đặt ở trong tính cơ chế xem mặc định của bảng để chỉ định cách bảng hiển thị theo khoác định.

Một thuộc tính ngôi trường sẽ áp dụng cho một trường cụ thể trong bảng và khẳng định một trong số đặc tính trường hoặc tinh tế hành vi trường. Bạn cũng có thể đặt một số thuộc tính trường sinh hoạt Dạng xem biểu dữ liệu. Chúng ta cũng có thể đặt nằm trong tính trường bất kỳ ở cửa sổ Thiết kế bằng phương pháp sử dụng phòng Thuộc tính Trường.

Kiểu dữ liệu

Mỗi trường đều có một các loại dữ liệu. Loại dữ liệu trường chỉ định và hướng dẫn loại dữ liệu mà trường lưu trữ, ví dụ như lượng văn phiên bản hoặc tệp kèm theo lớn.


*

Loại tài liệu là ở trong tính ngôi trường nhưng bọn chúng khác với phần đông thuộc tính trường khác ví như sau:

Bạn đặt loại dữ liệu trường vào lưới xây dựng bảng, chứ chưa phải là trong chống Thuộc tính Trường.

Loại tài liệu trường sẽ xác định các nằm trong tính khác của ngôi trường đó.

Bạn phải đặt loại tài liệu trường khi chế tạo ra trường.

Bạn có thể tạo trường bắt đầu trong Access bằng cách nhập dữ liệu vào một trong những cột bắt đầu trong dạng xem Biểu dữ liệu. Khi bạn tạo trường bằng cách nhập dữ liệu trong dạng xem Biểu dữ liệu, Access sẽ tự động gán loại dữ liệu cho trường, dựa trên dữ liệu mà các bạn nhập. Trường hợp mục nhập của công ty không ý niệm loại tài liệu nào khác thì Access đã đặt loại tài liệu đó thành Văn bản. Ví như cần, bạn có thể thay đổi nhiều loại dữ liệu bằng phương pháp sử dụng Dải băng.

Ví dụ về khẳng định loại dữ liệu tự động

Bảng sau trình diễn cách thức hoạt động của tính năng khẳng định loại dữ liệu auto trong dạng xem Biểu dữ liệu.

Xem thêm: Bỏ Đánh Giá Trên Fanpage Chi Tiết 2021, Top 3 Cách Xóa Đánh Giá

John

Nếu các bạn nhập:

Access sẽ tạo một trường với nhiều loại dữ liệu:

Văn bản

http://www.contoso.com

Siêu kết nối

1

Số, Số nguyên Dài

50.000

Số, Số nguyên Dài

50.000,99

Số, Nhân đôi

50000,389

Số, Nhân đôi

12/67

Ngày/Giờ

Ngày/Giờ

10:50:23

Ngày/Giờ

10:50 sa

Ngày/Giờ

17:50

Ngày/Giờ

$12,50

Ký hiệu tiền tệ được nhận diện là ký hiệu thuộc ngôn ngữ người tiêu dùng của bạn.

Tiền tệ

21,75

Số, Nhân đôi

123,00%

Số, Nhân đôi

3,46E+03

Số, Nhân đôi

Đầu trang

Mối quan hệ giới tính của bảng

Mặc cho dù mỗi bảng lại tàng trữ dữ liệu về một nhà đề không giống nhau nhưng những bảng vào cơ sở dữ liệu Access thường tàng trữ dữ liệu về các chủ đề liên quan tới nhau. Ví dụ: một cơ sở dữ liệu rất có thể chứa:

Một bảng khách hàng liệt kê khách hàng của công ty và add của họ.

Một bảng thành phầm liệt kê các thành phầm bạn bán, bao gồm giá cả và ảnh của từng sản phẩm.

Một bảng đơn đặt đơn hàng theo dõi đơn đặt hàng của khách hàng hàng.

Vì bạn tàng trữ dữ liệu về những chủ đề khác nhau trong các bảng cá biệt nên các bạn sẽ cần một số cách để hợp nhất tài liệu với nhau, từ đó, bạn cũng có thể dễ dàng phối hợp dữ liệu tương quan từ hồ hết bảng riêng lẻ đó. Để kết nối dữ liệu được giữ trữ trong các bảng khác nhau, các bạn sẽ cần tạo những mối quan lại hệ. Mối quan hệ là mối tương tác lô-gic giữa hai bảng chỉ rõ hồ hết trường mà những bảng gồm chung. Để hiểu biết thêm thông tin, xem mục phía dẫn dành cho mối quan hệ giới tính bảng.

Đầu trang

Khóa

Trường là một trong những phần của tình dục của bảng được call là những khóa. Một khóa thông thường sẽ có một trường, nhưng gồm thể có tương đối nhiều hơn một trường. Có hai một số loại khóa:

Khóa ngoại Một bảng cũng có thể có một hoặc các khóa ngoại. Một khóa ngoại sẽ chứa những giá trị tương xứng với những giá trị vào khóa chủ yếu của một bảng khác. Ví dụ: chúng ta có thể có bảng trang bị tự, vào đó, mỗi trang bị tự lại có một trong những ID người sử dụng tương ứng với một phiên bản ghi vào bảng khách hàng hàng. Trường ID người sử dụng là khóa nước ngoài của bảng máy tự.

Sự tương ứng của những giá trị giữa những trường khóa chế tạo thành đại lý cho một mối quan hệ bảng. Các bạn sử dụng mối quan hệ bảng để phối hợp dữ liệu từ các bảng liên quan. Ví dụ, trả định rằng các bạn có một bảng người tiêu dùng và một bảng Đơn để hàng. Vào bảng quý khách của bạn, mỗi bản ghi được trao dạng vì một trường khóa chính là các ID.

Để liên kết mỗi đơn đặt hàng với một khách hàng, bạn thêm một ngôi trường khóa ngoại vào bảng Đơn mua hàng tương ứng với ngôi trường ID vào bảng khách hàng, rồi sản xuất một quan hệ giữa nhị khóa. Khi chúng ta thêm một bản ghi vào bảng Đơn để hàng, bạn thực hiện giá trị mang lại ID khách hàng có sinh sống bảng khách hàng hàng. Ngẫu nhiên khi nào bạn muốn xem bất kỳ đơn đặt đơn hàng của một khách hàng, bạn sử dụng quan hệ để dấn dạng loại dữ liệu có vào bảng người sử dụng tương ứng với các bản ghi trong bảng Đơn để hàng.


*

1. Một khóa chính, được xác minh bằng biểu tượng khóa cạnh thương hiệu trường.

2. Một khóa ngoại — ghi chú sự vắng phương diện của biểu tượng khóa.

Không nên thêm trường nếu như bạn cho rằng mỗi thực cố được biểu thị trong bảng yêu thương cầu nhiều giá trị mang lại trường đó. Thường xuyên ví dụ trước đó, nếu bạn có nhu cầu bắt đầu theo dõi những đơn đặt đơn hàng do các khách hàng của doanh nghiệp đặt, bạn không hẳn thêm ngôi trường vào bảng do mỗi khách hàng sẽ có nhiều đơn để hàng. Vắt vào đó, bạn hãy tạo một bảng new để lưu các đơn đặt hàng rồi tiếp nối tạo mối quan hệ giữa hai bảng này.

Đầu trang

Lợi ích của việc sử dụng các mối quan tiền hệ

Việc giữ cho dữ liệu đơn nhất trong các bảng liên quan tạo thành những tác dụng sau:

độc nhất vô nhị quán bởi vì mỗi mục của tài liệu chỉ được ghi một đợt trong một bảng, do vậy vẫn ít xảy ra kĩ năng tối nghĩa hoặc không duy nhất quán. Ví dụ, chúng ta lưu một tên người sử dụng chỉ một lần vào một trong những bảng về khách hàng, rộng là giữ nó lẻ tẻ (và có chức năng không tuyệt nhất quán) vào một bảng chứa tài liệu đơn để hàng.

Lên kế hoạch cho bảng của doanh nghiệp trong lúc ghi nhớ những mối quan lại hệ. Chúng ta cũng có thể sử dụng Trình khuyên bảo Tra cứu vãn để tạo thành trường khóa ngoại nếu bảng chứa khóa chính khớp ứng đã tồn tại. Trình lý giải Tra cứu sẽ khởi tạo các quan hệ cho bạn. Để hiểu biết thêm thông tin, xem mục tạo nên hoặc xoá ngôi trường tra cứu.