Bài Tập Quản Lý Dự Án Có Lời Giải

... cng dựng lõu cng mt giỏ tr Nu dựng nm Giỏ tr cũn li ca mỏy l 8000 Nu dựng nm Giỏ tr cũn li ca mỏy l 7000 Nu dựng nm Giỏ tr cũn li ca mỏy l 6000 Nu dựng nm Giỏ tr cũn li ca mỏy l 2800 Nu dựng ... B/C, FIRR, THV giá thành đIửn bình quân cho phơng án sở ( số liệu ban đầu) b) Phân tích độ nhậy với biến đổi vốn đầu t, sản lợng đIửn, giá bán đIện c) Lập bảng phân tích kết phân tích tàI Nhận ... KWh Phân tích độ nhậy theo biến động - Vốn đầu t tăng 10% - Sản lợng đIện giảm 10% - Giá bán đIện : 600 675 đ/ KWh Phân tích tàI - Giả sử nguồn vốn tự 30% chi phí vốn 10% - Vốn vay 70% , lãI...

Bạn đang xem: Bài tập quản lý dự án có lời giải

Bạn đang xem: Bài tập quản trị dự án đầu tư chương 3
*

... tính tổng mức đầu
dự án; Lịch vay trả nợ hàng năm dự án; Kế họach khấu hao; Doanh thu hàng năm dự án; Kết kinh doanh hàng năm dự án; Dự trù vốn lưu động hàng năm dự án; Dự toán dòng tiền theo ... 1.1 Tổng mức đầu cố định kể lãi vay TGXD 1.1 28,676 Tổng mức đầu lưu động ban đầu 1,000 29,676 1,000 1.1 Tổng mức đầu Nguồn tài trợ cho dự án 30,676 Nguồn tài trợ cho dự án giá trị Vay ... tiền từ đầu Chi đầu TSCĐ (26,396) VLĐ đầu ban đầu (1,000) Giá trị thu hồi Giá trị lý TSCđ 7,195 VLĐ đầu ban đầu 1,000 Giá trị đất thu hồi 2,000 Dòng tiền ròng từ hoạt động đầu 0 10195...

Xem thêm: Sim 0919 Là Mạng Nào ? Mua Sim 0919 Ở Đâu Rẻ Nhất 0919 Là Mạng Gì


*

... 6.1 Đầu
… ? Lợi nhuận ? Rủi ro ? Dự án ? I ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DÀI HẠN 1.1 Khái niệm đầu  Xét góc độ chung: Đầu bỏ vốn hơm hy vọng thu lợi nhuận ng lai  Xét góc độ đầu vào ... đích đầu tư: – – – –  Đầu Đầu Đầu Đầu để hình thành doanh nghiệp thay mở rộng phát triển sản phẩm mới, … Theo thời hạn đầu tư: Đầu ngắn hạn – Đầu dài hạn  Theo hình thức đầu ... lai  Các loại dự án: Dự án xung khắc (loại trừ, thay thế) – Dự án độc lập – Dự án phụ thuộc * Đặc trưng dự án đầu Có mục đích, mục tiêu cụ thể Có quan cụ thể để thực dự án đầu Có nguồn...
*

... nhiệm giám đốc dự
án định thành lập Ban quản dự án Ban quản xem xét lựa chọn kỹ thuật quản tiến độ để quản dự án giao Những tiêu chuẩn mà Ban đưa để lựa chọn kỹ thuật quản phù hợp ... chọn phương án tập phương án đầu (xét khía cạnh tài chính) 37/ Phương pháp so sánh lựa chọn phương án đầu xét khía cạnh xã hội 38/ Phương pháp so sánh lựa chọn phương án đầu phối hợp ... lập dự án Các bước sử dụng lập dự án excel, theo bạn bước quan trọng 40/ Trình bày số hàm sử dụng lập dự án đầu (PV, NPV, PMT, PPMT, MIRR, SYD….) 42/ Các quan điểm thẩm định dự án đầu 41/...
*

*