420 GIÂY BẰNG BAO NHIÊU PHÚT

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: 420 giây bằng bao nhiêu phút


*


Viết số thích hợp vào địa điểm chấm :

a, 1 phút ít = ………… giây ; 3 phút = ………… giây ;

*
phút ít = ………… giây

60 giây = ………… phút ít ; 8 phút ít = ………… giây ; 2 phút ít 10 giây = ………… giây.

b, 1 vậy kỷ = ………… năm 2 nuốm kỷ = ………… năm

*
cố kỉnh kỷ =………… năm 100 năm = ………… núm kỷ

7 núm kỷ = …………năm

*
nuốm kỷ = ………… năm


Viết số tương thích vào vị trí chấm:

a) 5 giờ đồng hồ = … phút

3h 15 phút ít = .. phút

4trăng tròn giây = … phút

1 12 tiếng đồng hồ = … phút

 b) 4 phút ít = … giây

3 phút 25 giây = … giây

2 giờ = … giây

1 10 phút ít = … giây

c) 5 nuốm kỉ = … năm

1 20 cố kỉnh kỉ = … năm

12 vậy kỉ = … năm

2000 năm = … thế kỉ


Đúng ghi Đ, không đúng ghi S váo nơi trống:

a) 5 giờ đồng hồ nửa tiếng = 3khoảng 30 phút ▭

b) 10 phút ít 10 giây > 1110 giây ▭

c) 2 tấn 300kg

d) 10 năm = 1/10 núm kỉ ▭


Điền vào địa điểm trống (>

2 ngày …… 40 tiếng 2 tiếng đồng hồ 5 phút …… 25 phút

5 phút ít …… 1/5 giờ 1 phút 10 giây …… 100 giây

*
phút …… 30 giây 1 phút ít rưỡi …… 90 giây


1. Trong những phân số 2/3, 3 phần tư, 5/6, 1/12 phân số nào mập nhất:

A. 3 phần tư. B. 2/3. C. 1/12. D. 5/6

2. 25g =...................kilogam. Phân số thập phân viết vào nơi chnóng là:

A. 25/1000. B. 1/4 . C. 25/10. D. 1/4

3. Một ô tô đi với tốc độ 60 km/tiếng. Trong 2 tiếng đồng hồ ô tô kia đi được quãng mặt đường là

A.1trăng tròn km. B. 30 k . C. 12 km. D. 58 km

4. 5 phút ít 30 giây - 2 phút 45 giây= ........... Kết quả điền vào khu vực chấm là:

A. 3 phút ít 15 giây. B. 2 phút ít 15 giây. C. 3 phút 45 giây. D. 2 phút ít 45 giây

Dạ ao ước những anh chị góp em ạ!!


Lớp 4 Toán
5
0

a,4 giờ đồng hồ = ... phút b,120 phút = ... tiếng c,10 thay kỉ = ... năm d,1/4 phút = ... giây

5 phút = ... giây một nửa tiếng = ... phút 5 tiếng trăng tròn phút ít = ... phút 700 năm = ... gắng kỉ

2 tiếng = ... giây 480 giây = ... phút 3 phút ít 7 giây = ... giây 01/05 vắt kỉ = ... năm


Lớp 4 Tân oán

Xem thêm: Con Cò Tiếng Anh Chủ Đề Các Loài Chim, Con Cò In English

7
0

Viết số phù hợp vào khu vực chấm:

a) 1 phút = .....giây

*
phút = .....giây

2 phút = ...giây

1 phút 8 giây = ....giây

60 giây = ...phút

7 phút ít = ....giây

b) 1 vậy kỉ = ...năm

5 cố kỉ =...năm

*
rứa kỉ = ...năm

100 năm = .....thay kỉ

9 cố kỉnh kỉ =....năm

*
nắm kỉ = ....năm


Lớp 4 Toán thù
2
0
;+

Điền lốt >;

310 c m 2

*
3 d m 2 100 c m 2

400 kg

*
4 tạ

1970 c m 2

*
19d m 2 69 c m 2

4 phút ít 10 giây

*
293 giây


Lớp 4 Toán
1
0

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)