1 Giờ 20 Phút Bằng Bao Nhiêu Giờ

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: 1 giờ 20 phút bằng bao nhiêu giờ

*

*

*

Một người đi xe đạp từ nhà lên thành phố người đó bắt đầu đi lúc 6 giờ 17 phút . Sau khi đi được 1 giờ 20 phút thì dừng lại nghỉ 15 phút rồi đi tiếp 1 giờ 25 phút nữa thì đến nơi. Hỏi người đó đến thành phố lúc mấy giờ ?


Ba máy bơm cùng bơm và một bể lớn nếu dùng cả máy 1 và máy 2 thì sau 1 giờ 20 phút sẽ đầy bể dùng cả máy và máy 3 thì sau 1 giờ 30 phút sẽ đầy bể còn nếu dùng máy 1 và máy 3 thì sau 2 giờ 24 phút bể sẽ đầy . Hỏi nếu mỗi máy bơm được dùng 1 mình thì bao lâu bể sẽ đầy?

 


Ba vòi nước cùng chảy vào bể thì sau 1 giờ 20 phút đầy bể . Nếu riêng vòi thứ nhất chảy 6 giờ sẽ đầy bể , riêng vòi thứ hai thì sau 4 giờ đầy bể . Hỏi riêng vòi thứ ba thì sau mấy giờ thì đầy bể ?


2 người đi từ A-B người 1 đi với vận tốc 36km/giờ.Người 2 đi với vận tốc 42km/giờ.Sau khi đi được 1 giờ 20 phút người 1 tăng vận tốc thêm 9 km/giờ để đi kịp người 2, hai người gặp nhau tại B.Tìm quãng đường AB


1.Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a)2,5dm3=....cm3

0,8dm3=...cm3

1/4dm3=...cm3

3/4 ngày=...giờ

5/6 giờ=...phút

7/12 phút=...giây

1/3 giờ=...giờ...phút

68 giờ=...ngày...giờ

b)2 thế kỉ 9 năm=...năm

5 năm 3 tháng=...tháng

12 ngày 5 giờ=...giờ

4 ngày 6 giờ=...ngày

5 giờ 12 phút=...giờ

12 năm 6 háng=...năm

15 phút 15 giây=...phút

54 giờ=...ngày

27 tháng=...năm

144 phút=...giờ

3960 giây=...giờ

(Chú ý:Câu b đổi về số thập phân)

2.Chu vi hình thang ABCD có đấy nhỏ AB=27cm,đáy lớn CD=48cm.Nếu kéo dài đáy nhỏ thêm 5cm thì diện tích hình thang tăng 40cm2.Tính diện tích hình thang đã cho?(Bài này không có hình)

Ai nhanh nhất,đúng nhât sẽ được tick


Lớp 0 Toán
10
0

lúc 6 giờ 15 phút 1 người đi xe đạp với vận tốc 12km/giờ . lúc 6 giờ 30 phút 1 người khác đi bộ từ b về a với vận tốc 4km/giờ . 2 người gặp nhau lúc 8 giờ .tính quãng đường AB


Lớp 0 Toán

Xem thêm: Nêu Vai Trò Của Quá Trình Thoát Hơi Nước Qua Lá Cây

1
0
Một ô tô khởi hành từ A lúc 6 giờ 15 phút với vận tốc 50km/giờ đến B nghỉ 1 giờ 30 phút ,rời từ B về A với vận tốc 40 km /giờ . về đến A lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày . tính quãng đường AB .
Lớp 0 Toán
0
0

Bài 1 : An bắt đầu học bài từ 8 giờ 15 phút sáng . An làm bài tập hết 1 giờ 10 phút , học thuộc lòng các môn hết 40 phút , trong khi học An nghỉ giải lao 15 phút . Hỏi bạn An sẽ học xong lúc mấy giờ


Lớp 0 Toán
1
0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN